วีซ่า H-2 B

ประกาศ ผลงานของดิฉันทั้งหมดมีหนังสือ 6 เล่มดังนี้ “รวมคอลัมน์กฎหมายเล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3 ซึ่งรวมคอลัมน์เขียนลงเสรีชัยแต่ละสัปดาห์มีเนื้อหาสาระทั่วไปด้านกฎหมาย ทั้งสามเล่ม $60 หนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่ม 1 และเล่ม ,2 ฉบับ update เล่มละ $45 ให้ความรู้กฎหมายทั่วไปรวม กฎหมายอิมมิเกรชั่น กฎหมายเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง แลนด์ลอร์ดและผู้เช่า บ้านและที่ดินการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเมืองไทย กฎหมายครอบครัวและหย่าร้าง หนี้สินและเครดิตคาร์ด มรดกพินัยกรรม และลิฟวิ่งทรัสต์ ศาลและคดีอาญาต่างๆ และหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดชื่อ “อยู่อเมริกา” เล่มละ $35 ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอเมริกา ความเป็นอยู่และสังคมของคนอเมริกัน เพื่อให้คุณเข้าใจคนอเมริกัน ความนึกคิดของเขา และรู้จักสังคมอเมริกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ในอเมริกาง่ายขึ้น

ประกาศ คุณสามารถอ่านคอลัมน์นี้ได้จาก website ค่ะ http://www.rujirat.com และติดต่อดิฉันได้ทางโทรศัพท์ 714.994.5958 หรือทางแฟกส์ที่ 714.475.6939 หรืออีเมล์หาดิฉันได้ที่ attorneyruji@aol.com

อย่าลืมนะคะ ว่าคืนวันเสาร์ที่ 10 มีนาคมนี้หรือเช้าวันอาทิตย์วันที่ 11 มีนา เราจะมีการเปลี่ยนเวลาตอนตีสอง โดยหมุนเข็มนาฬิกาจากตีสองเป็นตีสาม การเปลี่ยนเวลานี้เป็นการประหยัดพลังงาน ปีนี้เริ่มปีแรกที่เปลี่ยนเวลาเร็วขึ้นซึ่งเมื่อก่อนจะเปลี่ยนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน (คุณสามารถอ่านข้อมูลเกร็ดความรู้นี้ได้ในหนังสือ อยู่อเมริกา หน้า 27)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีแฟนเว๊บไซท์อีเมล์มาหาดิฉันจากเมืองไทย เธอเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับทำ H-2 B วีซ่าเธออยากทำแต่กลัวถูกหลอกไปขายแรงงานอย่างผิดกฎหมาย ขอให้ดิฉันช่วยอธิบายว่า H-2B วีซ่า (เอ็ช ทู บี) คืออะไร และขอคำแนะนำว่าควรทำดีหรือไม่ อ่านแล้วดีใจมากๆที่เธอนึกถึงดิฉันและรอบคอบถามเข้ามาก่อน ประกอบกับสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์เสรีชัยลงอาร์ติเคิลที่สัมภาษณ์ผู้ที่มาทำงานเป็นเกษตรกรภายใต้ H-2A ทำให้ดิฉันมีความตั้งใจเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสองวีซ่านี้ให้คนไทยที่อยากมาทำงานในอเมริกา

ถาม วีซ่า H-2 B คืออะไร ความหมายของวีซ่าเป็นประเภทไหน

ตอบ วีซ่า H-2 B เป็นวีซ่าทำงานชั่วคราว “น็อน อิมมิแกรนท์วีซ่า” (Non Immigrant Visa) ที่นายจ้างหรือบริษัทต้องการคนงานมาลดโหลดช่วงฤดูที่ธุรกิจบูมมากๆ เรียก พี้ค ซีซั่น (peak season) หรือ “ไฮซีซั่น” (high season) เมื่อหมดช่วงธุรกิจบูม นายจ้างก็จะไม่ต้องการคนงานต่อไป หรือบริษัทที่พึ่งเปิดใหม่ต้องการคนงานมาช่วยฝึกคนงานอื่นทำต่อไป หรือคนงานมาช่วยงานแฟร์ชั่วคราวครั้งเดียว นายจ้างต้องโชว์ว่างานนั้นเป็นงานชั่วคราว ทำครั้งเดียว ถ้างานนั้นถือเป็นงานประจำจะขอวีซ่านี้ไม่ผ่าน (คองเกรสออกวีซ่ากรุ๊บ H ครั้งแรกในปี 1943 หรือ พ.ศ. 2486 ให้กับบริษัททำน้ำตาล ที่ขาดแรงงานและต้องการคนงานชั่วคราวมาตัดอ้อยจากเกาะบาฮามาส์ ภายหลังคองเกรสแยกวีซ่ากรุ๊บ H เป็นสองกรุ๊บคือ วีซ่า H-2A หรือวีซ่าเกษตรกร และวีซ่า H-2B วีซ่าคนงานชั่วคราวทุกประเภทยกเว้นเกษตรกร) งานกรุ๊บ H-2Bวีซ่าเป็นได้ทุกอาชีพอาจต้องอาศัยทักษะ (สกิลด์ เวิ้ร์คเค่อร์ส skilled workers) หรือไม่ต้องอาศัยทักษะ (อันสกิลด์ เวิ้ร์คเค่อร์ส unskilled workers) ตัวอย่างงาน คนงานตามโรงแรม รีสอร์ท สปา ซึ่งสามารถโชว์ช่วง “พี้ค ซีซั่น” ได้ อาจเป็นหน้าร้อน หรือหน้าหนาวเช่นตามสกีรีสอร์ท คนทำสวน หน้าสปริงจะมีการทำสวนมาก หรือบริษัทที่สร้างบ้านจัดสรรอาจต้องการแต่งสวนภายในหนึ่งปี ชาวประมงช่วงหน้าทำประมง อาชีพช่างต่างๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างหล่อ (เหล็ก นะคะ ไม่ใช่รูปหล่อ) คนงานในร้านอาหารหรือพ่อครัวแม่ครัว คนงานขายของตามห้าง คนทำงานในโรงงานเนื้อหรือไก่ และหมอนวด เป็นต้น อายุวีซ่าหนึ่งปีหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับงาน คุณอาจขอต่อวีซ่าได้ครั้งละหนึ่งปีในอเมริกา ต่อได้สูงสุดสองครั้ง แต่ขอต่อยากมาก เพราถ้าขอต่อจะถือว่าเข้าข่ายงานถาวร แทนที่จะเป็นงานชั่วคราว วีซ่านี้มีโควต้าออกให้ปีละ 66,000 ใบ เริ่มวันที่ 1 คุลาคม ถึง 30 กันยายน นายจ้างสามารถยื่นเรื่องก่อนภาไม่เกิน 120 วันก่อนที่จะต้องการคนงานเข้ามา

ถาม ถ้าไปอเมริกาด้วยวีซ่า H-2B เราจะอยู่ในฐานะอะไร

ตอบ H-2 B เป็นวีซ่าทำงานโดยเฉพาะ ถ้าคุณเข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่า H-2B คุณจะอยู่ในสถานภาพคนงานชั่วคราว คุณทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย และคุณจะได้ค่าแรงหรือเงินเดือนตามที่กำหนด คือตามที่นายจ้างแจ้งไปที่กรมแรงงานตอนยื่นเรื่องทำวีซ่า ค่าแรงที่คุณจะได้ต้องเป็นไปตามค่าแรงตามท้องตลาดห้ามต่ำกว่านั้น เพราะจะถือว่าไปแย่งงานคนในอเมริกา คุณต้องทำงานกับบริษัทที่ทำเรื่องให้ คุณสามารถทำใบขับขี่ได้ และมีบัตรโซเชียล เซ็คเคี้ยวริตี้ หรือบัตรประกันสังคม รายได้ของคุณจะถูกหักภาษี และคุณยื่นภาษีรายได้สิ้นปี

ถาม ความยากในการขอวีซ่าผ่านเมื่อเทียบกับ J-1 วีซ่า

ตอบ การขอวีซ่า H-2B มีสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกนายจ้างยื่นเรื่องที่อิมมิเกรชั่นในอเมริกา นายจ้างหนึ่งคนหรือบริษัทสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าให้คนงานได้หลายคน โดยยังไม่ต้องให้รายชื่อ นายจ้างต้องพิสูจน์ว่างานเป็นงานชั่วคราว ฤดูที่ธุรกิจ “พี้ค” (peak) และเมื่อหมด “พี้ค” เมื่อไร เขาไม่ต้องการคนงานอีกต่อไป เมื่อขั้นนี้ผ่าน เรื่องจึงไปถึงสถานทูต อเมริกันในเมืองไทย ตอนนี้คนที่เป็นนายหน้าหรือบริษัทหาคนงานควรจะได้รายชื่อคนงานที่จะไปทำงานเรียบร้อยแล้ว ความยากในการขอวีซ่าคือ คนงานนอกจากควรจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะไปทำแล้ว (ถึงแม้บางอาชีพไม่ต้องมีทักษะ แต่อาชีพส่วนมากคุณควรต้องมีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านนั้น) คุณยังต้องแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีเจตนาที่จะไปทำงานหรืออยู่ถาวรในอเมริกา โดยแสดงหลักฐานความผูกพันกับประเทศไทย เช่นมีทรัพย์สิน หรือและมีครอบครัวอยู่เมืองไทย คำตอบคือไม่มีใครการันตีให้คุณได้ว่าทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่าให้ได้ ถ้าทางสถานทูตไม่อนุมัติทางนายหน้าหรือบริษัทหางานสามารถเปลี่ยนคนงานที่มีสำรองไว้ได้ วีซ่านี้ยากง่ายกว่าวีซ่า J-1 หรือไม่ วีซ่า J-1 เป็นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน หรือมาทำงานส่วนมากจะเป็นงานโอแพร์ (Au Pair) คืองานเลี้ยงเด็กในบ้าน ระหว่างสองวีซ่านี้คงไม่ยากง่ายกว่ากันนัก แต่งานเลี้ยงเด็กอาจจะไม่ถูกเสป็กกับหลายคน และคุณยังต้องอยู่ในบ้านของนายจ้าง(โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวีซ่า H-2B และวีซ่า J-1 ในหนังสือ สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งบท ระบบวีซ่า หน้า 3-10; 3-13)

ถาม มีแรงงานไทยไปอเมริกาหรือเปล่า ที่ใช้วีซ่า H-2B

ตอบ มีค่ะ เคยมีกลุ่มหมอนวดมาด้วย H-2B วีซ่า มาทำให้บริษัทคนจีน ตามที่หมอนวดเล่าให้ฟังว่า ได้ค่าแรงตามที่กำหนดจริง แต่ต้องทำชั่วโมงยาวมากและไม่ได้เงินเพิ่ม ตามกฎหมายถ้าคุณทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง นายจ้างต้องจ่ายโอที

ตามอีเมล์ที่คุณว่า คุณกลัวถูกหลอกจะไปขายแรงงานอย่างผิดกฎหมาย ขอให้ดิฉันแนะนำวิธีเช็คบริษัท ที่จะแนะนำได้คือ คุณขอ references รายชื่อบริษัทเคยทำวีซ่าให้ไปมาแล้ว คุณบอกว่านี่เป็นตรั้งแรกที่บริษัททำวีซ่านี้ แต่ถ้าทางบริษัทเคยทำวีซ่า J-1 คุณสามารถขอ references รายชื่อคนที่ไป J-1 และคุณอาจจะไปลองเช็คกับสถานทูตอเมริกัน เขาอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เคยหลอกลวงทำวีซ่า ดิฉันเต็มใจค่ะที่คุณบอกจะ attach เอกสารสัญญามาให้ดิฉันอ่านดู โชคดีนะคะ

คุณที่อยู่เมืองไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้ที่ คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308 หรือ 02 272-4582

%d bloggers like this: