ตอบคำถาม

เป็นไงคะ สัปดาห์ที่แล้วดิฉันไม่ได้เขียนคอลัมน์ มีจดหมายหงุดหงิด 2-3 ฉบับว่าไม่ได้อ่านคอลัมน์คุณรุจีแล้วหงุดหงิดและถูก“ด่า”หนึ่งฉบับว่าดิฉันไม่ตอบจดหมาย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับ“พร”จากคนไม่รู้จัก มาเคลียร์กันเลยนะคะ ถ้าเป็นคำถามทางอีเมล์ดิฉันจะตอบทันที เพราะเพียงคลิก “รีพลาย” (reply) และตอบ แต่ถ้าเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์ ดิฉันไม่ตอบส่วนตัวโดยนั่งเขียน จับใส่ซอง ติดแสตมป์และไปไปรษณีย์ส่งจดหมาย ถ้าตอบจะผ่านทางคอลัมน์กฎหมายเท่านั้น นอกจากคนที่ดิฉัน “เซ็นส์” (sense) ว่าเดือดร้อนจริงๆถึงตอบส่วนตัว การที่ทนายตอบคำถามให้คนทั่วไปที่ไม่มี “รีเลชั่นชิพ” ระหว่างทนายและลูกความ (attorney-client relationship) เป็นวิทยาทานเท่านั้น และดิฉันไม่ได้ตอบทุกฉบับ เพราะมีงานประจำทนายความต้องทำค่ะ ถ้าดิฉันเป็น Dear Abby หรือพี่กฤษณา ที่งานประจำคือไขปัญหา ดิฉันก็จะตอบให้ทุกฉบับ ดิฉันเขียนคอลัมน์แต่ละสัปดาห์ไม่ได้เงินนะคะ เริ่มเขียนครั้งแรกปี 1994 เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าโฆษณาและขายหนังสือกฎหมาย ปัจจุบันมันง่ายกว่าที่ดิฉันจะจ่ายค่าโฆษณาเดือนละไม่กี่เหรียญกับเวลาที่ดิฉันนั่งคิดว่าหัวข้อที่จะเขียน และดึงเวลาทำงานและเวลานอนครึ่งค่อนวัน(คืน)มานั่งเขียน และรายได้จากขายหนังสือก็ไม่รวยนะคะ เพราะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเขียนแต่ละเล่มเสร็จ ถ้าคิดเป็นค่าชั่วโมงคงขาดทุนย่อยยับ นักเขียนส่วนมากรวมดิฉันจะมีวิญญาณการเขียนและทำด้วยใจรักค่ะ เคลียร์กันนะคะ คุณแม่สอนว่า อย่าหงุดหงิดง่าย เดี๋ยวจะแก่เร็วและยังกลายเป็นคนแก่ที่น่าเบื่อ

ถาม ดิฉันเป็นอเมริกันซิติเซ่น ปี 1995 คุณแม่ดิฉันแอ็พพลายใบเขียวให้พี่น้องดิฉัน 6 คน พี่น้องสามคนอยู่ในอเมริกา อีกสามคนยังอยู่เมืองไทย ปี 1999 คุณแม่เสีย หลังเรื่อง “แอ็พพรูฟ” (approve) แล้ว ปี 2003 ดิฉันยื่นเรื่อง adjust status ให้พี่น้องสามคนที่อยู่ในอเมริกาเรียบร้อยทั้งสามได้ใบเขียว อีกสามคนที่เมืองไทยดิฉันจ่ายเงินค่า Fee bills เรียบร้อยและได้แจ้งไปว่าคุณแม่เสีย เรื่องถูกปฎิเสธ ดิฉันพยายามเขียนจดหมายไปที่ศูนย์อิมมิเกรชั่น Lguna Niguel ขอร้องเพื่อมนุษยธรรม (humanitarian reason) แต่ไม่สำเร็จ จะมีทางอื่นไหมคะ

ตอบ เรื่องคุณทำได้ค่ะ มีกฎหมายใหม่ผ่านมาไม่กี่ปีแต่ก่อนปี 2003 คุณสามารถ Substitute sponsor คือมีคนรับรองเรื่องการเงินแทนได้ ถ้าตัวผู้ยื่นเรื่องตาย (ก่อนหน้ากฎหมายนี้ไม่ได้ มีคำพังเพยในหมู่ทนายว่า เรื่องตายตามผู้ยื่นหรือ The petition dies with the petitioner) โดยมีเงื่อนไขว่า เคสต้องได้แอ็พพรูฟแล้ว ซึ่งในกรณีคุณเรื่องแอ็พพรูฟแล้ว และอีกเงื่อนไขคือ ผู้เซ็นแทนหรือตัว substitute person ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวคนที่จะรับใบเขียว ในกรณีคุณสามคนนั้นเป็นพี่น้องกับคุณ ฉะนั้นคุณต้องยื่นเอกสารพิสูจน์สองข้อนี้ นอกเหนือจากเขียนจดหมาย outline humanitarian reasons โดยคุณต้องยื่นฟอร์ม I-864 Affidavit of support ในฐานะ substitute sponsor ถ้าคุณต้องการจ้างทนายเรารับทำค่ะ เหตุผลที่เคสถูกปฎิเสธ แต่ทางอิมมิเกรชั่นเรื่องผ่านเพราะ เรื่องยื่นที่ในอเมริกาไปอิมมิเกรชั่น แต่เรื่องที่ไปเมืองไทยไปทางกระทรวงการต่างประเทศและไปถึงกงสุล ซึ่งเป็นคนละหน่วยงาน แต่ละฝ่ายตัดสินด้วยตนเอง (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับระบบงานของสถานทูตและอิมมิเกรชั่นในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บท ระบบวีซ่า หน้า 3-3) และตอนคุณส่งเรื่องไปที่อิมมิเกรชั่น Laguna Niguel ซึ่งเขาหมดหน้าที่แล้ว เพราะเขาแอ็พพรูฟเรื่องคือฟอร์ม I-130 ผ่านแล้ว เจาก็จะส่งเรื่องไปที่ National Visa center ที่คุณจ่ายค่า fee bills และหลังจากนั้นเรื่องก็ส่งไปกงสุลอเมริกันในไทย ซึ่งคุณต้องยื่นเรื่องเข้าไปที่กงสุลอเมริกันในเมืองไทยหรือ/และ National Visa Center เป็นดิฉันคงส่งไปทั้งสองแห่งเพราะไม่แน่ว่าเรื่องคุณอยู่ที่ไหน โชคดีนะคะ

ถาม ลูกสาวผมเกิดในอเมริกาเป็นอเมริกันซิติเซ่น พูดภาษาไทยได้ แต่อ่านเขียนไม่ได้ (ข้อนี้เป็นความผิดพลาดของแม่- อ้าว เป็นงั๊นไป) ลูกอยากไปทำงานเมืองไทย อยากทราบว่าเขาต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย และเวลาเขากลับมาอเมริกาต้องแจ้งเสียภาษีเงินได้ในอเมริกาไหม และอีกข้อคือ เขาจะเข้าประเทศด้วยวีซ่าอะไรจึงจะสะดวก

ตอบ อเมริกันซิติเซ่นต้องแจ้งรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะได้จากนอกหรือในประเทศ แต่ละปี คือเขาต้อง file income tax ถึงแม้จะอยู่นอกประเทศ ในเมืองไทยเขาสามารถไปเอาฟอร์มที่สถานทูตอเมริกันได้ หรือเขาอีไฟล์เองได้ หรือให้นักบัญชีในอเมริกา file ภาษีให้ แต่ถ้าอเมริกัซิติเซ่นอยู่นอกประเทศคือเป็นเรสสิเด๊นท์ประเทศอื่น จะได้ยกเว้นหรือเอ็กเซ็มชั่น (exemption)รายได้$70,000 ต่อปี คือ $70,000 แรกไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ยังต้อง file tax อยู่ดี โปรดเช็คกับนักบัญชีจำนวน exemption ส่วนภาษีเงินได้ในเมืองไทยต้องเสียค่ะ
เขาจะเข้าประเทศด้วยไทยวีซ่าอะไรนั้น วีซ่าท่องเที่ยวก่อนอยู่ได้หนึ่งเดือน แต่ถ้าเขามีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนไทยแสดง เขาขอวีซ่าอยู่ได้หนึ่งปีแต่ห้ามทำงาน ถ้าทำงานเขาต้องขอ work permit ให้นายจ้างทำเรื่องให้ ลองเช็คกับกงสุลไทยว่าเขาขอพาสปอร์ตไทยได้ไหมคะ (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไทย การย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บทกฎหมายสัญชาติและซิติเซ่น หน้า5-12)

ถาม ผมต้องการทราบเกี่ยวกับการแปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ ว่าคนธรรมดาอย่างผมแปลได้หรือไม่ และต้องเป็นให้โนตารี่รับรองหรือไม่ และขออวยพรวันปีใหม่ (สงกรานต์) ขอให้คุณมีความสุข สุขภาพดี ร่ำรวย (happy, healthy and wealthy)

ตอบ ขอบคุณค่ะ เป็นสาม ส.ค.ส. (wishes) ที่ดองกันที่สุด คือมีเงินอย่างเดียว สุขภาพไม่ดีก็เผลอๆไม่ได้ใช้เงิน มีสุขภาพดี ถ้ามีเงินใช้สบายก็สุขภาพดีขึ้น เพราะเครียดน้อยลง เมื่อมีสองอย่างก็มีความสุข เช่นกันนะคะ การแปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามเป็นอังกฤษ คนธรรมดาแปลเอกสารได้ค่ะ ถ้าคุณอ่าน เขียน รู้ และเข้าใจภาษาที่คุณแปล และภาษาอังกฤษ คุณไม่ต้องให้โนตารี่รับรอง เปลืองสตังเปล่าๆเพราะโนตารี่ชาร์จแผ่นละ $10 นอกเหนือจากค่าแปล และบางครั้งดิฉันเห็นเอกสารแปลที่ผู้แปลโนตาไรส์คำแปลของตนเอง ซึ่งตามกฎโนตารี่ ตัวโนตารี่ไม่สามารถรับรองลายเซ็นตนเองได้ เอกสารสำหรับอิมมิเกรชั่นเมื่อแปลเสร็จ ผู้แปลต้องรับรองการแปลของตัวเอง โดยเขียนประโยคข้างล่างนี้
CERTIFICATE OF ACCURACY

I, ชื่อเต็มของคุณ, hereby certify that I translated this document from Thai to English. I further certify that I am fully competent to translate from the Thai to the English language and that above translation of the attached document entitled เอกสารที่คุณแปล “Birth Certificate หรือ Household Registration หรือ National Identity Card หรือ Marriage Certificate หรือ Death Certificate หรือ; Divorce Certificate หรือ Name Change Certificate” is complete and accurate. (ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น)

Date: ลงวันที่

ลายเซ็น ____________________________________
เขียนตัวพิมพ์ ชื่อเต็มคุณ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

%d bloggers like this: