แอ็พพลายใบเขียวซ้อน & ปัญหาสัมภาษณ์ใบเขียวไม่ผ่าน

มีอีเมล์คำถามเข้ามาว่า ตนได้แอ็พพลายใบเขียวแต่งงานแต่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน รอเรื่องนานแล้วยังไม่ได้ยินเรื่องอะไรจากอิมมิเกรชั่น จะสามารถแอ็พพลายใบเขียวแต่งงานใหม่ได้หรือไม่ หรือเปลี่ยนให้แม่ซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้ได้หรือไม่ หรือให้นายจ้างขอวีซ่าทำงานให้ ถ้าแอ็พพลายใบเขียวหรือวีซ่าใหม่จะมีปัญหาไหม และต้องหย่าก่อนหรือไม่

คำถามสั้นๆ แต่ประเด็นมากกว่าที่จะตอบทางอีเมล์ค่ะ เลยนำมาตอบเผื่อแผ่ให้คนอื่นฟังด้วย

ขอใบเขียวซ้อน

ระหว่างที่คุณขอใบเขียวหนึ่ง คุณจะขอใบเขียวอื่นอีกได้ค่ะไม่มีกฎห้าม (คุณสามารถอ่านข้อมูลในหนังสือ ชีวิตโรบินฮู้ด เล่มใหม่ หัวข้อ “ขอใบเขียวซ้อน” 24 แฟนคอลัมน์ในอเมริกาสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากดิฉัน หรือในเมืองไทยสั่งซื้อจากคุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308))แต่เวลาขอใบเขียวซ้อนส่วนมากจะออกมาเป็นในกรณีกลับกันกับของคุณดังนี้ คือ ตัวอย่าง แม่ซิติเซ่นขอใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้โควต้ารอระหว่าง 5 ½ -8 ½ ปีขึ้นอยู่ว่าโสดหรือแต่งงาน  (คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มในหนังสือบทใบเขียว โควต้า และกรุ๊พเพร็ฟเฟอเร็นซ์ ในหนังสือ“สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่งใหม่ หน้า 4-3) ระหว่างลูกคอยเรื่องใบเขียว ลูกได้แต่งงานกับซิติเซ่น ลูกสามารถยื่นขอใบเขียวแต่งงานได้ซ้อนกับเรื่องใบเขียวจากแม่ โดยไม่ต้องยกเลิกเคสที่แม่กำลังแอ็พพลายให้ (เผื่อมีปัญหาหย่ากันก่อนได้ใบเขียว) คือ เคสส่วนมากจะแอ็พพลายใบเขียวซ้อน กรณีที่เคสใหม่จะได้เร็วขึ้น แต่ในกรณีคุณทำได้ค่ะ ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือ ถ้าเรื่องใบเขียวแต่งงานของคุณถูกปฏิเสธกลับมา และคุณอยู่เถื่อนแล้ว ทางอิมมิเกรชั่นจะส่งจดหมายแจ้งให้คุณออกนอกประเทศ และอาจถูกดำเนินเรื่องเนรเทศ

นายจ้างแอ็พพลายวีซ่าทำงาน

ถ้าคุณอยู่เถื่อนเป็นโรบินฮู้ดแล้ว คุณไม่สามารถแอ็พพลายวีซ่าชนิดใดๆได้ทั้งสิ้นรวมทั้งวีซ่าทำงาน นอกจากตอนที่คุณยื่นเรื่องขอใบเขียวแต่งงานวีซ่าคุณยังไม่ขาด เท่ากับคุณยังไม่เถื่อน นายจ้างสามารถขอวีซ่าทำงานให้คุณได้

ต้องหย่าก่อนหรือไม่

ไม่ต้องหย่าก่อนค่ะ

ปัญหาเมื่อสัมภาษณ์ใบเขียวแต่งงานไม่ผ่าน

กรณีคุณสัมภาษณ์ใบเขียวแต่งงานไม่ผ่าน อาจมีสาเหตุและวิธีแก้ดังนี้

  1. คุณขาดเอกสารสำคัญ เช่น ใบเกิดตัวจริง ใบแต่งงานตัวจริง ใบหย่าตังจริงหรืออื่นๆ กรณีนี้เขาจะให้กระดาษโดย ติ๊กรายการเอกสารที่ขาด ถ้าคุณสามารถรีบนำเอกสารที่ขอไปให้ทันที ในวันเดียวกัน เรื่องควรจะผ่านได้ทันที
  2. คุณมีหลักฐานไม่เพียงพอว่าคุณอยู่ด้วยกันจริงๆ กรณีนี้เขาจะให้กระดาษโดยติ๊กรายการหลักฐานอื่นๆเพิ่ม ที่พิสูจน์ว่าแต่งงานจริง หลังจากนั้นถ้าคุณนำหลักฐานเพิ่มส่งไปให้หรือนำไปให้ เรื่องของคุณอาจจะผ่านโดยไม่ต้องเรียกสัมภาษณ์อีก หรือเรื่องเงียบไประยะหนึ่งและอิมมิเกรชั่นส่งจดหมายเรียกให้คุณไปสัมภาษณ์ใหม่ ถ้าคุณไม่ได้ยินอะไรจากอิมมิเกรชั่น คุณควรติดตามเรื่อง 6 เดือนหลังจากที่คุณยื่นเอกสาร แนะนำให้คุณเก็บสำเนาเอกสาร
  3. อิมมิเกรชั่นเชื่อว่าคุณแต่งงานปลอม คุณจะได้รับจดหมายจะปฏิเสธเคสคุณเรียก  “โนติส อ๊อฟ อินเท๊นท์ ทู ดีนาย” (Notice of Intent to Deny) ในจดหมายจะเขียนเหตุผลเป็นข้อๆ ที่เขาจะปฏิเสธไม่ผ่านเคส ซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานหรือกรณีที่คุณตอบสัมภาษณ์วันนั้น ในจดหมายเขาจะให้เวลาคุณ 30 วัน (บางอ๊อฟฟิสอาจให้ 60 วัน) ที่จะตอบแก้และส่งหลักฐานเพิ่ม หลังจากคุณตอบไป ถ้าคุณอธิบายและหลักฐานแน่น เรื่องของคุณอาจผ่านได้โดยไม่ต้องเรียกสัมภาษณ์อีก ถ้าหลังจากอิมิเกรชั่นได้รับเอกสารและยังตัดสินไม่ให้ใบเขียว คราวนี้คุณจะได้จดหมายตอบว่าเขาปฏิเสธและเขาจะให้โอกาสคุณอุทธรณ์เรื่องหรือ “แอ็พพีล” (appeal) ซึ่งการแอ็พพีล เรื่องจะไปที่ “อิมมิเกรชั่น บอร์ด” คล้ายๆศาลของอิมมิเกรชั่นโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าคุณได้รับ “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท” หรือใบทำงานแล้ว “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท”ก็จะถูก “แคนเซิล” ด้วย
  4. เรื่องไม่ผ่านเนื่องจากคุณมีปัญหาด้านอิมมิเกรชั่นมาก่อน กรณีที่คุณมีปัญหาด้านอิมมิเกรชั่นมาก่อนเช่น เคยยื่นเรื่องขอใบเขียวมาก่อนและไม่ผ่านเช่นใบเขียวลี้ภัย ใบเขียวแต่งงานกับคนอื่น เป็นต้น หรือขอใบเขียวแต่งงานและยกเรื่องเนื่องจากหย่าก่อน หรือคุณเคยมีปัญหาทางกฎหมาย หรือเคยถูกดำเนินเรื่องเนรเทศมาก่อน กรณีเหล่านี้ หลังคุณสัมภาษณ์เสร็จ เรื่องอาจเงียบหายไปนานเนื่องจากทางอิมมิเกรชั่นจะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องเก่าอยู่ และเช็คเรื่องใหม่ว่าคุณแต่งงานจริงหรือไม่ (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มในหนังสือบทใบเขียวแต่งงาน หัวข้อ “หลักฐานพิสูจน์ว่าแต่งงานจริง” ในหนังสือ“สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มหนึ่งใหม่ หน้า 5-5)

ความสำคัญของการใช้ทนาย

การยื่นเรื่องขอใบเขียวแต่งงานไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิด ดิฉันจะได้ยินบ่อยๆว่าเราแต่งงานอยู่ด้วยกันจริงๆไม่น่ามีปัญหาอะไร การยื่นเรื่องขอใบเขียวเป็นงานละเอียด แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นงานที่แข่งกับเวลาโดยเฉพาะถ้าวีซ่าของคุณขาดแล้วและเป็นโรบินฮู้ด เริ่มตั้งแต่ต้นจากการกรอกฟอร์มและยื่นเอกสารแนบ ถ้าข้อมูลในฟอร์มไม่ลงตัวหรือผิดพลาด หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โอกาสที่เรื่องจะติดขัดสูง เมื่อเรื่องติดปุ๊บเคสนี้จะถูกขุดคุ้ยทันที และอาจเรื่องติดเป็นเดือนเป็นปี และจะถูกเพ่งเล็งตอนสัมภาษณ์ ซึ่งคู่สมรสหลายคู่ระหว่างคอยเรื่องจะเครียด เริ่มมีปัญหา หรือโทษกันไปโทษกันมาแต่ละฝ่ายถึงปัญหาที่เรื่องติด ทนกันไม่ไหวก็เริ่มทะเลาะกันและอาจเลิกกันไปในที่สุดก่อนได้ใบเขียว เคสใบเขียวแต่งงานที่ไปได้ราบรื่นไม่ติดควรจะได้เรียกสัมภาษณ์ประมาณ 4 เดือน และหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ได้ใบเขียว ฉะนั้นดิฉันไม่แนะนำให้ทำเรื่องเองค่ะ ควรใช้ทนาย


%d bloggers like this: