คำถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว

เดือนกุมภาปีนี้เป็น Leap Year มี 29 วัน เผลอแป๊บเดียวเข้ามีนาจะเข้าฤดูใบไม้ผลิวันที่ 20 มีนานี้ และวันที่ 9 มีนาเป็นวัน เดย์ไลท์ เซฟวิ่งไทม์ คือในอเมริกาต้องเปลี่ยนเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงเพื่อประหยัดพลังงาน เราเปลี่ยนเวลาปีละ 2 ครั้ง ฤดูสปริง (Spring) หรือฤดูใบไม้ผลิ และฤดูฟอล (คนอเมริกันเรียก Fall แปลเช่นเดียวกับคำว่า fall ตกลงมา คนอังกฤษเรียก”ออทั้ม”Autumn) หรือฤดูใบไม้ร่วงคือใบไม้ผลัดใบตกลงมาจากต้น ในเมืองไทยเราไม่มีการเปลี่ยนเวลา ฉะนั้นบางทีจะงงเวลาคนไทยโทรไปคาลิฟอร์เนีย ว่าเดี๋ยวห่างกันเวลา 14 ชั่วโมงบ้า บางทีก็ 15 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาไปเวลาระหว่างไทยกับคาลิฟจะต่างกัน 14 ชั่วโมงนะคะแทนที่จะเป็น 15 ชั่วโมง วิธีจำในการเปลี่ยนเวลาคือ ฤดูสปริง เข็มจะสปริงไปข้างหน้าหรือ สปริงฟอร์เวิอร์ด (spring forward) ส่วนฤดูฟอล จะฟอลแบ๊กเวิอร์ด (fall backward) คือเวลาหกล้มจะหล่นจะหงายหลัง (คุณหาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแบ่งเขตเวลาและวันหยุด ในหนังสือ “อยู่อเมริกา” หน้า 27) คอลัมน์วี๊คนี้ดิฉันรวบรวมอีเมล์คำถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วควรไปขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตอเมริกันหรือไปเปลี่ยนวีซ่าในอเมริกา

ถ้าคุณต้องการไปเรียนหนังสือจริงๆ คุณอาจไปขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตหรือไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและไปเปลี่ยนวีซ่าที่อเมริกาได้ค่ะ ดิฉันขอเตือนว่าคนที่ต้องการขอวีซ่านักเรียนต้องมีความตั้งใจมาเรียนหนังสือจริงๆและต้องเรียนฟูลไทม์ จริงๆห้ามทำงาน ถ้าคุณไม่มีเจตนาเรียนจริงๆจังๆเพียงเพื่ออู้เวลาต่อเพื่อทำงาน ก็แนะนำว่าไม่ต้องขอ เพราะตั้งแต่ปี 2003 ไป ทางรัฐบาลเปลี่ยนระบบวีซ่านักเรียนใหม่หมด โดยให้ทางโรงเรียนแจ้งไปที่อิมมิเกรชั่นถ้านักเรียนขาดเรียน หรือทำงาน หรือย้ายโรงเรียน เป็นต้น ฉะนั้นถ้าคุณถือวีซ่านักเรียนและโดดเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งเข้าไปที่อิมมิเกรชั่นและโอกาสที่จะถูกจับส่งกลับเมืองไทยเร็วมากภายในหนึ่งปี

วีซ่าท่องเที่ยวจะหมดทำเรื่องขออยู่ต่อ(เพื่อทำงาน)ต้องทำอย่างไร

เมื่อคุณเข้ามาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ส่วนมากเจ้าหน้าที่ ต.ม. จะแสตมป์ให้อยู่ได้สูงสุด 6 เดือน คุณอาจยื่นเรื่องขออยู่ต่อได้ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ดิฉันไม่แนะนำให้ยื่นเรื่องอยู่ต่อถ้าไม่จำเป็นสุดๆจริงๆเพราะส่วนมากจะถูกปฏิเสธ และเมื่อถูกปฏิเสธและคุณไม่กลับไทย โอกาสที่คุณจะถูกจับสูง เพราะเวลาคุณยื่นเรื่องขออยู่ต่อและไม่ผ่านเท่ากับคุณโบกธงแดงเรียกให้เขามาจับคุณ แต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆจนวีซ่าขาดไปเท่ากับอยู่เถื่อนเป็นโรบินฮู้ดแบบเงียบๆ ตามสถิตินักท่องเที่ยวเข้าอเมริกาปีละเป็นล้าน ยากที่จะเก็บข้อมูลได้ว่าใครอยู่เกินกำหนด แต่เวลาคุณยื่นเรื่องเข้าไปขออยู่ต่อหรือเปลี่ยนวีซ่าและเรื่องไม่ผ่าน ชื่อคุณก็จะปรากฎขึ้นหน้าจอ

ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวขาดแล้วเปลี่ยนวีซ่าหรือทำใบเขียวได้หรือไม่

ถ้าบัตรขาเข้าหรือที่รู้จักกันว่า “วีซ่าเล็ก” ขาดแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าอื่นในอเมริกาได้เลยค่ะ ถึงแม้วีซ่าใหญ่ยังไม่ขาดก็ตาม แต่คุณสามารถแต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่นและให้คู่สมรสแอ็พพลายใบเขียวแต่งงานให้ได้ และถ้าคุณมีลูกติดมาด้วยถ้าลูกยังอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ.วันที่คุณจดทะเบียน คู่สมรสคุณสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกพร้อมคุณได้ หรือถ้าคุณมีลูกที่เป็นซิติฌซ่นอายุเกิน 21 ปี ลูกสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้คุณได้ หรือพ่อแม่ซิติเซ่นสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกที่อายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงานได้

บินเข้าเมกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเล็กขาดแล้วจะแต่งงานกับซิติเซ่นต้องกลับไปยื่นเรื่องที่เมืองไทยหรือไม่

ไม่ต้องค่ะ ถ้าวีซ่าเล็กหรือบัตรขาเข้า (I-94) ขาดแล้ว คุณห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะ ไม่อย่างงั๊นจะกลับเข้าเมกาใหม่ไม่ได้นานถึง 10 ปีภายใต้กฎหมาย Unlawful Presence คุณต้องยื่นเรื่องทำใบเขียวแต่งงานในเมกาอย่างเดียวเท่านั้น และคุณคอยเรื่องอยู่ในเมกาจนกว่าจะได้ใบเขียวค่ะ

ถ้าแฟนขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อบินมาแต่งงานในเมกาและวีซ่าไม่ผ่านจะเป็นปัญหาตอนทำใบเขียวไหม

ไม่ค่ะ ตอนสัมภาษณ์ถ้าถูกถามเรื่องวีซ่าท่องเที่ยว ก็ให้แฟนตอบความจริงว่า คุณอยากให้บินไปแต่งงานแต่เมื่อไม่ผ่าน คุณจึงบินมาเมืองไทยแต่งงานและยื่นใบเขียวให้

ตอนนี้ถือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่ายังไม่ขาด มีร้านอาหารจะสปอนเซ่อร์ทำใบเขียวให้ได้หรือไม่

ได้ค่ะ แต่ระหว่างคอยเรื่องคุณต้องกลับเมืองไทยคอยเรื่อง เนื่องจากระหว่างรอใบเขียววีซ่าคุณต้องยังไม่ขาด และคุณห้ามทำงานไปคอยไป คุณไม่สามารถอยู่ในเมกาคอยเรื่องใบเขียวได้ ปัจจุบันคอยโควต้าใบเขียวคนครัวประมาณ 3 ปีค่ะ

ถือวีซา J-1 เป็นโอแพร์จะเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนหรือท่องเที่ยวได้หรือไม่

วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือนักเรียนทุน หรือนักเรียนแลกเปลี่ยน ฉะนั้นวีซ่า J-1 บางประเภทมีเงื่อนไขที่คุณต้องกลับไปอยู่ประเทศสองปีหลังวีซ่าหมดอายุ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขอให้คุณดูบนวีซ่าอเมริกันจะมีโน้ตเขียนไว้ว่า “Subject to two years residency requirement” หรือ “Not subject to two years residency requirement” ถ้าอันแรกหมายความว่าคุณต้องกลับไปอยู่ประเทศไทยก่อนจะทำวีซ่ากลับมาใหม่ ฉะนั้นจะขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าอื่นคุณต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันหรือ “เว๊บเว่อร์” (Waiver) เข้าไปก่อน แต่ถ้าคุณ Not subject to คือไม่มีเงื่อนไขต้องกลับ คุณอาจพยายามขอเปลี่ยนวีซ่าได้จากวีซ่า J-1 เป็นวีซ่านักเรียน F-1 แต่จาก J-1 เปลี่ยนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ค่ะ ขอแนะนำให้กลับไปไทยและขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาใหม่จากสถานทูต ผู้ที่เคยมีวีซ่า J-1 และปฏิบัติตามกฎจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเมกาได้ไม่ยากนัก(คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” ได้ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่ง” หัวข้อ วีว่าใหญ่วีซ่าเล็ก หน้า 3-5; Unlawful Presence หน้า 2-9; วีซ่าท่องเที่ยว นักเรียน และ J-1 หน้า 3-7 ถึง 3-11 แฟนคลับเมืองไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือของดิฉันได้จากคุณนิ้งหน่องที่เบอร์ 081-480-4308)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: