Happy Valentine/สูตรการครองรัก

หลังจากที่เขียนคอลัมน์สัปดาห์ที่แล้วเรื่องหญิงถูกสามีทารุณสามารถทำใบเขียวด้วยตนเองได้ ดิฉันได้รับอีเมล์ถามกลับมา 2-3 ฉบับว่ากรณีสามีไม่ได้ทำร้ายร่างกายอย่างใด แต่เบื่อสามี ถ้าหย่าหลังได้ใบเขียวสองปี แล้วจะขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเองได้ไหม หรือถ้าขอไม่ได้แล้วจะแต่งงานใหม่กับซิติเซ่น แล้วให้สามีใหม่ยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีให้ได้หรือไม่ ตอบคำถามนี้เป็นข้อๆเลยนะคะ

ใบเขียวแต่งงาน 2 ปี

ภายใต้กฎหมายอิมมิเกรชั่นป้องกันการแต่งงานปลอมผ่านออกมาปี 1986 ระบุว่า ถ้าคุณแต่งงานกับซิติเซ่นและได้ใบเขียวแต่งงานภายใน 2 ปีนับจากวันจดทะเบียน คุณจะได้เพียงใบเขียวเงื่อนไขหรือใบเขียวชั่วคราวมีอายุ 2 ปี ซึ่งก่อนใบเขียวหมดอายุ คุณทั้งสองต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวถาวรหรือใบเขียว 10 ปีและแสดงหลักฐานว่าคุณทั้งสองอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา ถ้าคุณหย่ากันก่อน 2 ปีและคุณไม่ได้ยื่นเรื่องเข้าไป คุณก็จะสูญใบเขียวแรก (คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มในหนังสือ“สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่งใหม่ บทใบเขียวแต่งงานหน้า 5-2 แฟนคอลัมน์ในอเมริกาสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากดิฉัน หรือในเมืองไทยสั่งซื้อจากคุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308)

ขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง

ตามกฎข้างต้น มีข้อยกเว้นคือ คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเองในกรณีเหล่านี้ ซึ่งคุณสามารถอ้างกรณีใดกรณีหนึ่งหรืออ้างมากกว่าหนึ่งกรณีได้

  1. คุณถูกคู่สมรสซิติเซ่นทารุณกรรม (Abuse) ทารุณกรรมในที่นี้ตีความหมายกว้างมาก คือรวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือ
  2. คุณต้องแสดงหลักฐานว่าแต่งงานจริง (Good faith marriage) คือไม่ได้แต่งงานเพื่อเอาใบเขียว และมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงเลิกกัน หรือ
  3. ถ้าคุณต้องสูญใบเขียวและถูกเนรเทศ มันจะทำให้คุณต้องประสบความยากลำบากมากสุดๆ (Extreme hardship) หรือ
  4. คู่สมรสเสียชีวิต ข้อนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่ประธานาธิบดีโอบาม่าเพิ่งเซ็นผ่านออกมาเมื่อตุลาคม 2009 ว่าถ้าคู่สมรสซิติเซ่นเสียชีวิตภายในสองปีแรก หม้ายสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวด้วยตนเองได้ ตามกฎหมายเก่าคุณต้องแต่งงานเกิน 2 ปี ถึงจะยื่นเรื่องขอใบเขียวด้วยตนเองได้ ถ้าคู่สมรสตายภายในสองปีแรกคุณจะขอใบเขียวไม่ได้ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับใช้ชั่วคราว 2 ปี ซึ่งอาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคต

Good Faith Marriage

ตามคำถามข้างต้น คุณคงเข้าข่ายข้อสองคือ ถ้าคุณแต่งงานจริง แต่มีเหตุผล“เบื่อสามี”ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงเลิกกัน คุณอาจยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานว่าคุณแต่งงานจริง และเหตุผลต่างๆที่ทำให้อยู่กับสามีไม่ได้ นิยามของอิมมิเกรชั่น การแต่งงานจริงคือ ตอนคุณแต่งงานคุณแต่งด้วยความบริสุทธิ์ใจ (Good faith) และมีเจตนาที่จะอยู่กินร่วมกันกับคู่สมรสฉันสามีภรรยา เนื่องจากอิมมิเกรชั่นไม่สามารถเข้าไปดูใจคุณข้างในได้ ฉะนั้นคุณต้องแสดงหลักฐานต่างๆว่าอยู่ด้วยกัน และให้เหตุผลละเอียดถึงการกระทำต่างๆของคู่สมรสที่ทำให้คุณอยู่กับเขาไม่ได้ เช่นคู่สมรสเปลี่ยนไป และคุณเริ่มรู้นิสัยที่แท้จริงของเขาที่คุณทนไม่ได้ต่างๆ เป็นต้น แต่ถ้าคู่สมรสก็เหมือนเดิม คือเสมอต้นเสมอปลาย “น่าเบื่อเหมือนเดิม” ตั้งแต่วันที่คุณแต่งจนหย่า อิมมิเกรชั่นก็จะมองในรูปว่า คุณไม่มีเจตนาจะอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับคู่สมรสตั้งแต่ต้น เพียงแต่แต่งเพื่อใบเขียวและทันทีที่ได้ใบเขียวก็จะบ๋ายบาย ฉะนั้นเรื่องก็จะไม่ผ่าน

แต่งงานใหม่กับซิติเซ่น

ถ้าหลังคุณได้ใบเขียว 2 ปี และเลิกกับสามีเก่าและไม่ได้ยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีหรือยื่นแล้วไม่ผ่าน และคุณแต่งงานใหม่กับซิติเซ่น สามีใหม่ของคุณต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คุณใหม่ ซึ่งคุณก็จะได้ใบเขียว 2 ปีค่ะ คุณจะไม่ได้ใบเขียว 10 ปี ต่อจากใบเก่าค่ะ คือใบเขียวของใครของมัน เท่ากับคุณเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ (คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มในหนังสือ“สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่งใหม่” หัวข้อ “ขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง” และ “แต่งงานใหม่ถ้าเรื่องขอใบเขียวไม่ผ่าน” หน้า 5-7  และ 5-9)

ข้อแนะนำ

ข้อแนะนำที่หนึ่ง ถ้าคุณต้องยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง ไม่แนะนำให้ยื่นด้วยตนเองเลยขอให้ทนายยื่นเรื่องให้ เพราะถ้าคุณยื่นเรื่องไม่ผ่าน จะเป็นปัญหาและถึงแม้คุณแต่งงานใหม่กับซิติเซ่น จะเป็นที่เพ่งเล็งเมื่อยื่นเรื่องขอใบเขียวใหม่ เพราะเมื่อทนายฟังเหตุผลที่คุณต้องเลิกกับคู่สมรส ทนายสามารถตอบได้ว่าเปอร์เซ็นที่เรื่องจะผ่านดีหรือไม่ เพราะถ้าโอกาสผ่านน้อยก็ไม่ควรยื่น แต่แต่งงานใหม่เลยจะดีกว่า หรือถ้าคุณไม่ได้แต่งงานจริงแล้วอย่ายื่นเด็ดขาด

ข้อแนะนำที่สอง ถ้าคุณเพียงเบื่อสามี และไม่มีเหตุผลอื่นๆ ขอแนะนำว่าถ้าคุณทนอยู่ต่อไปได้คุณควรอยู่ต่อไปจนได้ใบเขียว 10 ปี เพราะชีวิตคู่ใช้เวลาค่ะ ที่ทางอิมมิเกรชั่นกำหนดเวลาสองปีที่จะพิสูจน์ว่าแต่งงานจริงหรือไม่ ดิฉันก็ว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่คนแปลกหน้าสองคนจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อดูว่าไปกันได้ไหม ถ้าหลังจากนั้นมันไปกันไม่ได้จริงๆก็ค่อยเลิก หรือคิดอีกอย่างคือ ถ้าคุณไปเจอคนใหม่ที่น่าเบื่อกว่านี้ล่ะ ??????

สูตรการครองรัก

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาตรงกับวันวาเล็นไทน์ หรือวันแห่งความรัก ขอคัดข้อความ “สูตรการครองรัก” จากหนังสือใหม่ ชีวิตโรบินฮู้ด (โปรดดูหน้า 64 หรือหน้า 48 ฉบับขายเมืองไทย) มาให้อ่านเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ ดิฉันไม่ได้แต่งเองหรอกค่ะ (ตนเองยังต้องพึ่งสูตรนี้อยู่ทุกวัน) ดิฉันอ่านพบจากหนังสือฝรั่งเป็นคำตอบที่นักบุญ St. Paul เขียนตอบคำถามต่อพลเมืองกรีกชาวคอรินเทียน (Corinthians) ในเมืองคอรินธ์ที่ถามท่านว่า “สูตรการครองรักคืออะไร” เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่ยังศักดิ์สิทธ์มาถึงปัจจุบัน  ดิฉันแปลให้เสร็จ คุณและสามี(น่าเบื่อ)จะได้นั่งอ่านด้วยกัน”

What makes some marriages fail and others succeeds?

St. Paul gave the answer to that question some 2000 years ago when he wrote to the Corinthians (1 Cor. 13.4) what is true love.

“If you truly love your spouse so that no matter what, you will remain faithful to your mate, you should be patient.  You should be kind.  You should not be jealous or conceited or proud.

You should not be ill-mannered, always say “Please, thank you, good morning, good night.”  You should not be selfish.

You should not be irritable.  Keep watch over the door of your mouth.  Harsh words stir up anger.  A soft answer turns away wrath.

You should not keep a record of wrongs.  Avoid repeating, like a broken record, your spouse’s faults or wrongs done to you.  Be forgiving.

You should not be happy with evil — leave if you are being physically abused — but be happy with the truth.  Seek the truth always, and accept it, if you cannot change things.

You must never give up.  You must have faith in your mate.  Your hope and patience should never fail.

If you love in this manner described above, your marriage will always be alive, and ever fresh, until death do you part.”

(คำแปล) อะไรทำให้การครองรักบางคู่ล้มเหลว และบางคู่ประสบผลสำเร็จ

“ถ้าคุณรักคู่ของคุณจริงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น คุณควรซื่อสัตย์ อดทน มีใจเมตตา และไม่ขี้หึง อวดดี หรือทะนงตัว

มีมารยาท และพูดคำเหล่านี้ให้ติดเป็นนิสัย Please, thank you, good morning, good night และอย่าเห็นแก่ตัว

อย่าขี้โมโหง่าย พยายามยั้งปากก่อนพูด คำพูดแรงๆกระตุ้นความโกรธ คำพูดอ่อนโยนทำให้หายโกรธ

คุณไม่ควรจดจำความผิดของคู่ เลี่ยงการพูดซ้ำซากในสิ่งที่เขาทำผิด  เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง  หัดให้อภัย

คุณไม่ควรมีความสุขกับสิ่งที่ชั่วร้าย สลัดมันทิ้งไปถ้าคุณถูกคู่สมรสทารุณกรรม แต่คุณควรมีความสุขกับความจริง แสวงหาความจริง และยอมรับความจริงถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้

อย่ายอมแพ้ง่ายๆ คุณต้องเชื่อและศรัทธาในตัวคู่ของคุณ ความหวังบวกความอดทน จะทำให้ไม่ล้มเหลว

ถ้าคุณปฏิบัติตาม “สูตรการครองรัก” นี้ การสมรสของคุณจะมีชีวิตชีวา และสดชื่น จนกว่าจะตายจากกัน”

Happy Valentine!!


%d bloggers like this: