เมื่อไรต้องขอใบเขียวใหม่

ประกาศ วันที่ 16 ธันวาคม 2007 ขอเชิญแฟนๆร่วมฟังสัมนา “ฟรี” โดยดิฉันจะพูดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่นสหรัฐ รวมหัวข้อ การทำวีซ่าไปอเมริกา การขอวีซ่าคู่หมั้นและใบเขียวแต่งงาน การอวีซ่าทำงานหรือใบเขียวทำงาน และตอบคำถามคำตอบผู้ฟัง จัดที่สำนักพิมพ์มติชน ซอยประชานิเวษณ์ 1 ซอยวัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดี กรุงเทพ เริ่มเวลา 9.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ใครไปก่อนได้นั่งก่อนค่ะ เปิดลงทะเบียน 8.30 น. ถ้าคุณมีความเห็นอย่างไร หรือมีคำถามอีเมล์เข้ามเลยค่ะ และจะนำมาตอบวันสัมนา (คุณสามารถเปิดดูรูปสัมนาครั้งที่แล้วได้ในเว๊บไซท์ดิฉัน archives หัวข้อ seminar ค่ะ มีแฟนทายถูกว่ามาแล้วว่าดิฉันคนไหน)แฟนคอลัมน์หลายคนยังงงๆเรื่องใบเขียว และมีคำถามทางอีเมล์บ่อยๆเกี่ยวกับใบเขียว เช่น ใบเขียวหมดอายุต้องต่อเมื่อไร ถือใบเขียวรุ่นเก่าตลอดชีพต้องต่ออายุหรือไม่ ลูกได้ใบเขียวตั้งแต่เด็กๆต้องทำใหม่หรือไม่  ใบเขียว 2 ปีต้องยื่นเรื่องต่ออายุเมื่อไร ได้ใบเขียวข้อมูลผิดต้องเปลี่ยนอย่างไร ถ้าไม่ต่อใบเขียวทำซิติเซ่นเลยได้หรือไม่ใบเขียวใบเขียวหรือใบต่างด้าว สำหรับแสดงว่าคุณเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ถาวรในอเมริกเรียก “เพอร์มาเน๊นท์ เรสสิเด๊นท์” หรือ “เรสสิเด๊นท์” (permanent resident) รัฐบาลผ่านใบต่างด้าวครั้งแรกช่วงปี 1940 ร่วม 60 กว่าปี บัตรรุ่นแรกเป็นสีเขียว จึงได้สมญานามกันว่า “ใบเขียว” หรือ “กรีนคาร์ด” ตั้งแต่นั้น  หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆระหว่างปี 1960-1970 เปลี่ยนเป็นสีฟ้า เริ่มปี 1980 ไปเปลี่ยนเป็นสีขาว ช่วงปี 1990 ไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน จนปัจจุบัน แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกใบเขียวตามเดิม ใบเขียวรุ่นเก่ามีอายุตลอดชีพ ในปี 1989  อิมมิเกรชั่นออกใบเขียวรุ่นใหม่มีอายุ 10 ปีผู้ที่ถือใบเขียวรุ่นเก่าผู้ถือใบเขียวรุ่นเก่าตลอดชีพที่ได้รับก่อนวันที่ 21 มีนาคม 1996 ใบเขียวนั้นปัจจุบันใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 1996 อิมมิเกรชั่นให้โอกาสคุณเปลี่ยนทำใบเขียวรุ่นใหม่นับตั้งแต่วันนั้น แต่ถึงแม้คุณยังไม่ได้ทำใบเขียวใหม่ ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดสถานภาพเป็น “เรสสิเดนท์” แต่ถ้าคุณยังถือใบเขียวรุ่นเก่า คุณจะนำไปใช้แสดงเมื่อไปสมัครทำงานไม่ได้ (นอกจากที่ทำงานเก่าที่ไม่“รีควายร์”ที่จะขอตรวจใบเขียวคุณอีก) คุณจะมีปัญหาเมื่อคุณเดินทางเข้าออกประเทศ (อิมมิเกรชั่นยังให้คุณเข้าประเทศแต่จะขลิบใบเขียว และบังคับให้คุณไปทำใหม่) และคุณไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้คนอื่นได้ด้วยใบเขียวรุ่นเก่า คุณต้องทำใบเขียวใหม่ จ่ายค่าธรรมเนียมแต่ไม่ต้องเสียค่าปรับ และพิมพ์ลายมือใหม่ใบเขียว 10 ปีรัฐบาลยกเลิกใบเขียวรุ่นเก่าหมดตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 1996 ใบเขียวรุ่นใหม่มีอายุ 10 ปี ยกเว้นใบเขียวแต่งงานและใบเขียวนักลงทุนที่มีอายุ 2 ปี และต้องทำเรื่องยกเลิกเงื่อนไข ถึงจะได้ใบเขียว 10 ปี คุณสามารถยื่นเรื่องต่อใบเขียวได้ภายใน 6 เดือน ก่อนใบเขียวหมดอายุ ถ้าคุณลืมต่อ ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดสถานภาพเป็น “เรสสิเดนท์” แต่คุณจะมีปัญหาเมื่อไปสมัครทำงานใหม่ มีปัญหาเมื่อคุณเดินทางเข้าออกประเทศ (อิมมิเกรชั่นยังให้คุณเข้าประเทศแต่จะขลิบใบเขียว และบังคับให้คุณไปทำใหม่) และคุณไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้คนอื่นได้ด้วยใบเขียวรุ่นเก่า คุณต้องทำใบเขียวใหม่ใบเขียวสองปีผู้ที่แต่งงานกับซิติเซ่นและได้ใบเขียวจากการแต่งงานภายในสองปีแรก รวมทั้งเด็กลูกติดของคุณจะได้ใบเขียวเงื่อนไขสองปี คุณต้องยื่นเรื่องภายใน 90 วันก่อนใบเขียวหมดอายุ เพื่อขอยกเลิกเงื่อนไข ถ้าคุณไม่ยื่น ใบเขียวสองปีจะขาดอายุ เท่ากับคุณอยู่เถื่อน คุณอาจถูกเนรเทศได้ ถ้าเด็กได้รับใบเขียวพร้อมคุณหรือหลังคุณภายใน 90 วัน คุณสามารถพ่วงเด็กไปใน “แอ็พพลิเคชั่น” (application) เดียวกับคุณได้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมคนเดียว ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของเด็กต่างหาก ถ้าเด็กได้ใบเขียวใบเขียวหลังคุณนานกว่า 90 วัน เมื่อใบเขียวเด็กครบ 2 ปี เด็กต้องยื่นเรื่องขอยกเลิกเงื่อนไข 90 วันต่างหาก (ดิฉันเคยยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีให้เด็กพร้อมแม่ ถึงแม้เด็กได้ใบเขียวหลังแม่เกือบ 6 เดือนหลังแม่ อิมมิเกรชั่นแอ็พพรูฟเรื่องให้)  ข้อเตือน ใบเขียวสองปีนี้สำคัญนะคะที่คุณต้องยื่นก่อนกำหนดไม่อย่างงั๊นใบเขียวจะขาดและคุณกลายเป็นโรบินฮู้ด ไม่เหมือนกรณีใบเขียว 10 ปีข้างต้น ที่ถ้าคุณลืมยื่นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่และคุณไม่ถูกเนรเทศ (คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ “ใบเขียวเงื่อนไข และซิติเซ่นชิป” ได้ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่ง” บทที่ 4 หน้า 4-16 และ 5-6 แฟนคลับเมืองไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้จากคุณนิ้งหน่องที่เบอร์ 081-480-4308)ใบเขียวเด็กถ้าลูกคุณได้ใบเขียวตอนเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี เด็กต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวใหม่ภายใน 30 วันก่อนเด็กอายุครบ 14 ปี โดยจ่ายค่าธรรมเนียมปกติและค่าพิมพ์ลายมือ ยกเว้นถ้าใบเขียวเด็กยังมีอายุเหลือและไม่หมดอายุก่อนอายุ 16 ปี ในกรณีนี้เด็กไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม เพียงจ่ายค่าพิมพ์ลายมืออย่างเดียว ถ้าคุณลืมยื่นเรื่องต่อใบเขียว และเด็กอายุเกิน 14 ปี ไม่เป็นไร  ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขอให้คุณยื่นเรื่องทันที ทางอิมมิเกรชั่นรับเคสและไม่ต้องเสียค่าปรับใบเขียวมีข้อมูลผิดถ้าคุณได้ใบเขียว ไม่ว่าจะเป็นใบเขียวสองปีหรือ 10 ปี ถ้าข้อมูลผิด เช่นวัน เดือนปีเกิด หรือคำสะกดชื่อผิด หรือคุณต้องการเปลี่ยนนามสกุลใหม่ตามสามี เป็นต้น ดิฉันแนะนำว่าไม่ให้ส่งกลับไปแก้นะคะ เพราะมากกว่า 50% ใบเขียวจะหาย (อยากจะทำนายว่า 90% หาย) การที่คุณส่งใบเขียวไปแก้ จะมีสองแบบคือ อิมมิเกรชั่นใส่ข้อมูลผิด คุณส่งไปแก้ไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม แต่ถ้าเป็นความผิดของคุณ คุณต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมใหม่ และนอกจากนั้นคุณยังต้องส่งหลักฐานแสดงว่าเป้นความผิดของอิมมิเกรชั่น ทางอิมมิเกรชั่นยอมรับว่าเขาไม่มีเครื่องมือหรือแรงเข้าที่ๆจะ “พรอเซส” เคสที่ใบเขียวข้อมูลผิดพลาด และคุณต้องรู้ออฟฟิสที่ต้องส่งเรื่อง ซึ่งเป็นคนละออฟฟิสกับการขอหรือต่อใบเขียวชนิดอื่น ดิฉันแนะนำว่า ถ้าคุณได้ใบเขียวสองปีและข้อมูลผิด ไม่ต้องคืน ใช้ไปเรื่อยๆและไปแก้ข้อมูลตอนคุณยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปี และถ้าใบเขียว 10 ปีมีข้อมูลผิด ไม่ต้องคืน ใช้ไปเรื่อยๆและไปแก้ข้อมูลตอนคุณยื่นเรื่องทำซิติเซ่นเรื่องผ่านแต่ไม่ได้ใบเขียวถ้าคุณยื่นเรื่องขอใบเขียว ผ่านเรียบร้อย โดยคุณได้รับโนติสว่าเคสผ่านหรือ “แอ็พพรูฟเวิล โนติส” (approval notice)และจดหมายต้อนรับคุณเขียนว่า “Welcome to the United States” แสดงว่าเรื่องคุณผ่านและคุณไม่ได้ใบเขียว ระหว่างที่คุณพยายามตามใบเขียว(จนเหนื่อย) คุณสามารถนำพาสปอร์ตพร้อมหลักฐาน จดหมายข้างต้นไปที่อิมมิเกรชั่นออฟฟิสที่คุณสัมภาษณ์ ขอให้เขาแสตมป์อิมมิแกรนท์วีซ่าให้คุณเรียก I-551 แสตมป์ ส่วนมากจะให้ 1 ปี คุณสามารถใช้แสตมป์ I-1551 นี้เดินทางเข้าออกประเทศ ขอนัมเบอร์โซเชียล และทำงานได้ ใช้เช่นเดียวกับใบเขียว  ถ้าหนึ่งปีผ่านไป คุณยังไม่ได้ใบเขียว คุณสามารถนำพาสปอร์ตไปให้เขาแสตมป์ต่อใหม่ได้ โดยนำหลักฐานเดิมไปให้ดู และถ้าคุณได้ใบเขียวสองปี คุณยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีได้ตามปกติโดยแสดงฟอร์ม I-551 ตอนยื่นเรื่อง และคุณใช้ฟอร์ม I-551 แสตมป์แสดงตอนทำเรื่องซิติเซ่นได้เช่นกันทำซิติเซ่นถ้าใบเขียวคุณหมดอายุ แทนที่คุณจะทำเรื่องต่อใบเขียวใหม่เสียค่าต่อ $370 ขอแนะนำให้คุณทำซิติเซ่นเลย ค่าทำซิติเซ่น $675 ถ้าคุณมีใบเขียวรุ่นเก่าฟอร์ม I-151 คือใบเขียวตลอดชีพ และคุณยังไม่ได้ทำเรื่องต่อใบเขียวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องเสียตังทำ คุณสามารถทำซิติฌซ่นได้เลย แต่ถ้าคุณมีใบเขียวรุ่นใหม่อายุ 10 ปี และหมดอายุแล้ว คุณต้องต่ออายุก่อนที่จะทำซิติเซ่น ถ้าคุณมีปัญหาทางกฎหมายและไม่กล้าทำซิติเซ่น ขอให้ปรึกษาทนายทันทีแต่เนิ่นๆ เพราะไม่ว่าคุณจะต่อใบเขียวหรือทำซิติเซ่น คุณต้องพิมพ์ลายมือและถูกเช็คประวัติ และคุณต้องแก้ปัญหานั้นก่อนอยู่ดีคุณสามารถอ่านคอลัมน์นี้ได้ในเว๊บไซท์ www.rujirat.com และติดต่อดิฉันทางโทรศัพท์ 714-994-5958 หรืออีเมล์ attorneyruji@aol.com ที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่องเบอร์ 081-480-4308

%d bloggers like this: