ทำใบเขียวคนครัวภายในหนึ่งปี+

เดือนนี้มีข่าวดีค่ะ รัฐบาลโละเคสใบเขียวคนงานกรุ๊บสามของปี 2001 หมดแล้ว ฉะนั้นตอนนี้เคสใบเขียวพ่อครัว/แม่ครัวไม่ต้องคอยโควต้า เดือนนี้ดิฉันบิสซี่ เคสใบเขียวพ่อครัวแม่ครัวได้แอ็พพรูฟกันเข้ามา ฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณทำเรื่องขอใบเขียวให้พ่อครัว/แม่ครัว เรื่องควรจะเสร็จสิ้นภายใน 1 ½ ปี จึงเป็นโอกาสดี สำหรับเจ้าของร้านอาหารในอเมริกา หรือพ่อครัวแม่ครัวในเมืองไทยที่จะพยายามหานายจ้างทำเรื่องให้ไปทำงานในอเมริกา

ใบเขียวคนงาน
ใบเขียวคนงานแบ่งเป็น 5 กรุ๊บ เรียกกรุ๊บ เอ็มพลอยเม๊นท์ เพร็ฟเฟอเร็นซ์ (คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับใบเขียวคนงาน ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่ง” หน้า 4-11 แฟนคลับเมืองไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้จากคุณนิ๊งหน่องที่เบอร์ 081-480-4308) ในคอลัมน์นี้จะพูดถึงใบเขียวพ่อครัวแม่ครัว ซึ่งจัดอยู่ในกรุ๊บใบเขียวคนงานกรุ๊บสาม

ใบเขียวคนงานกรุ๊บสาม
ใบเขียวคนงานกรุ๊บนี้แบ่งเป็นสองประเภทคือ
(1) ระดับโปรเฟสชันแน่ล (Professional Workers) ระดับนี้ผู้ขอใบเขียวต้องจบปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ทำงานเทียบเท่า และอาชีพงานต้องเป็นงานที่ต้องอาศัยปริญญาเช่น วิศวะ อาร์คิเต็ค เป็นต้น และ
(2) ระดับสกิล เวิ้ร์คเค่อร์ Skilled Workers หรือคนงานที่มีทักษะ ผู้ขอใบเขียวต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยสองปี และอาชีพงานไม่ต้องอาศัยปริญญา เช่น พ่อครัวแม่ครัวร้านอาหารไทย ซึ่งจัดเป็นประสบการณ์พิเศษ หรือ specialty skills เนื่องจากฝรั่งทั่วไปทำกับข้าวไทยระดับกุ๊กไม่เป็น

ระเบียบการยื่นเรื่อง
นายจ้างร้านอาหารไทยต้องลงโฆษณาหาพ่อครัว/แม่ครัวทางหนังสือพิมพ์ 2 สัปดาห์ติดกัน และลงประกาศในจ๊อบแบ๊งค์ทางอินเตอร์เน็ทของรัฐ 30 วัน และรอ 30 วันหลังจากนั้นดูว่ามีคนมาสมัครหรือไม่ ถ้าไม่มีคนสมัครจึงยื่นเรื่องเข้ากรมแรงงานหรือ “ดีพาร์ทเม๊นท์ ออฟ เลเบอร์” (Department of Labor) ขอจ้างพ่อครัวหรือแม่ครัวไทย ทางกรมแรงงานต้องแอ็พพรูฟเรื่องหรือไม่แอ็พพรูฟภายใน 60 วัน ถ้าเรื่องแอ็พพรูฟ ลูกจ้างจะได้รับเซอร์ติฟิเคทจากกรมแรงงาน เรียก Labor Cetification หลังจากนั้นนายจ้างจึงยื่นเรื่องเข้าอิมมิเกรชั่นขอใบเขียวคนงานในกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สาม ซึ่งทางอิมมิเกรชั่นควรแอ็พพรูฟเรื่องภายใน 6 เดือน ถ้าคนงานอยู่ในอเมริกา หลังแอ็พพรูฟแล้ว คนงานยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพ (ขอใบเขียว) ซึ่งควรจะได้ใบเขียวภายใน 6 เดือน อันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางอิมมิเกรชั่นอนุญาตให้ยื่นเรื่องสองเสต็ปควบไปเลย คือขอใบเขียวคนงานในกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สามและขอเปลี่ยนสถานภาพ ถ้ายื่นเรื่องควบได้เสต็ปนี้ก็จะเร็วขึ้น คุณควรจะได้ใบเขียวภายใน 6-7 เดือน (ก่อนหน้าที่โควต้าใบเขียวคนงานจะแบ็คล็อก เราสามารถยื่นควบได้ซึ่งช่วยให้เร็วขึ้น ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาต้องยื่นเรื่องแยก เพราะโควต้าแบ็กล็อกมาก) ในกรณีที่คนงานอยู่เมืองไทยเมื่อเรื่องทางอิมมิเกรชั่นผ่าน เรื่องก็จะส่งไปที่ “แนชั่นแนลวีซ่าเซ็นเต้อร์” และส่งต่อไปยังสถานทูตอเมริกาในเมืองไทย ซึ่งช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน

ระยะเวลาการยื่นเรื่อง
ตามที่อธิบายข้างต้น ไทม์ไลน์ในการยื่นเรื่องขอใบเขียวพ่อครัว/แม่ครัวมาจากเมืองไทยดังนี้
เสต็ปหนึ่ง 90 วันนับจากวันที่ลงโฆษณาถึงวันยื่นเรื่องเข้ากรมแรงงาน ถ้าช่วงนี้มีคนสมัครงานก็จะใช้เวลานานขึ้น เพราะเจ้าจองร้นต้องอินเทอร์วิว (interview) ผู้สมัคร
เสต็ปสอง 60 วัน รอคำตอบจากกรมแรงงาน
เสต็ปสาม 180 วันหลังเรื่องแอ็พพรูฟจากกรมแรงงานยื่นเข้าอิมมิเกรชั่น และรอรับคำตอบ
เสต็ปสี่ 120 วันนับจากเรื่องผ่านและส่งไปแนชันแนลวีซ่าเซ็นเต้อร์ ถึงสถานทูตอเมริกัน
เสต็ปห้า 30-60 วัน ทางสถานทูตเรียกสัมภาษณ์
ถ้าคนงานอยู่ในอเมริกา เมื่อยื่นเสต็ปสามผ่าน จึงยื่นเสต็ปสี่ คือขอเปลี่ยนสถานภาพใช้เวลาประมาณ 180 วัน ฉะนั้นก็จะใช้เวลาพอๆกัน นอกจากทางอิมมิเกรชั่นจะเปลี่ยนกฎให้ยื่นควบกันเสต็ปสามและสี่ ก็จะล่นเวลาเร็วขึ้น

คุณสมบัติคนงานและนายจ้าง
คนงานที่จะมีคุณสมบัติทำใบเขียวกรุ๊บนี้ได้ ต้องมีประสบการณ์ทำงานเป็นพ่อครัว/แม่ครัวร้านอาหารมาก่อนอย่างน้อยสองปี (ถ้าคนงานอยู่ในอเมริกา คนงานต้องได้ประสบการณ์จากที่อื่น ไม่ใช่ได้จากร้านที่นายจ้างจะยื่นเรื่องให้คุณ เพราะทางอิมมิเกรชั่นจะถือว่า ถ้าอย่างนั้นนายจ้างสามารถจ้างใครก็ได้ที่ไม่เป็นงานมาก่อนและนำมาฝึกในร้านตนเอง) คุณอาจได้ประสบการณ์จากการเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยของตัวเองมาก่อน มีลูกความบางคนที่เคยมีร้านขายอาหารอยู่หน้าบ้านหรือข้างถนน อันนั้นถือเป็นประสบการณ์เช่นกันค่ะ ไม่จำเป็นต้องมีร้านหรูหราได้ ส่วนคุณสมบัตินายจ้างคือ เจ้าของร้านต้องอยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย คือถือใบเขียวหรือเป็นอเมริกันซิติเซ่นและต้องมีรายได้โชว์ในใบแจ้งภาษีดีพอที่จะจ่ายเงินเดือนคนงานได้ เงินเดือนคนงานตามกฎต้องได้รับตามค่าแรงที่จ่ายในท้องตลาดสำหรับพ่อครัว/แม่ครัว คือทำฟูลไทม์ (40 ช.ม. ต่อสัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่อปี) ตกประมาณปีละ $23,000 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับเมืองและรัฐที่ร้านอาหารตั้งอยู่

วีซ่าขาดขอได้หรือไม่
ถ้าคุณอยู่ในอเมริกา และวีซ่าขาดแล้ว คุณไม่สามารถทำเรื่องขอใบเขียวพ่อครัวแม่ครัวได้ตอนนี้ นอกจากคุณจะเคยยื่นเรื่องขอใบเขียวมาก่อนเดือนหน้าเมษายน 2001 ภายใต้มาตรา 245i ไม่ว่าจะเป็นใบเขียวอะไรก็ตาม แต่เรื่องอาจหายหรือขอไม่ผ่าน คุณถึงจะมีสิทธิยื่นขอใบเขียวนี้ได้โดยจ่ายค่าปรับเพิ่ม $1,000 เช่นมีลูกความที่น้องซิติเซ่นยื่นขอใบเขียวให้ก่อนเดือนเมษายนปี 2001 ภายใต้มาตรา 245i เนื่องจากต้องคอยนาน 11-12 ปี และลูกก็จะอายุเกิน 21 ปี ลูกความสามารถทำใบเขียวพ่อครัวแม่ครัวได้ และพ่วงลูกและคู่สมรสได้ ซึ่งตอนนี้จะได้เร็วและทันก่อนเด็กจะอายุเกิน 21 ปี (คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรา 245i ได้ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่ง” หน้า 4-5 แฟนคลับเมืองไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้จากคุณนิ๊งหน่องที่เบอร์ 081-480-4308)

ครอบครัวได้ใบเขียวด้วย
ใบเขียวคนงานกรุ๊บนี้ คนงานที่มีคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีสามารถทำใบเขียวพ่วงเข้ามาพร้อมกันหมดได้ โดยทุกคนจะได้ใบเขียว
ปัญหาระหว่างนายจ้างและคนงาน
เป็นไงคะฟังแล้วน่าสนไหม แต่ทำไมถึงไม่มีคนทำใบเขียวพ่อครัวแม่ครัวเข้ามากันเยอะแยะ อาจเป็นเพราะหลายคนไม่รู้ เรื่องใบเขียวนี้ หรือคนงานกลัวถูกหลอก และนายจ้างกลัวเสียเงินเสียเวลาทำเรื่องเอาคนงานมา และพอคนงานได้ใบเขียวแล้วก็หนีไปกันหมดไม่ทำงานกับนายจ้าง ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ค่ะ เพราะคนงานมีสิทธิที่จะออกไปทำงานที่อื่นได้ ไม่จำเป็นต้องทำกับนายจ้างที่ทำใบเขียวให้มา เพราะตามสิทธิรัฐธรรมนูญนายจ้างไม่สามารถบังคับคนงานให้ทำงานกับตนได้ เพราะเปรียบเทียบเหมือนการมีทาส ข้อแนะนำที่ดิฉันจะมีให้ต่อคนงานและนายจ้างได้ก็คือ เราคนไทยด้วยกันช่วยๆกัน คนไทยส่วนมากมีความใจบุญ และกตัญญูอยู่ในตัวพอสมควร ฉะนั้นถ้านายจ้างแผ่เมตตาให้คนงาน และทรีทคนงานดี และคนงานก็รู้จักกตัญญูต่อคนที่ช่วยทำใบเขียวให้มา ให้คุณและครอบครัวได้มีโอกาสในชีวิตดีขึ้น ก็ควรจะตอบแทนบุญคุณให้กัน หลังจากนั้นถ้าคุณได้ไปดีและต้องออกจากงาน นายจ้างก็ควรแผ่เมตตาดีใจไปกับเขาที่คุณเลี้ยงซะจนได้ดี

%d bloggers like this: