ประกาศ

ดิฉันหายไปสองสัปดาห์เพื่อเขียนหนังสือสำเร็จสองเล่มทันคริสมัสและปีใหม่ ตอนนี้ออกวางจำหน่ายแล้วค่ะ ทั้งที่เมืองไทยและอเมริกา มีความรู้และเนื้อหามากมายสำหรับคนไทยที่คิดจะไปอเมริกา และคนไทยที่อยู่นอเมริกาแล้ว
เล่มแรกคือ อั้พเดทหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” ข้อมูลใหม่หมด และเพิ่มบทใหม่ “ใบเขียวแต่งงาน” ขายราคาเดิม $45 รวมค่าส่งแล้ว
เล่มที่สอง “ชีวิตโรบินฮู้ด” ขายที่เมืองไทยราคาเล่มละ 600 บาทบวกค่าส่ง ที่อเมริกาเล่มละ $32 รวมค่าส่งแล้ว ข้อมูลเดียวกันแต่ฉบับขายในเมืองไทยไม่มีคำถามคำตอบท้ายบท เพื่อสามารถขายได้ในราคาคนไทย ฉบับขายในอเมริกาหนากว่าเกือบเท่าตัว มีคำถามคำตอบจากชีวิตจริงท้ายบททุกบท มีทั้งหมด 11 บทดังนี้

 • ก่อนตัดสินใจเป็นโรบินฮู้ด
 • วีซ่าใหญ่วีซ่าเล็ก
 • วีซ่าเข้าอเมริกา
 • ขอวีซ่าไม่ผ่านทำอย่างไร
 • กฎหมายใหม่ที่โรยินฮู้ดรอคอย
 • วีซ่าที่เป็นปัญหาถ้าอยู่ผิดกฎหมาย
 • อยู่อย่างโรบินฮู้ด
 • เอกสารทำงานและภาษี
 • ระวังการขับรถ
 • โรบินฮู้ดอยู่อย่างถูกกฎหมายอย่างไร
 • ความรู้ทั่วไป

ในเมืองไทยสามารถสั่งซื้อได้จากคุณนิ้งหน่องต่อเบอร์ 081-480-4308 ในอเมริกาสั่งซื่อโดยตรงจากสำนักงาน ส่งเช็คหรือมันนี่ ออเด้อร์ตามราคาไปที่ Ruji Totari PO BOX 552 Cypress, CA 90630

%d bloggers like this: