หย่าทันทีน่าเกลียดไหม

ประกาศ ผลงานของดิฉันทั้งหมดมีหนังสือ 6 เล่มดังนี้ “รวมคอลัมน์กฎหมายเล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3 ซึ่งรวมคอลัมน์เขียนลงเสรีชัยแต่ละสัปดาห์มีเนื้อหาสาระทั่วไปด้านกฎหมาย ทั้งสามเล่ม $60 หนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่ม 1 และเล่ม 2 ฉบับ update เล่มละ $45 ให้ความรู้กฎหมายทั่วไปรวม กฎหมายอิมมิเกรชั่น กฎหมายเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง แลนด์ลอร์ดและผู้เช่า บ้านและที่ดินการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเมืองไทย กฎหมายครอบครัวและหย่าร้าง หนี้สินและเครดิตคาร์ด มรดกพินัยกรรม และลิฟวิ่งทรัสต์ ศาลและคดีอาญาต่างๆ และหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดชื่อ “อยู่อเมริกา” เล่มละ $35 ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอเมริกา ความเป็นอยู่และสังคมของคนอเมริกัน เพื่อให้คุณเข้าใจคนอเมริกัน ความนึกคิดของเขา และรู้จักสังคมอเมริกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ในอเมริกาง่ายขึ้นประกาศ ดิฉันจะจัดสัมนาวันที่ 16 ธันวาคม 2007 ในกรุงเทพ บรรยายเกี่ยวกับ กฎหมายอิมมิเกรชั่น การทำวีซ่าไปอเมริกา การทำใบเขียวแต่งงานและคนงาน และคำถามคำตอบ ที่สำนักพิมพ์มติชน ซอยประชานิเวษณ์หนึ่ง วัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดี ณ.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 เวลา 9.00-12.00 น ลงทะเบียน 8.30 น. เชิญแฟนๆเว๊บ ไซด์ไปร่วมฟังฟรี และจะได้ทำความรู้จักทนายตัวจริงด้วยค่ะ ไม่ต้องสำรองที่นั่งค่ะหลังจากคอลัมน์ “หย่าก่อนแต่ง” ของสัปดาห์ที่แล้ว มีอีเมล์ถามดิฉันมาหลายฉบับว่าหลังได้ใบเขียวหรือได้ซิติเซ่นแล้วหย่าทันทีน่าเกลียดหรือไม่ ดิฉันเลยต้องกลับไปอ่านคอลัมน์ทวนอีกทีว่าเขียนอะไรไป ขอกลับคำพูดนะคะที่เขียนว่า คุณสามารถหย่าปุ๊บแต่งใหม่ปั๊บนั่นแล้วแต่กรณีนะคะระเบียบการของใบเขียวแต่งงานถ้าคุณแต่งงานกับซิติเซ่น (ผู้ถือสัญชาติอเมริกัน) คุณสามารถทำใบเขียวแต่งงานได้เร็วประมาณ 4-8 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณทำใบเขียวในอเมริกาหรือทำผ่านกงสุล เมื่อเรื่องผ่านคุณจะได้ใบเขียวแรกมีอายุสองปี เรียกตามภาษากฎหมายว่า “ใบเขียวเงื่อนไข” หรือ“คอนดิชันแน่ล กรีนคาร์ด” (Conditional Green card) หลังได้ใบเขียวสองปี ภายใต้กฎหมายปกป้องการแต่งงานปลอม Immigration Marriage Fraud Amendments Act คุณและคู่สมรสต้องยื่นเรื่องขอยกเลิกเงื่อนไขและขอใบเขียว 10 ปี หรือใบเขียวถาวร เรียก“เพอร์มาเน๊นท์ กรีนตาร์ด” (Permanent Green card) โดยแสดงหลักฐานว่าคุณทั้งสองยังอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตามศัพท์อิมมิเกรชั่นเรียก “โบนา ไฟด์ส แมริเอจ” (bona fides marriage) คือ การแต่งงานที่คุณทั้งสองมีความตั้งใจอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หลังจากได้ใบเขียว 10 ปี ถ้าคุณยังอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส คุณสามารถยื่นเรื่องทำซิติเซ่น (หรือโอนสัญชาติ) ได้ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ได้ใบเขียวแรก คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันกับคู่สมรส ตามศัพท์อิมมิเกรชั่นเรียก “แมริทัล ยูเนี่ยน” (marital union) คือ แต่ถ้าคุณหย่าช่วงนี้ คุณยังสามารถทำซิติเซ่นได้แต่ต้องคอยนานขึ้นจาก 3 ปี เป็น 5 ปีนับจากวันที่ได้ใบเขียวแรก (คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ “ใบเขียวเงื่อนไข และซิติเซ่นชิป” ได้ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่ง” บทที่ 4หน้า 4-16 และ 5-6 แฟนคลับเมืองไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้จากคุณนิ้งหน่องที่เบอร์ 081-480-4308)หย่าหลังได้ใบเขียวแต่งงานถ้าคุณได้ใบเขียวเงื่อนไขสองปี คุณต้องยื่นเรื่องทำใบเขียวถาวรภายใน 90 วันก่อนครบรอบสองปีนับจากวันที่คุณได้ใบเขียวสองปี ถ้าคุณหย่าก่อนได้ใบเขียวสิบปี ใบเขียวแรกของคุณหมดอายุและคุณจะกลายเป็นโรบินฮู้ด นอกจากคุณจะยื่นเรื่องด้วยตนเองขอผ่อนผัน ถ้าผ่านคุณจะได้ใบเขียวสิบปี ถ้าไม่ผ่านคุณจะกลายเป็นโรบินฮู้ด ถ้าคุณพยายามอยู่กินกับคู่สมรสเพื่อรอทำใบเขียวสิบปี หมายความว่าคุณยังต้อง(ทน)อยู่กินกับคู่สมรสฉันสามีภรรยาจนกระทั่งได้ใบเขียวสิบปี เมื่อได้ใบเขียวสิบปี ถ้าคุณหย่าทันที คุณสามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิของคุณการที่คุณจะแต่งหรือหย่า จะไปเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อคุณต้องการขอ “เบเนฟิต” อื่นๆจากอิมมิเกรชั่น ดังนี้ตอนโอนสัญชาติ ถ้าคุณหย่ากับคู่สมรสซิติเซ่น และเมื่อครบ 5 ปี คุณยื่นเรื่องโอนสัญชาติ คุณจะถูกเพ่งเล็งและถูกเคี่ยววันสัมภาษณ์ คุณต้องเก็บและเตรียมหลักฐานแสดงว่าตอนคุณแต่งงานทำใบเขียวนั้น คุณแต่งงานจริงคือคุณมี“โบนา ไฟด์ส แมริเอจ” โดยแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าคุณและคู่สมรสอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาในช่วงแต่งงานจนกระทั่งยื่นเรื่องหย่า แต่เนื่องจากชีวิตแต่งงานไม่ “เวิ้ร์ค” (work) คุณถึงต้องหย่าตอนแต่งใหม่ ถ้าคุณหย่าทันทีหลังได้ใบเขียว 10 ปีและคุณแต่งงานใหม่ทันที และยื่นเรื่องทำใบเขียวให้แฟนใหม่ เนื่องจากคุณเป็นเพียงใบเขียว จะใช้เวลานานประมาณ 6-7 ปี แฟนใหม่ถึงจะได้ใบเขียว ฉะนั้นเมื่อคุณถือใบเขียวครบ 5 ปี คุณรีบยื่นเรื่องโอนสัญชาติเพื่อแฟนใหม่จะได้ใบเขียวเร็วขึ้น ปัญหาที่คุณจะเจอคือ วันไปสัมภาษณ์สอบซิติเซ่น คุณจะถูกเพ่งเล็ง คุณต้องเตรียมหลักฐานแสดงว่าตอนคุณแต่งงานทำใบเขียวนั้น คุณแต่งงานจริง คือคุณมี“โบนา ไฟด์ส แมริเอจ” โดยแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าคุณและคู่สมรสอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาในช่วงแต่งงานจนกระทั่งยื่นเรื่องหย่า แต่เนื่องจากชีวิตแต่งงานไม่ “เวิ้ร์ค” (work) คุณถึงต้องหย่าหย่าหลังได้ซิติเซ่นถ้าคุณได้ใบเขียวแต่งงานและภายหลังได้ซิติเซ่นภายใน 3 ปี ถ้าคุณหย่าและแต่งงานใหม่ทันทีหลังได้ซิติเซ่น และยื่นเรื่องขอใบเขียวให้แฟนใหม่ คุณจะถูกเพ่งเล็ง 2 อย่างคือ (1) ตอนคุณแต่งงานและทำใบเขียว คุณมี “โบนา ไฟด์ส แมริเอจ” หรือไม่ และ (2) ตอนระหว่างคุณทำซิติเซ่น คุณอยู่ใน “แมริทัล ยูเนี่ยน” กับคู่สมรสหรือไม่ และคุณชู้หรือ“เอ็กซตร้า แมริทัล แอ็ฟแฟร์ส” (extra marital affairs) ระหว่างยังสมรสหรือไม่ การมี“เอ็กซตร้า แมริทัล แอ็ฟแฟร์ส” ภาษากฎหมาย เรียก“บิ๊กกามี่”(Bigamy) ซึ่งการ “แพร็กทิส บิ๊กกามี่” เป็นข้อห้ามหนึ่งในการทำซิติเซ่น เพราะเข้าข่ายความประพฤติเสีย (Moral Character) และบางรัฐยังถือว่า“บิ๊กกามี่” ผิดกฎหมายและเป็นข้อเงื่อนไข (“กราวนด์” หรือ ground) หนึ่งของการหย่า ฉะนั้นถ้าคุณมี“เอ็กซตร้า แมริทัล แอ็ฟแฟร์ส”ซึ่งเป็นเหตุผลของการหย่า คุณก็ไม่ควรจะได้ซิติเซ่นตอนนั้น ฉะนั้นเวลาคุณยื่นเรื่องใบเขียวและสัมภาษณ์ นอกจากคุณต้องแสดงหลักฐานว่า คุณแต่งจริง และอยู่ด้วยกันกับคู่สมรสซิติเซ่นจนกระทั่งได้ซิติเซ่น คุณยังต้องให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคุณไม่ได้มี “เอ็กซตร้า แมริทัล แอ็ฟแฟร์ส” กับคู่สมรสคนใหม่ในขณะที่คุณอยู่กับคู่สมรสคนแรก กรณีที่คุณได้ซิติเซ่นปุ๊บ หย่าปั๊บและแต่งงานใหม่ “ไทม์มิ่ง” (timing) มัน “อ๊อฟ” (off) สุดๆ สถานการณ์มันส่อไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันกล่าวข้างต้นหลักฐานประกอบหลักฐานประกอบที่คุณต้องแสดง นอกจากความจริงใจแล้วคือ ประวัติที่อยู่ ประวัติที่ทำงาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณรู้จักกับคู่สมรสใหม่เมื่อไร และคุณโคจรมาปิ๊งกันได้อย่างไร คุณต้องเก็บหลักฐานไว้อย่างดี และเก็บไปเรื่อยจนกว่า คุณจะได้ซิติเซ่น คู่สมรสใหม่จะได้ใบเขียว 2 ปี และได้ใบเขียว 10 ปี และได้เป็นซิติเซ่นในที่สุด เพราะแต่ละครั้งที่เรื่องผ่าน ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะผ่านไปได้ราบรื่น (อย่าชะล่าใจ) เพราะแต่ละครั้งคุณจะถูกเพ่งเล็ง เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นแต่ละคนมองเคสต่างๆกัน และขึ้นอยู่กับคุณอยู่รัฐไหน ถ้าคุณอยู่รัฐที่ “บิ๊กกามี่”(Bigamy) ผิดกฎหมายและเป็นข้อเงื่อนไข (“กราวนด์” หรือ ground) หนึ่งของการหย่า หรือคุณอยู่รัฐที่ “คอนเซอร์เวทีฟ” (conservative) คือพวกหัวเก่ามากๆหรือเจอเจ้าหน้าที่ๆ “คอนเซอร์เวทีฟ” คุณก็จะถูกเคี่ยวมากๆวันสัมภาษณ์หวังว่าข้อมูลนี้ช่วยตอบคำถามหย่าเมื่อไร แต่งเมื่อไรได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเคสแต่ละคน(คุณสามารถติดต่อดิฉันได้ทางโทรศัพท์ 714.994.5958 หรืออีเมล์หาดิฉันได้ที่ attorneyruji@aol.com ที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308)

%d bloggers like this: