โควต้าใบเขียวครอบครัวเร็วขึ้น

ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โควต้าใบเขียวครอบครัวเกือบทุกกรุ๊บกระเถิบเร็วขึ้นมาก แทนที่จะค่อยๆขยับที่ละเดือน แต่กลายเป็นกระโดดทีละ 6 -10 เดือน ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ก่อนที่คุณจะเข้าใจเรื่องระบบโควต้าและกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ ขอให้คุณอ่านข้อมูลละเอียดเพิ่มจากหนังสือ สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่ บทที่ 4 ใบเขียว คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

ระบบโควต้าใบเขียว

ดิฉันจะอธิบายระบบโควต้าใบเขียวย่อๆดังนี้ คือ ภายใต้กฎหมายอิมมิเกรชั่น คองเกรสกำหนดให้โควต้าใบเขียวครอบครัวปีละ 226,000 คน และใบเขียวคนงานปีละ 150,657 คน และยังแบ่งเป็นจำนวนจำกัดให้แต่ละประเทศ เมื่อคุณที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นหรือถือใบเขียวยื่นเรื่องขอใบเขียวให้สมาชิกในครอบครัว เมื่ออิมมิเกรชั่นรับเรื่อง วันที่วันนั้นถือเป็นวันที่กำหนดโควต้าคุณ เนื่องจากคนทั่วโลกขอใบเขียวแต่ละปีเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่รัฐบาลกำหนด ฉะนั้นจึงต้องมีการรอคิวจนกระทั่งวันที่ของคุณจะมาถึง ฉะนั้นโควต้าใบเขียวสามารถกระเถิบขึ้นหรือถอยหลังลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนขอแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับระบบงานรัฐบาลว่าจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

กรุ๊บโควต้าใบเขียว

ในที่นี้จะพูดถึงแต่โควต้าใบเขียวครอบครัว ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กรุ๊บ เรียก “กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์” แต่ละกรุ๊บกำหนดจำนวนโควต้าไม่เท่ากัน ตามสายโลหิตและความสัมพันธ์ ข้อดีของ“กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์”ทุกกรุ๊บคือ สามารถพ่วงบุตรที่อายุน้อยกว่า 21 ปีที่ยังไม่สมรสหรือหย่าแล้วมาได้ (บุตรได้ใบเขียวด้วย) หรือในกรุ๊บ 3 และ 4 สามารถพ่วงคู่สมรสได้ (คู่สมรสได้ใบเขียวด้วย)

กรุ๊บหนึ่ง 1st คือใบเขียวของบุตรที่ยังไม่แต่งงานหรือหย่าแล้วของซิติเซ่น โควต้าใบเขียวปีละ 23,400 คน บวกจำนวนที่เหลือจากกรุ๊บ 4 ที่ไม่ได้ใช้

กรุ๊บสอง 2nd โควต้ากรุ๊บนี้มีมากที่สุดคือ 114,000 คน กรุ๊บสองนี้แบ่งออกเป็นสองกรุ๊บย่อยคือ 2A และ 2B

กรุ๊บ 2A คือใบเขียวของคู่สมรสและบุตรที่อายุน้อยกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงานหรือหย่าแล้วของผู้ถือใบเขียว โควต้ากรุ๊บนี้จำนวนใบเขียว 77% ของ 114,000 บวกจำนวนที่เหลือจากกรุ๊บ 1 ที่ไม่ได้ใช้

กรุ๊บ 2B ใบเขียวของบุตรผู้ถือใบเขียวที่อายุ 21 ปีที่ยังไม่แต่งงานหรือหย่าแล้วจำนวนใบเขียว 23% ของ114,000 บวกจำนวนที่เหลือจากกรุ๊บ 1 ที่ไม่ได้ใช้

กรุ๊บสาม 3rd คือใบเขียวของบุตรที่แต่งงานแล้วของซิติเซ่น โควต้าใบเขียวปีละ 65,000 คน บวกจำนวนที่เหลือจากกรุ๊บ 1 และ 2 ที่ไม่ได้ใช้

กรุ๊บสี่ 4th คือใบเขียวของพี่น้องของซิติเซ่น โควต้าใบเขียวปีละ 65,200 คน บวกจำนวนที่เหลือจากกรุ๊บ 3 ที่ไม่ได้ใช้

วิธีอ่านโควต้า

คุณสามารถเช็ควันที่โควต้าได้จากเว๊บไซท์ www.travel.state.gov คลิกเข้า Visas และ Visa Bulletin ในวีซ่าบุลเลอติน คุณจะเห็นเป็นตารางเขียน Family และแยกเป็น 1st, 2A, 2B, 3rd, 4th สำหรับคนไทยเราจัดอยู่ในตารางช่องแรกคือช่องทั่วไปของทุกประเทศ All Chargeability Areas Except Those Listed คุณก็เข้าไปดูว่าคุณจัดอยู่กรุ๊บไหน ตัวอย่างถ้าคุณเป็นคู่สมรสของใบเขียวคือ กรุ๊บ 2A วันที่ใน Visa Bulletin ของเดือนกันยา 2010 คือ 01 Jan 10 หมายความว่าตอนนี้เขากำลังจะเรียกเคสของผู้ที่ยื่นเรื่องก่อนเดือนมกราคม 2010

โควต้ากระโดดเร็ว

โดยปกติโควต้าใบเขียวขยับเหมือนเต่าคลานคือไปช้ามากๆทีละเดือน ตัวอย่าง โควต้าระหว่างเดือนมกราและกุมภาปี 2010 กรุ๊บ 1st ขยับ 2 เดือน กรุ๊บ 2A ขยับ 2 เดือน กรุ๊บ 2B ขยับ 1 เดือน กรุ๊บ 3rd ไม่ขยับ กรุ๊บ 4th ขยับ 1 ½ เดือน ที่ดิฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงของโควต้าคือระหว่างเดือน พฤษภา และมิถุนา 2010 และมาถึงปัจจุบัน ที่อยู่ๆโควต้ากระโดดเร็วเหมือนกระต่าย (โดยปกติดิฉันจะเช็ควีซ่าบุลเลอตินทุกเดือน แต่ตอนที่โควต้ากระโดดคือเดือนมิถุนาที่ผ่านมา ดิฉันไม่อยู่พอดีไปเรียนเป็นครูสอนโยคะหนึ่งเดือน ที่ Mount Madonna พอกลับมาทำงานต่อ ตกใจเห็นโควต้ากรุ๊บสอง คู่สมรสใบเขียวและกรุ๊บสี่ กรุ๊บพี่น้องซิติเซ่น แทบจะปั่นทำงานไม่ทัน)  ดังนี้คือในระหว่างหนึ่งเดือน กรุ๊บ 1st ขยับ 2 เดือน กรุ๊บ 2A กระโดดไป 1 ปี 1 เดือน กรุ๊บ 2B ขยับ 4 เดือน กรุ๊บ 3rd แทบไม่ขยับ กรุ๊บ 4th ขยับ 4 เดือน ซึ่งกรุ๊บ 4 โดยปกติจะคลานช้ามาก

โควต้าเดือนกันยา 2010

โควต้าเดือนกันยา 2010 ตามวันที่ข้างล่างนี้ หมายตวามว่าถ้าคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวก่อนหน้าวันที่ข้างล่างนี้ ถ้าคุณอยู่เมืองไทย คุณควรจะมีการจ่ายค่าใบเขียวหรือ Fee bills หรือกำลังถูกเรียกเก็บ หรือจะได้ใบเขียวไปอเมริกาเร็วๆนี้ ส่วนผู้ที่รอใบเขียวอยู่ในอเมริกา สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวหรือ “ปรับสถานภาพ” (Adjustment of Status) ได้แล้ว ถ้าคุณไม่ได้อยู่เถื่อน หรือถ้าคุณอยู่เถื่อนแล้ว คุณต้องขอใบเขียวภายใต้มาตรา 245i โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรา 245i ในหนังสือ“สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งเล่มใหม่”  หน้า 2-5 และ 4-8 และ/หรือในหนังสือ “ชีวิตโรบินฮู้ด” หน้า 28ประโยชน์ของมาตรา 245i

กรุ๊บหนึ่ง 1st คือ 01 มกรา 2006

กรุ๊บสอง 2A คือ 01 มกรา 2010

กรุ๊บ 2B คือ 01 มกรา 2005

กรุ๊บสาม 3rd คือ 01 มีนา 2002

กรุ๊บสี่ 4th คือ 15 ตุลา 2001

ข้อดีข้อเสียที่โควต้ามาเร็ว

ข้อดีคือ คนที่รอใบเขียวอยู่เมืองไทยหรืออยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อวคือวีซ่าไม่ขาดสามารถขอใบเขียวได้เลย แต่ผู้ที่รอเรื่องอยู่ในอเมริกาและวีซ่าขาดแล้ว และไม่ได้สิทธิภายใต้มาตรา 245i จะไม่สามารถดำเนินเรื่องขอใบเขียวในอเมริกาได้ เพราะการที่ผู้ขอใบเขียวภายใต้โควต้าจะรับใบเขียวในอเมริกาได้ต้องสถานภาพยังไม่ขาด คือยังไม่เป็นโรบินฮู้ดนั่นเอง หมายเหตุ อันนี้อย่างงนะคะ  คือผู้ที่ขอใบเขียวครอบครัวนอกโควต้า ถึงแม้จะเป็นโรยินฮู้ดแล้วก็สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้คือ คู่สมรสของซิติเซ่น พ่อแม่ของซิติเซ่น หรือลูกของซิติเซ่นที่อายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงานหรือหย่าแล้วโปรดอ่านหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรบินฮู้ดว่าได้สิทธิอะไรบ้าง จากหนังสือ“ชีวิตโรบินฮู้ด”

ตัวอย่างจากคำถามทางอีเมล์

ถาม ดิฉันแต่งงาน มีลูก 2 คน 3 และ 5 ขวบ แม่ดิฉันอยู่เมกาตอนนี้ถือใบเขียว 2 ปี ซึ่งสามารถทำซิติเซ่นได้ปีหน้า 2011 ดิฉันอยากไปอเมริกาไปทำงานที่นั่นและพาลูกไปเรียนด้วย สามีรับราชการอาจตามไปทีหลัง ถ้าให้คุณแม่ทำเรื่องให้ ตอนคุณแม่เป็นซิติเซ่นแล้วซึ่งเข้าใจว่าจะเป็น กรุ๊บ “เพร็ฟเฟอเร็นซ์สาม” เคยอ่านหนังสือคุณรุจีว่าต้องคอยประมาณ 6 ปี    จะมีวิธีไหนบ้างที่จะไปเมกาได้เร็วที่สุด หรือมีวิธีที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวไปทำงานโดยมีคนรับรองได้หรือไม่

ตอบ ถ้าดูจากกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ ตอนนี้คุณแม่ทำอะไรให้คุณไม่ได้ เพราะคุณแม่ถือใบเขียว และแม่ใบเขียวไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกที่แต่งงานแล้วได้ แต่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกที่หย่าแล้วได้ในกรุ๊บ 2B หรือตามความเข้าของคุณคือ คุณแม่ต้องรอเป็นซิติเซ่นก่อน ถึงจะแอ็พพลายใบเขียวให้คุณและพ่วงครอบครัวได้หมดใน  กรุ๊บ “เพร็ฟเฟอเร็นซ์สาม”

วิธีไปอเมริกาเร็วที่สุด

ตามคำถามว่ามีวิธีใดเร็วที่สุดที่จะไปอเมริกา

กรุ๊บ 2B ถ้าคุณหย่า คุณแม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้คุณเลยตอนนี้ในกรุ๊บ 2B ตาม rate โควต้ากรุ๊บนี้คุณและลูกคอยประมาณ 5 ปี+ ควรจะได้ใบเขียว

กรุ๊บ 2A ถ้าหลังคุณได้ใบเขียวแล้ว และสามีอยากตามไปทีหลัง คุณกลับไปแต่งงานกับสามีใหม่และทำใบเขียวให้สามีในกรุ๊บ   2A ตาม rate โควต้ากรุ๊บนี้สามีควรได้ใบเขียวภายใน 1 ปี

กรุ๊บ 3rd รอให้คุณแม่ได้ซิติเซ่นซึ่งอาจเป็นปี 2012 เพราะคุณบอกว่าคุณแม่ยังถือใบเขียว 2 ปี คุณแม่ต้องทำเรื่องขอใบเขียว 10 ปีก่อน เมื่อได้ใบเขียว 10 ปีแล้ว ถึงจะทำเรื่องซิติเซ่นได้ ตาม rate โควต้ากรุ๊บสามนี้ซึ่งจะขยับช้าสุด คุณและครอบครัวควรจะรอได้ใบเขียวประมาณ 8 ปี

โยคะเพื่อสุขภาพ ดิฉันเปิด class ฝึกโยคะ เชิญแฟนคลับมาเรียนกัน สอนโดย “โยคิณีทนายความ” เอง  ถ้าผู้ใดสนใจเรียน โปรดโทรหาดิฉันที่ 714-994-5958 หรืออีเมล์ attorneyruji@aol.com คิดว่าอีกหน่อยถ้าดิฉันมีเวลาว่าจะเขียนคอลัมน์ โยคะเพื่อสุขภาพ

%d bloggers like this: