รายได้คู่สมรสเมื่อทำใบเขียว Affidavit of Support

เมื่อคู่สมรสอเมริกันยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คุณ คู่สมรสอเมริกันหรือ ผู้ยื่นเรื่อง เรียก “เพอทิชันเน่อร์” (Petitioner) ต้องเซ็นรับรองว่าเขามีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูหรือ “ซัพพอร์ท” (support) คุณได้ คุณคือผู้รับผลประโยชน์หรือ “เบเนฟิเชียรี่” (Beneficiary) เพื่อคุณจะไม่ไปเป็นภาระสังคม กินเงินรัฐบาลหรือใช้ประโยชน์หรือ “เบเนฟิต” (benefits) ต่างๆจากระบบประกันสังคมรัฐบาลหรือ “เวลแฟร์” (welfare) คู่สมรสอเมริกันของคุณต้องมี่รายได้อย่างน้อย 125% ของรายได้ขั้นต่ำต่อปีตามที่รัฐบาลกำหนด จำนวนเงินนี้รัฐบาลปรับ(ขึ้น)ทุกปีประมาณเดือนเมษายนตามค่าครองชีพ ณ.ตอนนี้คุณที่สงสัยว่าคู่สมรสมีอันจะกินก็จะได้รู้กันตอนนี้

Affidavit of support คืออะไร

เมื่อคู่สมรสอเมริกันทำใบเขียวให้คุณ เขาเป็นผู้ยื่นเรื่อง“เพอร์ทิชันเน่อร์” (petitioner) และเป็น “สปอนเซ่อร์” (sponsor) ให้คุณในตัว ตัวสปอนเซ่อร์ต้องเซ็นค้ำประกันโดยกรอกฟอร์ม “แอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท” (affidavit of support) รับรองว่าเขามีเงินที่จะเลี้ยงดูคุณได้ และถ้าคุณไปกินเงินเวลแฟร์ หรือไปกินเงินสวัสดิการสังคมบางประเภทและไม่ใช้คืนรัฐบาล เขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทางรัฐบาลสามารถเรียกเก็บเงินกับสปอนเซ่อร์ได้ หมายเหตุ ผู้ยื่นเรื่องใบเขียวครอบครัวทุกประเภทต้องเซ็นค้ำประกัน “แอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท” (โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ ใบเขียวครอบครัว หัวข้อ กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ครอบครัว ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา” ฉบับใหม่เล่มหนึ่ง บทที่ 4ใบเขียว หน้า 4-8)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2005 อิมมิเกรชั่นได้เปลี่ยนกฎเกณท์ในการเซ็น “แอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท” ใหม่(ภายใต้ INA section 213(A)(f)(6)(B)) ในบทความนี้เป็นกฎหมายล่าสุด

เอกสารยื่นพร้อม “แอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท”

  •     ภาษีรายได้รัฐบาลกลางหรือ “เฟดเดอรัล อินคัมแท็กส์ รีเทอร์น” (Federal income tax returns) ของปีล่าสุดรวมทั้ง W-2 Forms หรือ 1099 และใบประกอบการค้าหรือ Business License ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว คุณไม่ต้องแสดงภาษีของรัฐ (คนอเมริกันต้องเสียภาษีให้ทั้งรัฐบาลกลางรัฐที่ตนอยู่)
  •     ใบรับรองการทำงาน (Verification of employment)หรือ/และ
  •     สำเนาหางเช็คจากที่ทำงาน 6 เดือน
  •     สำเนาใบเขียวหรือเอกสารแสดงว่าเป็นซิติเซ่น

รายได้สปอนเซ่อร์

รัฐบาลกำหนดรายได้ขั้นต่ำของคนทั่วไปต่อครัวเรือนและต่อจำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยดูจากค่าครองชีพในอเมริกา รายได้นี้จะมีการปรับ (ขึ้น) ทุกปี ซึ่งจะกำหนดออกมาประมาณเดือนเมษายน สปอนเซ่อร์ทุก 48 รัฐต้องมีรายได้ 125% ของรายได้ขั้นต่ำต่อครัวเรือน ยกเว้นผู้อยู่ในรัฐฮาวายอิ และอลาสก้าต้องมีรายได้สูงกว่านี้ ส่วนทหารมีรายได้ต่ำกว่านี้ได้ รายได้ใหม่ของปี 2007 ที่รัฐบาลพึ่งปรับขึ้นมีดังนี้คือ

จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อปีของสปอนเซ่อร์ 48 รัฐ

2 คน $17,113

3 คน 21,463

4 คน 25,813

5 คน 30,164*

*เพิ่มคนละ $4,250 ต่อปี

วิธีนับจำนวนสมาชิกในครอบครัว

วิธีนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวคือเริ่มด้วยสองคน คือตัวสปอนเซ่อร์และคุณ และบวกสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน ส่วนมากจะเป็นบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี วิธีดูๆได้จากภาษีว่าตัวสปอนเซ่อร์หักภาษีกี่คน ปัญหาที่พบบ่อยๆคือ บางครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนไทยที่ชอบนำชื่อญาติพี่น้องหลานมาแจ้งหักภาษีเพื่อจะได้จ่ายภาษีน้อย ซึ่งทำไม่ถูกนอกจากจะถูก “ออดิท” (audit) จ่ายเงินคืนรัฐบาลภายหลังบวกดอกเบี้ยแล้ว ยังเป็นปัญหาตอนยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรส โดยต้องแสดงรายได้มากขึ้น

สปอนเซ่อร์รายได้ไม่พอ

ถ้ารายได้สปอนเซ่อร์ในใบแจ้งภาษีแสดงรายได้ไม่พอ มีวิธีช่วย 5 วิธีคือ

1. สปอนเซ่อร์สามารถแสดงภาษีย้อนหลัง 3 ปี ถ้าถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ปี เกินจำนวนรายได้ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด กรณีนี้ใช้ได้ถ้าสปอนเซ่อร์มีงานทำและมีรายได้ปัจจุบันดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว อย่าลืมว่ารายได้ปัจจุบันสำคัญกว่ารายได้ในอดีต บางครั้งถ้าสปอนเซ่อร์ตกงานมาก่อนแต่ปัจจุบันมีงานดี ถ้าเขียนจดหมายอธิบายให้อิมมิเกรชั่นฟังบางครั้งได้ผล
2. รวมรายได้สองคนของสปอนเซ่อร์และตัวคุณ ถ้าคุณทำงาน
3. รวมรายได้ของสปอนเซ่อร์และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นที่อยู่บ้านเดียวกัน ต้องเป็นซิติเซ่นหรือถือใบเขียว กรณีนี้นำรายได้ของสมาชิกแต่ละคนมาบวกสมทบรวมกันให้ครบจำนวน
4.  จอนท์สปอนเซ่อร์ (Joint sponsor) หรือผู้ช่วยเซ็นค้ำประกัน อาจเป็นคนรู้จักอื่นๆอาจเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง เขาต้องมีรายได้บนภาษีดี และต้องเป็นซิติเซ่นหรือถือใบเขียว กรณีต่างกับสมาชิกในครอบครัวข้างต้นคือ รายได้ไม่มารวมสมทบกับสปอนเซ่อร์ แต่เขาต้องมีรายได้โดดเดี่ยวด้วยตนเองเกินจำนวนที่รัฐบาลกำหนด
5. ถ้าสปอนเซ่อร์มีรายได้ไม่พอ แต่มีทรัพย์สินมาก เขาสามารถแสดงมูลค่าของทรัพย์สินได้ โดยทรัพย์สินต้องมีมูลค่ามากกว่ากำหนดรายได้ขั้นต่ำ 3 เท่า ตัวอย่าง รายได้ขั้นต่ำของสมาชิกในครอบครัว 2 คนต้องมีอย่างต่ำ $17,113 ต่อปี หมายความว่าทรัพย์สินต้องมีมูลค่าอย่างน้อย $51,339 ขึ้นไป ($17,113×3=51,339)

สปอนเซ่อร์หมดภาระรับผิดชอบเมื่อไร

สปอนเซ่อร์และจอย์นท์ สปอนเซ่อร์เมื่อเซ็นแอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท รับรองจะหมดภาระความรับผิดชอบคุณต่อเมื่อ

1.  คุณทำงานและมีรายได้ จ่ายภาษีอย่างถูกต้องครบ 10 ปี หรือ 40 ไตรมาศ รวมก่อนและหลังได้ใบเขียว รายได้ไม่จำกัดจำนวน
2. เมื่อคุณเป็นอเมริกันซิติเซ่น
3. เมื่อคุณตาย
4. เมื่อคุณสละใบเขียว

หมายเหตุ ถ้ากรณีที่คุณหย่ากัน คู่สมรสยังไม่หมดภาระรับผิดชอบคุณ ถ้าคุณไปกินเวลแฟร์ รัฐบาลยังสามารถตามเรียกเก็บกับสปอนเซ่อร์ได้

ขอเตือนว่า ถ้าคุณมีงานทำ มีรายได้ประจำ จะช่วยให้การสัมภาษณ์ใบเขียวไปได้ดี คนที่โอนสัญชาติแล้วมานานบางคนยังทำงานรับเงินใต้โต๊ะไม่จ่ายภาษี จึงไม่แสดงรายได้ จะดูไม่ดีและทำให้ขลุกขลักเมื่อไปสัมภาษณ์ อย่าลืมว่าคนอเมริกันชอบคนขยันและทำงาน

%d bloggers like this: