มีลูกกับหญิงอื่นมีผลกับทำซิติเซ่นอย่างไร

หัวข้อวันสัมนา
ประกาศ วันที่ 3 พฤษภา ตรงกับวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2 โมง ดิฉันจะไปสัมนาเรื่องอิมมิเกรชั่น ที่วัดป่าธรรมชาติเมืองลา พูเอ็นเต้ (La Puente) รัฐคาลิฟอร์เนีย ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ปกครองเด็กที่ไปเรียนภาษาไทย เชิญไปฟังกันนะคะ ดิฉันนั่งนึกหัวข้อว่าจะพูดอะไรที่เป็นปัญหาต่อคนไทยในอเมริกามากที่สุด เลยเลือกมา 4 หัวข้อ แล้วแต่เวลาจะอำนวย ถ้าดิฉันพูดแบบรถด่วนก็คงไหวภายใน 45 นาทีและอีก 15 นาทีให้ถามตอบ

    ต่อวีซ่าท่องเที่ยวหรือเปลี่ยนเป็นวีซ่าอื่น
    DREAM ACT ใบเขียวให้เด็กที่อยู่ในอเมริกาเกิน 5 ปีก่อนอายุ 16
    สัมภาษณ์ใบเขียวแต่งงาน
    หย่าก่อนได้ใบเขียวสองปี

มีลูกกับหญิงอื่นมีผลกับทำซิติเซ่นอย่างไร
ดิฉันได้จดหมายฉบับหนึ่งถามมาเกี่ยวกับทำซิติเซ่น ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจหลายข้อ เลยขอนำมาลงมาเขียนเป็นเคสตัวอย่างและแยกออกเป็นประเด็น คุณจะเห็นได้ว่าบางครั้งคำถามมีแค่สองบรรทัด แต่ประเด็นยาวเหยียดเพราะดิฉันเคยประสบเคสแบบนี้กับลูกความตนเองเช่นกัน
คำถาม
ผู้ถามกำลังจะสมัครสอบซิติเซ่น ปัจจุบันยังสมรส แต่ได้มีลูกกับภรรยาคนใหม่ในเมืองไทย ต้องการทราบว่าจะเป็นปัญหาทำซิติเซ่นไหม และควรกรอกข้อมูลว่าตนมีบุตรหรือไม่ และเด็กจะได้ใบเขียวเลยหรือไม่
คำตอบ
ในคำถามนี้มี 5 ประเด็นคือ (1) มีภรรยาสองคนในขณะเดียวกัน (2) ความประพฤติผิดศีลธรรม (3) การเปิดเผยข้อมูล และ (4) ปัญหาตอนทำใบเขียวให้ลูกนอกสมรส
มีภรรยาสองคนในขณะเดียวกัน
การมีภรรยาสองคนถือเป็นการผิดกฎหมาย ตามศัพท์ข้อกล่าวหาทางกฎหมายเรียก“บิ๊กกะมี่” (Bigamy) (คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ ความอาญาที่ควรรู้ รวมเรื่อง Bigamy ในหนังสือ“สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มสอง” หน้า 7-8 แฟนคอลัมน์ในอเมริกาสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากดิฉันได้ที่ PO BOX 552 Cypress, CA 90630 โปรดดูวิธีสั่งซื้อทางเว๊บเพจภายใต้ Books หรือโฆษณาใน น.ส.พ. เสรีชัย แฟนที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308) โดยเฉพาะตอนสมัครสอบซิติเซ่น ในใบสมัคร N-400 ซึ่งมีทั้งหมด 10 หน้า ซึ่งคุณต้องกรอกข้อมูลตนเองละเอียดมาก รวมทั้งที่อยู่ในระยะ 5 ปี ที่ทำงานในระยะ 5 ปี คุณออกนอกประเทศกี่ครั้งและนานเท่าไรในระยะ 5 ปี และในนั้นมีคำถามข้อ 22 e. ถามว่าคุณเคยแต่งงานกับคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือไม่ ถ้าคุณมีลูกกับหญิงอื่นในขณะสมรสกับอีกภรรยาปัจจุบันอาจเข้าข่ายนี้ได้ และถ้าคุณได้ใบเขียวจากการแต่งงานกับภรรยาปัจจุบัน ก็จะถูกเพ่งเล็งย้อนกลับไปว่า ตอนคุณแต่งงานกับภรรยาปัจจุบันนั้น คุณแต่งงานจริงหรือเพื่อทำใบเขียว เจ้าหน้าที่จะดูข้อมูลแต่ละข้อที่คุณกรอก และนำมาประกอบตั้งข้อสันนิษฐานได้ รวมทั้งการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของคุณ ในกรณีที่คุณมีเด็กเกิดอยู่เมืองไทย และดูอายุเด็กว่าคุณมีลูกตอนระหว่างคุณแต่งงานหรือไม่ ช่วงไหน ถ้าเด็กเกิดช่วงที่คุณพึ่งแต่งงานใหม่ๆ หรือช่วงหลังๆที่คุณได้แยกกันอยู่กับภรรยาแล้ว ผลออกมาต่างกัน อันนี้คุณต้องสามารถอธิบายได้
ความประพฤติผิดศีลธรรม
นอกจากข้อกล่าวหา“บิ๊กกะมี่” (Bigamy) แล้ว คุณอาจโดนประเด็นความประพฤติผิดศีลธรรม หรือ “มอรั้ล คาแร็กเต้อร์” (moral character) เสีย ซึ่งเป็นจุดที่อาจทำเรื่องไม่ผ่าน
การเปิดเผยข้อมูล
เมื่อคุณกรอกข้อมูลในฟอร์ม N-400 คุณต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมีบุตรคุณต้องกรอกข้อมูลนั้น ชื่อเด็ก วันเดิอนปีเกิด และประเทศที่เกิด และคุณต้องยื่นใบเกิดบุตรเข้าไปด้วย ฉะนั้นตามใบเกิดจะแสดงรายละเอียดชื่อแม่เด็ก ซึ่งก็อาจเป็นปัญหาได้
ปัญหาตอนทำใบเขียวให้ลูกนอกสมรส
ตามกฎอิมมิเกรชั่น Child Citizenship Act ถ้าพ่อหรือแม่ได้ซิติเซ่นก่อนเด็กอายุ 18 ปี และพ่อหรือแม่ซิติเซ่นทำใบเขียวให้เด็ก และเด็กได้ใบเขียวก่อนอายุ 18 ปี ถ้าเด็กอยู่เมืองไทยเช่นในกรณีคุณ ณ.วันที่เด็กได้ใบเขียวและเดินทางเข้าอเมริกา วันนั้นเด็กจะได้เป็นอเมริกันซิติเซ่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอให้ได้ใบเขียวถึงทำซิติเซ่น ในกรณีคุณปัญหาจะอยู่ที่ตอนทำใบเขียวให้เด็ก คุณสามารถทำใบเขียวให้เด็กได้ทันที แต่เนื่องจากเด็กเป็นลูกนอกสมรส นอกจากคุณจะต้องพิสูจน์ว่าเด็กเเป็นลูกคุณ คุณยังต้องแสดงความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกกับเด็กอย่างน้อยสองปีก่อนเด็กอายุ 18 ปี ความสัมพันธ์เช่น เลี้ยงดูโดยอยู่กับเด็ก หรือ/และส่งเสียเงิน เป็นต้น ถ้าคุณพิสูจน์ประเด็นนี้ได้ เด็กถึงจะสามารถรับ “อิมมิเกรชั่นเบเนฟิต” (Immigration benefits) จากพ่อซิติเซ่นได้ (คือได้ใบเขียวจากคุณ) (คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Child Citizenship Act 2001 และคุณสมบัติผู้โอนสัญชาติ ได้ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่ง” หน้า 5-4 และ 5-5 แฟนคอลัมน์ในอเมริกาสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากดิฉันได้ที่ PO BOX 552 Cypress, CA 90630 โปรดดูวิธีสั่งซื้อทางเว๊บเพจภายใต้ Books หรือโฆษณาใน น.ส.พ. เสรีชัย แฟนที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308)
ประเด็นต่างๆที่ยกมาขึ้นกับข้อมูลละเอียดและ “ไทม์มิ่ง” รวมทั้ง คุณจดทะเบียนเมื่อไร คุณได้ใบเขียวจากภรรยาปัจจุบันหรือคุณมีใบเขียวมาก่อน คุณมีลูกนอกสมรสระหว่างที่คุณสมรสกับภรรยาปัจจุบันหรือไม่ ถ้าคุณได้ใบเขียวจากทางอื่นที่ไม่ใช่การแต่งงานกับภรรยาปัจจุบัน ก็ไม่น่าจะมีปัญหานัก นอกจากประเด็นสุดท้ายคือลูกนอกสมรส อย่างไรก็ตามดิฉันไม่แนะนำให้คุณยื่นเรื่องเองนะคะ ขอให้ปรึกษาทนาย

%d bloggers like this: