ร่างกฎหมายอิมมิเกรชั่นใหม่ ที่ยังไม่ผ่าน

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. นี้เป็นวันหยุดราชการ วัน “เม็มโมเรียล เดย์” เป็นวันไว้อาลัยทหารผ่านศึก ซึ่งตรงกับวันจันทร์สุดท้ายของเดือน พ.ค. (อ่านเกี่ยวกับวันหยุดราชการและเทสกาลต่างๆได้ในหนังสือ “อยู่อเมริกา”บทการแบ่งเขตเวลาและวันหยุด หน้า 27)
วันที่ 17 พ.ค. 2007 ที่ผ่านมา “คองเกรส”ผ่านร่างกฎหมายอิมมิเกรชั่นหรือ “อิมมิเกรชั่น บิล” ซึ่งได้ถกกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วและผ่านมาแล้ว “เวอร์ชั่น”หนึ่ง แต่เนื่องจาก “เซเนท” ไม่เห็นด้วย บิลจึงไม่ผ่าน และคองเกรสได้แก้ไขบิลใหม่ ในที่สุดตกลงผ่านเวอร์ชั่นใหม่เมื่อวันที่ 17 พ.ค. และเวอร์ชั่นนี้จะเข้าถกกันในเซเนทระหว่าง 21 – 25 พ.ค. นี้ และคาดว่าจะโหวดได้วันที่ 24-25 พ.ค. แต่ละฝ่าย คองเกรสและเซเนท สามารถแก้ไข เพิ่ม ลด ได้ฝ่ายละ 6-12 หมวด หลังผ่านแล้วก็ยังต้องเข้าคณะกรรมการ ถกกันต่อ คาดว่าถ้าตกลงกันได้ กว่าจะส่งให้ .“บุช”เซ็น ก็คงประมาณ ตุลาหรือ พ.ย.ปีนี้ถ้าตกลงกันได้ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ เราก็ต้องคอยต่อไป ดิฉันจะสรุปย่อๆ “เสนอร่างกฎหมาย” ที่ผ่านไปให้เซเนทเมื่อวันที่ 17 พ.ค. นี้ จริงๆแล้วไม่อยากเขียนจนกว่า บุชจะเซ็นผ่าน แต่เพราะแฟนๆคอลัมน์หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ รวมทั้งเพื่อนก๊วนเที่ยวโทรมาชวนดิฉันให้รีบไปเที่ยวกันก่อนที่กฎหมายจะผ่านกลัวดิฉันจะบิสซี่รับเคสเละเลยอดเที่ยว ข้อเตือน อย่าลืมว่าร่างกฎหมายข้างต้นนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอีก ฉะนั้นขอให้คุณยังไม่ต้องตื่นเต้น กลุ้มใจ ดีใจ หรือเสียใจ เมื่อไรที่กฎหมายนี้ผ่าน คือทันทีที่บุชเซ็น กฎหมายผ่าน ดิฉันจะเขียนลงละเอียดเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างนี้ถ้าคุณฟังข่าวอะไร ก็ไม่ต้องตื่นเต้นมาก และโดยเฉพาะไม่ต้องรีบไปเสียสตังยอมให้เขาหลอกก่อนที่กฎหมายผ่านนะคะ

วีซ่า Z วีซ่าทำงานชั่วคราว
รัฐบาลจะออกวีซ่าทำงานใหม่เรียก Z วีซ่า สำหรับโรบินฮู้ดที่เข้าอเมริกามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2007 โดยโรบินฮู้ดต้องยื่นเรื่องแอ็พพลาย (apply) ขอ Z วีซ่า วีซ่านี้มีอายุ 4 ปี ผู้ถือวีซ่า Z สามารถขอใบเขียวได้ในอนาคต หลังจากที่อิมมิเกรชั่นโละเคสใบเขียวครอบครัวเก่าๆหมดแล้ว กำหนดโละหมดใน 8 ปี รายละเอียดเงื่อนไขก่อนที่จะขอ Z วีซ่าคือ จ่ายค่าปรับ $1,000 ต้องมีงานทำอยู่แล้ว ต้องมีประวัติดี ถูกเช็คประวัติโดยมีการพิมพ์นิ้วมือ หลังจากได้ Z วีซ่าแล้วระยะหนึ่ง จะสามารถแอ็พพลายขอใบเขียวได้ โดยรายละเอียดยังไม่แน่ชัด แต่จะเป็นรูปสะสมคะแนนเรียก point system โดยดูจากระดับงาน อาชีพ ภาษา การศึกษาของคุณ เป็นต้น หมายความว่าพวกระดับปริญญาจะได้แอ็พพลายใบเขียวหัวๆแถว ในขณะที่ผู้มีงานไม่ดีนักและระดับการศึกษาน้อยอยู่หางแถว ตอนแอ็พพลายใบเขียวคุณยังต้องจ่ายค่าปรับอีก $4,000 ต้องมีงานทำมาตลอด ต้องมีประวัติดี พูดภาษาอังกฤษได้ และต้องคอยโควต้าอีกนานมากประมาณ 8 ปีถึง 13 ปี เพราะตามข้อเสนอทางรัฐบาลต้องโละเคสใบเขียวครอบครัวให้หมดก่อน และผู้แอ็พพลายใบเขียวจาก Z วีซ่าต้องต่อคิวหลังใบเขียวครอบครัว อันนี้เป็นข้อดีของผู้รอใบเขียวครอบครัวโดยเฉพาะพี่น้องของซิติเซ่นที่ต้องรอใบเขียวประมาณ 10-12 ปี ก็หวังจะได้โละภายใน 8 ปี ส่วนคู่สมรสและพ่อแม่ของผู้ถือ Z วีซ่าสามารถขอวีซ่า Z -2 ติดตามมาได้ และบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปียังไม่สมรสสามารถขอวีซ่า Z-3 ได้

วีซ่า Y เกสท์เว้ร์คเค่อร์วีซ่า
วีซ่า Y เป็นวีซ่าเกสท์เว้ร์คเค่อร์ วีซ่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลต้องการปฏิรูปวีซ่า เนื่องจากแรงผลักดันจากประเทศเม็กซิโกที่ต้องการให้เกษตรกรจากเม็กซิโกที่เข้ามาทำฟาร์มหาเงินส่งกลับไปจุนเจือบ้าน ได้วีซ่าอยู่อย่างถูกกฎหมายแทนที่จะเป็นวีซ่าเข้าออกรายวัน Day pass วีซ่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราวสองปี จากวีซ่า Y นี้ไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนจาก Y เป็นใบเขียวเช่นวีซ่า Z แต่ผู้ถือวีซ่า Y อาจแต่งงานและทำใบเขียวได้ภายหลัง นายจ้างต้องลงโฆษณาหาคนงานอเมริกันก่อน ถ้าหาไม่ได้ถึงทำเรื่องนำคนงานต่างด้าวเข้ามา นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงตามค่าแรงตามท้องตลาด วีซ่า Y แบ่งเป็น Y-1; Y-2A และY-2B

Y-1 เป็นวีซ่าทำงานชั่วคราวสองปี ต่ออายุได้สองครั้ง เมื่อคุณทำงานครบสองปี คุณต้องเดินทางออกนอกประเทศและอยู่นอกประเทศหนึ่งปี ถึงจะต่อวีซ่า Y-1 กลับเข้ามาใหม่ได้ คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีสามารถขอวีซ่า Y-3 ติดตามเข้ามาได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ตัวผู้ถือวีซ่า Y ต้องเซ็นซัพพอร์ทโดยต้องมีรายได้ 150% เกินรายได้ขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด และ ต้องมีประกันเจ็บป่วยให้คู่สมรสและบุตร
Y-2A เป็นวีซ่าสำหรับอาชีพ เกษตรกร คนเลี้ยงแกะ คนเลี้ยงแพะ และคนทำฟาร์มวัวรีดนม อายุวีซ่า 10 เดือน และต่อไม่ได้
Y-2B เป็นวีซ่าทำงานอื่นๆนอกเหนือจากอาชีพ เกษตรกร คนเลี้ยงแกะ คนเลี้ยงแพะ และคนทำฟาร์มวัวรีดนม วีซ่า Y-2A อายุวีซ่า 10 เดือน และต่อไม่ได้

ผู้ถือวีซ่ากรุ๊บ Y เมื่อวีซ่าหมดต้องเดินทางออกนอกประเทศ ถ้าไม่ออกและกลายเป็นโรบินฮู้ด จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าอื่นหรือขอใบเขียวได้

การเปลี่ยนแปลงใบเขียวครอบครัว
หมวดนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากโดยเปลี่ยนโควต้า และยกเลิกใบเขียวครอบครัวบางกรุ๊บ ดังนี้คือ ปัจจุบันใบเขียวครอบครัว แบ่งเป็น 5 กรุ๊บคือ
อิมมีเดียท เรเลทีฟ คือ ใบเขียวคู่สมรสของซิติเซ่น และบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่สมรสของซิติเซ่น และพ่อแม่ของซิติเซ่น กรุ๊บนี้ไม่มีโควต้าจำกัด ขอได้เร็ว 4-8 เดือน (4 เดือนขอในอเมริกา 7-8 เดือนขอจากสถานทูต) ถึงแม้คู่สมรส บุตร และพ่อแม่จะเป็นโรบินฮู้ดแล้วก็ตาม ซิติเซ่นสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้ได้ ตามข้อเสนอร่างกฎหมายใหม่ จะจำกัดโควต้าให้พ่อแม่ของซิติเซ่นเพียง 40,000 ใบเขียวต่อปี แต่ในขณะเดียวกันก็จะออกวีซ่าประเภทใหม่ให้พ่อแม่มาเยี่ยมลูกที่เป็นซิติเซ่นในอเมริกา โดยอนุญาตให้เข้ามาอยู่ได้ปีละ 100 วัน ซึ่งข้อดีคือพ่อแม่ซิติเซ่นหลายคนที่ไม่อยากได้ใบเขียวแต่มีปัญหาตอนขอวีซ่าท่องเที่ยว เลยต้องทำใบเขียว ถ้ากฎหมายนี้ผ่านก็จะสบายขึ้น แต่ข้อเสียคือพ่อแม่หลายคนที่อยู่เป็นโรบินฮู้ด นั่งรอคอยว่าเมื่อไรลูกจะได้ซิติเซ่น เพื่อลูกจะได้ทำใบเขียวให้พ่อโดยพ่อแม่ไม่ต้องกลับไปรับใบเขียวที่สถานทูตในเมืองไทย แต่ถ้าใบเขียวให้พ่อแม่จำกัดโควต้า ก็หมายความว่าพ่อแม่ที่อยู่เถื่อนเป็นโรบินฮู้ดแล้วไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ ต้องกลับเมืองไทยซึ่งจะทำให้กลับเข้ามาใหม่ไม่ได้
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์หนึ่ง คือ ใบเขียวของลูกซิติเช่นที่อายุเกิน 21 ปีที่ยังไม่สมรส กรุ๊บนี้จะถูกยกเลิก
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สอง แบ่งเป็น 2A และ 2B กรุ๊บ 2A คือ ใบเขียวคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21ปีที่ยังไม่สมรส ของผู้ถือใบเขียว ส่วนกรุ๊บ 2B คือ ใบเขียวลูกที่อายุเกิน 21 ปีที่ยังไม่สมรสของผู้ถือใบเขียว กรุ๊บนี้จะถูกยกเลิก
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สาม คือ ใบเขียวลูกซิติเช่นที่อายุเกิน 21 ปีที่สมรสแล้ว กรุ๊บนี้จะถูกยกเลิก
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สี่ คือ ใบเขียวพี่น้องของซิติเช่น กรุ๊บนี้จะถูกยกเลิก
ถ้าหมวดนี้ผ่าน หมายความว่าอีกหน่อยผู้เป็นซิติเซ่น สามารถทำใบเขียวให้ได้เพียงคู่สมรส บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่สมรส และพ่อแม่เท่านั้นแต่พ่อแม่ถูกจำกัดสิทธิ คือถ้าพ่อแม่ซิติเซ่นเป็นโรบินฮู้ดแล้ว จะไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ และนอกนั้นซิติเซ่นและผู้ถือใบเขียวยังไม่สามารถทำใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปี และลูกที่แต่งงานแล้ว และพี่น้องของซิติเซ่นได้ต่อไป แต่ดิฉันทำนายได้ว่าหมวดนี้จะต้องมีการแก้ไขอย่างแรง หรืออาจไม่ผ่าน

ใบเขียวล็อตเตอรี่
ใบเขียวล็อตเตอรี่ที่มีทุกปีจะถูกยกเลิก
ใบเขียวให้นักเรียนภายใต้ DREAM ACT
กฎหมายที่แน่นอนที่สุดที่จะผ่านคือ DREAM ACT ให้เด็กที่พ่อแม่พาเข้ามาอเมริกาตั้งแต่เด็กๆและเรียนหนังสือจบไฮสกูลในอเมริกา เรียนดี ประวัติดี กำลังเรียนมหาวิทยาลัยหรือจบแล้ สามารถขอใบเขียวได้ รายละเอียดที่แน่นอนจะออกมาภายหลัง

จิปาถะ
นอกจากกฎหมายเหล่านี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศมาก เช่น เพิ่มเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นตามชายแดน เพิ่มกฎหมายอาญารุนแรงสำหรับผู้ที่อยู่เถื่อน หนอทำผิดกฎหมายอิมมิเกรชั้น ออกระบบให้นายจ้างรับผิดชอบโดยต้องเช็คสถานภาพคนงาน และเพิ่มค่าปรับนายจ้างที่จ้างคนงานเถื่อน
ขอให้คุณอ่านหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บทกฎหมายคนเข้าเมือง บทที่ 2 และบท “ใบเขียว” บทที่ 4 เพื่อคุณจะทำความเข้าใจความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่น เมื่อเศรษฐกิจในอเมริกาตกต่ำ คนอเมริกันจะโทษแรงงานตางด้าวว่าแย่งงานพวกเขา รัฐบาลเฟเว่อร์แรงงานต่างด้าวระดับโปรเฟสชันแน่ล พวกจบปริญญาและไม่เฟเว่อร์ระดับกรรมกร ซึ่งจริงๆแล้วคนงานที่ขาดแคลนมากในอเมริกาคือพวกรากหญ้า ที่มาของการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้มาจากระดับรากหญ้า คืออเมริกาขาดแคลนเกษตรกรมาก (โปรดดูวีซ่า Y) ถ้ารัฐบาลจะเพิ่มโควต้าใบเขียว รัฐบาลก็ต้องไปดึงจากทางใดทางหนึ่ง ในบิลที่เสนอนี้ให้ไปดึงโควต้าใบเขียวจากใบเขียวครอบครัวมาให้ใบเขียวทำงานถ้าคุณยิ่งอ่านยิ่งงง Don’t worry ค่ะ เพื่อนดิฉันฟังดิฉันอธิบายถึงกฎหมายใหม่ตัวต่อตัว ยังบ่นว่า “เฮ้อ ฟังแล้วปวดหัว หาผัวแต่งงานดีกว่า

%d bloggers like this: