ข่าวอิมมิเกรชั่น

ช่วงระยะเดือนที่ผ่านมามีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับ “เซ็กส์ ครายมน์ส” (Sex crimes) และ “คอนวิกเท็ด เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ส” (Convicted sex offenders) ที่ผ่านมาออกมามีผลกับการขอใบเขียวครอบครัว และแถมข่าวเกี่ยวกับระเบียบการยื่นขอเวิ้ร์คเพอร์มิทใหม่ (ขอหมายเหตุหน่อยนะคะ มีแฟนคอลัมน์เคยโทรมาบอกว่า ชอบที่ดิฉันเขียนคำอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉะนั้นวิธีที่ดิฉันเขียนจะตามวิธีอ่านภาษาอังกฤษเด๊ะเลยนะคะ)
SEX CRIMES
“เซ็กส์ ครายมน์ส” คือ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมทั้งลวนลาม กระทำชำเลา ทำร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งตบตีคู่สมรส บุตร พ่อแม่ เรียก “ดอเม็สติค ไวโอเล็นซ์” (Domestic violence) มีเพศกับเด็ก รวมไปถึงอาชญากรรมสมัยใหม่ทางอินเตอร์เน็ท เช่น ถ่ายรูปโป๊เด็กและโพสท์รูปออนไลน์ (Child pornography through internet) แช็ทกับเด็กออนไลน์ด้วยเจตนาที่จะมีเพศกับเด็ก เป็นต้น (คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญาทางเพศเพิ่ม ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มสองใหม่” บทที่ 7 ความอาญาที่ควรรู้ หน้า 7-5 หัวข้อข้อกล่าวหาคดีอาญา)

CONVICTED SEX OFFENDERS
“คอนวิกเท็ด เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ส” คือผู้ที่ถูกคอนวิกเท็ดหรือถูกตัดสินแล้ว ว่ากระทำผิดทางด้าน“เซ็กส์ ครายมน์ส”

ผู้มีคดีทางเพศยื่นใบเขียวให้ครอบครัวไม่ผ่าน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 ประธานาธบดีบุชเซ็นผ่านกฎหมาย“เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ บิล” (Sex Offender Bill) ชื่อ The Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 ปกป้องเด็กจาก “เซ็กส์ เพรเดเท้อร์” (sex predators) แปลตรงตัวแล้วกันนะคะ คือ “คนล่าเหยื่อทางเพศ” โดยไม่แอ็พพรูฟเรื่องการทำใบเขียวที่ “คอนวิกเท็ด เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ส” ยื่นให้ครอบครัว และถ้าผู้ใดที่มีใบเขียวหรือชาวต่างขาติที่มีคดีเกี่ยวกับ “เซ็กส์ ครายมน์ส”และไม่ขึ้นทะเบียน ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาที่สามารถถูกเนรเทศได้ โดยปกติตามกฎหมาย “คอนวิกเท็ด เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ส” ต้องขึ้นทะเบียนคล้ายๆประจานตนเอง และสาธารณชนสามารถเช็คเข้าไปทางอินเตอร์เน็ทดูรายชื่อ “คอนวิกเท็ด เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ส” ได้ คุณคงเคยได้ยินหรืออ่านข่าวบ่อยๆที่เมื่อไร “คอนวิกเท็ด เซ็กส์ ออฟเฟ็นเด้อร์ส” ย้ายไปอยู่เขตไหน จะมีเพื่อนบ้านออกมาร้องเรียนขับไล่ไม่ให้เขามาอยู่

นอกจากนี้อเมริกันซิติเซ่นหรือผู้ถือใบเขียวที่มีคดีทางเพศเกี่ยวกับเด็กไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง และบุตรได้เลย นอกจากจะยื่นเรื่องขอผ่อนผันก่อน

กฎหมายเข้มงวดขอวีซ่าคู่หมั้นและ K-3
อีกกฎหมายหนึ่งคือ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2006 ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น K-1 และวีซ่า K-3 (โปรดอ่านรายละเอียดวีซ่า K-3 ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่” บทที่ 3 ระบบวีซ่า หน้า 3-14 หัวข้อข้อกล่าวหาคดีอาญา) ทางอิมมิเกรชั่นจะต้องตรวจประวัติว่ามีประวัติเสียเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศหรือไม่ และผู้ยื่นต้องเปิดเผยว่าตนมีประวัติติดตัวหรือไม่ ถ้ามีต้องทำเรื่องขอผ่อนผันก่อน ฉะนั้นตอนนี้การยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือ K-3 จะใช้เวลานานขึ้น

เปลี่ยนออฟฟิสยื่นต่อใบทำงาน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2006 ขึ้นไป ผู้ที่ยื่นเรื่องต่อใบทำงานหรือ “เวิร์คเพอร์มิท” ต้องส่งเรื่องไปที่ศูนย์อิมมิเกรชั่น ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งคือ California Service Center, Texas Service Center, Vermont Service Center หรือ Nebraska Service Center (โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Service Centers ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่” บทที่ 4 ใบเขียว หน้า 4-4) และแนะนำให้ยื่นก่อนเวิร์คเพอร์มิทหมดอายุ 100 วัน เพื่อจะได้รับใบใหม่ทัน ก่อนหน้านี้ผู้ขอต่อเวิร์คเพอร์มิทสามารถเข้าไปยื่นเรื่องที่อิมมิเกรชั่นออฟฟิสท้องถิ่นที่ใกล้บ้านคุณที่สุด โดยปกติถ้าคุณยื่นเรื่องขอเวิร์คเพอร์มิทพร้อมขอใบเขียวแต่งงาน คุณจะยื่นเรื่องพร้อมกันตอนจอใบเขียวไปที่ชิคาโก้ล็อคบ็อกส์ อันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ดิฉันได้รับคำถามทางอีเมล์ 3-4 ฉบับที่ไม่ได้ตอบ คำถามเหล่านี้มีรายละเอียดมากที่ดิฉันไม่สามารถตอบได้ เพราะถ้าจะตอบได้ จะต้องรู้ข้อมูลและเคสของคุณละเอียดมาก กรุณาลิมิทคำถามทั่วไปในแง่กฎหมายหรือถ้าเป็นส่วนตัว ถ้าไม่เจาะลึกมากนัก ดิฉันจะตอบให้ค่ะ

%d bloggers like this: