วีซ่าถูกแคนเซิลทำอย่างไร

จากคอลัมน์สัปดาห์ที่แล้ว มีแฟนคอลัมน์อีเมล์ตอบเรื่องคำสะกด “ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า หรือลาดหน้า” ที่ดิฉันถามไป ต้องขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะคะ

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542

ราด การเทของเหลวๆเช่นน้ำกระจายแผ่ไปให้เรี่ยราดไปทั่ว เช่น ราดน้ำ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ข้าวราดแกง โดยปริยาย หมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่น เยี่ยวราด ขี้ราด และ ป.ล. แม่หนูก็เรียกช่างไทย ว่าช่างเถอะเหมือนกัน ตอนนี้ดิฉันอยากจะเรียกว่าช่าง“เขรอะ” คนดูและบ้านดิฉันแจ้งมาว่าบ้านดิฉันเขรอะมาก ช่างมาเราะพื้นไม้ออกแต่ไม่ได้ลากเตียงออกไปข้างนอกบ้าน ฟังแล้วประสาท ต้องนั่ง โอม ช่างเถอะๆๆๆๆ อยู่หลายจบแก้เครียด

วีซ่าถูกแคนเซิลทำอย่างไร

มีอีเมล์คำถามเรื่องวีซ่าถูกแคนเซิลเข้ามาดังนี้  ดิฉันและลูก 3 คนมีวีซ่าเข้าอเมริกา 10 ปี เราไปเที่ยวเมกาและไปอยู่กับญาติซึ่งได้โอนสัญชาติเป็นอเมริกันแล้ว ระหว่างอยู่เมกาลูกคนโตได้ไปทดลองเรียนหนังสือที่ไฮสกูลเอกชนและจ่ายสตัง ตอนกลับมาได้ขอ I-20 จาก ร.ร. มาด้วยเพราะสนใจอยากกลับไปเรียนต่อ เมื่อกลับมาไทยลูกสาวไปขอวีซ่านักเรียน แต่ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ลูกสาวและขอเอกสารเพิ่มคือพาสปอร์ตลูกอีกสองคน และดิฉันไปด้วย ทางกงสุลให้ลูกสาวเขียนใส่เศษกระดาษยื่นให้เขาว่าได้ไปโรงเรียนเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร หลังจากนั้นเขายกเลิกวีซ่าของเราทั้งหมดทั้ง 4 คน ลูกอีกสองคนซึ่งไม่รู้เรื่องเลยก็ถูกเขายกเลิกวีซ่าหมด ดิฉันพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังแต่เขาไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นปิดหน้าต่างเลย ลูกสาวเสียใจมากที่สุดได้แต่ร้องไห้ ดิฉัน สงสารลูกมากๆ มีคำถามดังนี้

  1. วีซ่าลูกตนที่หนึ่งที่ถูกยกเลิกสามารถจะขอไปเรียนได้ไหม
  2. วีซ่าลูกคนที่ 2-3 จะขอใหม่ได้ไหม
  3. ส่วนตัวดิฉันจะขอวีซ่าได้อีกไหม

วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียน

ดิฉันได้เขียนเรื่อง เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน และการกลับไปขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตหรือเปลี่ยนวีซ่าในอเมริกาลงในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” ละเอียดพอควรในบท “วีซ่าเข้าอเมริกา”และบท “กฎหมายคนเข้าเมือง” อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอแยกกฎหมายอิมมิเกรชั่นแต่ละข้อออกมาดังนี้

เงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าแต่ละวีซ่ามีเงื่อนไขเฉพาะของมัน ถึงคุณจะไม่รู้กฎหมายอะไรเลยก็ตามแต่ควรสามารถเดาตามชื่อเรียกวีซ่าได้ เช่นวีซ่าท่องเที่ยวคือให้ไปเที่ยว วีซ่านักเรียนคือให้ไปเรียน ตามกฎหมายอิมมิเกรชั่น รวมวีซ่าท่องเที่ยวเป็นสองวีซ่าย่อยคือ วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ หรือ“วิซิเต้อร์ วีซ่า/บิซซิเนสวีซ่า” (Visitor/Business Visa B-1 และ B-2) คนทั่วไปก็จะรู้จักและเรียกกันว่าวีซ่าท่องเที่ยว เวลาทางสถานทูตออกวีซ่าท่องเที่ยวให้เขาจะออกวีซ่าให้ควบคู่กันคือ B-1/B-2 และเมื่อคุณเดินทางเข้าเมกา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชันจะถามถึงจุดประสงค์คุณว่ามาทำไม ถ้าคุณบอกมาเที่ยว เขาก็จะแยกวีซ่าโดยเขียนในพาสปอร์ตว่า B-2 ถ้าคุณบอกมาทำธุระ เขาจะเขียน B-1 วีซ่าธุรกิจหรือ B-1  ให้คุณไปประชุมเรื่องงาน ไปดูงานแต่ห้ามทำงาน เป็นต้น ส่วน B-2 วีซ่าท่องเที่ยว คือวีซ่ามาเยือน คือ ให้คุณไปเที่ยว เยี่ยมเยียนญาติ เพื่อนฝูงเป็นต้น คุณสามารถมาดูลาดเลาหาที่เรียนได้แต่ห้ามเรียน อันนี้ตามกฎอิมมิเกรชั่นมีข้อแนะนำว่าคุณควรบอกจุดประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่สนามบินว่าจะมาเช็คดูโรงเรียน แต่ห้ามเรียน มีข้อยกเว้นเรื่องเรียนคือ ผู้ถือวีซ่า B-2 สามารถเข้าเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่หรือ Adult school คอร์สสั้นๆได้ส่วนมาก 6 สัปดาห์ โดยจ่ายค่าเล่าเรียนแบบนักเรียนต่างชาติ ถ้าผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวลักลอบเรียนหนังสือไม่ว่าจะเสียสตังหรือไม่ถือเป็นการผิดกฎอิมมิเกรชั่น เมื่อเดินทางออกนอกประเทศ ห้ามกลับเข้าประเทศ 5 ปี กฎหมายนี้ผ่านออกมาปี 1996 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 1997 ภายใต้ IIRAIRA Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act และภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ถ้าผู้ใดลักลอบทำงานถือเป็นการผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่นเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ ห้ามกลับเข้าประเทศ 10 ปี

กรณีลูกคนที่หนึ่ง

เมื่อเด็กไปขอวีซ่านักเรียนและเด็กยอมรับว่าไปเคยไปเรียนหนังสือในอเมริกา และเขียนในกระดาษยอมรับ อันนี้ถือเป็น ground ที่เขาจะไม่ออกวีซ่านักเรียนให้ และตามกฎหมายเด็กเข้าอเมริกาไม่ได้ 5 ปีนับจากวันเดินทางออก ฉะนั้นเด็กจะขอวีซ่านักเรียนกลับไปเรียนอีกก็คงไม่ผ่านอีก จุดเพ่งเล็งของกงสุล ถ้าเด็กเคยไปอเมริกา โดยเฉพาะอยู่นานหลายเดือน ทางกงสุลจะสันนิษฐานว่าคงไปเรียนหนังสือ เพราะโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกามีกฎให้การศึกษาเด็กทุกคนโดยไม่กีดกัน ถึงแม้ลูกคุณจะเรียนโรงเรียนเอกชน และจ่ายเงินค่าเล่าเรียนก็ตาม ก็ถือว่าลักลอบเรียน

ลูกคนที่ 2 และ 3 จะขอวีซ่าใหม่ได้ไหม

ลูก 2 คนนี้ไม่ถูกแบล็คลิสท์เหมือนพี่สาว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวีซ่าถูกแคนเซิล ยากที่ทางกงสุลจะออกให้ไหม่ได้ การออกวีซ่าถือเป็นสิทธิของประเทศนั้นๆที่จะออกวีซ่าให้คนต่างชาติหรือไม่ และไม่มีการอุทธรณ์ถ้าไม่ได้วีซ่า ดิฉันเห็นสถานการณ์นี้มาก่อนที่ว่าเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวถูกแคนเซิลวีซ่า มักจะกระทบวีซ่าของสมาชิกคนอื่นด้วยอาจถูกแคนเซิลตามหรือขอใหม่ไม่ผ่าน ตอนนี้ทางกงสุลก็จะสันนิษฐานว่าถ้าลูกสองคนขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่ เขาอาจมีเจตนาไปเรียน แต่ถ้าลูกทั้งสองในอนาคตพยายามไปขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียน อาจมีโอกาสที่จะได้มากกว่าขอวีซ่าท่องเที่ยว และถ้าพ่อแม่มีหลักทรัพย์การเงินดี

ตัวคุณขอวีซ่าได้ไหม

คำตอบนี้คือคล้ายกันกับคำตอบที่สอง โอกาสที่ตัวคุณจะได้วีซ่าคงยากกว่าเพราะเขาคงถือว่า คุณไม่ได้ห้ามไม่ให้ลูกเข้าเรียน ถึงแม้ว่าในแง่กฎหมายใครทำผิดก็คือตัวคนนั้นที่ผิดไม่เกี่ยวกับคนอื่น แต่ถ้าเด็กทำความผิดและเด็กยังถือเป็น“ไมเน่อร์”(minor) อยู่คือต่ำกว่า 18  เขาอาจจะปรักปรำพ่อแม่ที่ควรจะรู้กฎหมายดีกว่าเด็กและไม่ห้ามเด็ก ฉะนั้นก็อาจเป็นการยากที่เขาจะออกวีซ่าให้คุณอีกเร็วๆนี้ในอนาคต

วีซ่านักเรียน

ทางกงสุลมักจะไม่ค่อยออกวีซ่านักเรียนให้เด็กๆโดยเฉพาะเกรดประถมและมัธยมต้น ถึงแม้ว่าเด็กจะไปเข้าโรงเรียนเอกชน เพราะเขาจะสันนิษฐานว่าเด็กจะออกจากโรงเรียนเอกชนและไปเข้าเรียนฟรีโรงเรียนรัฐบาลภายหลัง โอกาสที่เด็กจะขอวีซ่านักเรียนผ่านคือเรียนระดับมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นเรียนระดับมัธบมก็ต้องเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ เกรด 11 หรือ 12 คือ ม.5 และ ม. 6 บ้านเรา โดยต้องจ่ายค่านักเรียนแบบชาวต่างชาติแล้วทั้งปี

ขอวีซ่าจากไทยหรือเปลี่ยนวีซ่าในเมกา

ถ้าเด็กมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วและเข้ามาเที่ยวกับพ่อแม่ และต้องการเรียนหนังสือ เด็กอาจบินกลับไปขอวีซ่านักเรียนที่สถานกงสุลอเมริกันในเมืองไทย ซึ่งถ้าไม่ผ่านโอกาสที่จะถูกวีซ่าท่องเที่ยวแคนเซิลมีความเป็นไปได้สูงเพราะทางกงสุลจะกลัวว่าเด็กจะบินเข้าเมกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวภายหลังและไปลักลอบเรียน หรือถ้าเด็กทำเรื่องเปลี่ยนวีซ่าในอเมริกาจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียนถ้าไม่ผ่าน (อย่าลืมว่าตามกฎห้ามเข้าเรียนก่อนจนกระทั่งได้วีซ่า) เด็กก็จะต้องเดินทางกลับเมืองไทยทันที วีซ่าไม่ถูกแคนเซิลถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด แต่พอเดินทางเข้าอเมริกามาเที่ยวคราวหน้า เด็กก็จะถูกเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นซักมาก และถ้าเขาสันนิษฐานว่าเด็กอาจมีเจตนามาเรียน เขาอาจแคนเซิลวีซ่าท่องเที่ยวได้และส่งเด็กกลับ กรณีถ้าเด็กขอเปลี่ยนวีซ่านักเรียนผ่าน เด็กสามารถเข้าเรียนได้ แต่ถ้าเด็กเดินทางออกนอกประเทศเมื่อไร ก่อนกลับเข้ามาเด็กต้องขอวีซ่านักเรียนใหม่ที่กงสุลอเมริกันในไทย ซึ่งทางกงสุลอาจออกให้หรือไม่ออกให้ก็ได้

หวังว่าคำตอบนี้คงให้ความกระจ่างนะคะ ดิฉันไม่มีคำตอบที่ฟังแล้วสบายใจได้มากกว่านี้ค่ะ

%d bloggers like this: