Affidavit of Support เกี่ยวกับเรื่องเซ็นซัพพอร์ท

ประกาศ ดิฉันจะไปเวเคชั่น(อีกแล้ว)คราวนี้ไปธุระและถือโอกาสไป “โยคะรีทรีท”หนึ่งสัปดาห์ ที่เกาะพงันใกล้ๆเกาะสมุย   ปิดออฟฟิสตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ก.พ. เปิดทำงานใหม่วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. ค่ะ คุณสามารถติดต่อดิฉันได้ทางอีเมล์ attorneyruji@aol.com หรือทางแฟกส์ เบอร์ 714-475-6939 หรือเท็กซ์ข้อความ text message ได้ที่ 714-496-4422 ผู้ช่วยดิฉันมาทำงานปกติค่ะ (แต่เธอไม่ชอบรับโทรศัพท์)

สัปดาห์นี้เราคุยละเอียดเรื่องรายได้ตอนทำใบเขียว สปอนเซ่อร์ และจ๊อยนท์สปอนเซ่อร์

“แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท”คืออะไร

คำว่า “แอ๊ฟฟิเดวิท” หรือ affidavit แปลว่าการให้คำสัตย์ปฏิญานเป็นลายลักษณ์อักษร และเซ็นต่อหน้าพยาน คำนี้ในแง่กฎหมายมีน้ำหนักมากกว่า การทำสัญญาธรรมดา การพูดบอกกล่าว หรือการเขียนจดหมาย และถ้าไม่กล่าวความจริงใน “แอ๊ฟฟิเดวิท” ถือเป็นการให้การเท็จ “เพอร์เจอรี่” (perjury) ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าการโกหก  ส่วนคำว่า “ซํพพอร์ท” หรือ support คือการเลี้ยงดู “แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท”คือ การให้คำปฏิญานว่าจะเลี้ยงดู

“แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท” ใช้เมื่อไรในอิมมิเกรชั่น

เมื่อคุณทำเรื่องขอใบเขียว ในกรุ๊บครอบครัว หรือ “แฟมิลี่ กรีนคาร์ด” (Family Green card) ซิติเซ่นหรือผู้ถือใบเขียวผู้ยื่นเรื่องให้คุณต้องเซ็นฟอร์ม”แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท”โดยให้คำสัตย์ปฏิญานว่าคุณจะไม่ไปเป็นภาระสังคม (คือไปกินเงินรัฐบาลที่คุณไม่มีสิทธิกินได้ จนกว่าคุณจะมีคุณสมบัติหรือ “เอิรน์” (earn) สิทธินั้น) ถ้าคุณไปกินเงินรัฐบาล รัฐบาลสามารถมาตามเรียกเก็บกับสปอนเซ่อร์ได้ ผู้ยื่นคำร้องหรือ “เพอร์ทิชันเน่อร์” ถือว่าเป็นสปอนเซ่อร์เบอร์ 1 เขาต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของเขาในฟอร์ม I-864 ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรายได้ก็ตาม และต้องแสดง “อินคัมแท็กซ์” Income Tax หรือภาษีรายได้ปีล่าสุด 1 ปี (เมื่อก่อนต้องแสดงภาษี 3 ปี เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว) ถ้าไม่มี  “อินคัมแท็กซ์” คือไม่ได้ยื่นหรือไม่เคยยื่น ต้องอธิบายให้เหตุผล  ส่วนการทำใบเขียวจากการทำงานหรือ “เอ็มพลอยเม๊นท์ กรีนคาร์ด” (Employment Green card) นายจ้างผู้ยื่นเรื่องใบเขียวให้คุณไม่ต้องเซ็น”แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท” ให้ลูกจ้างเพราะถือว่าลูกจ้างได้ใบเขียวทำงาน ก็จะต้องมีรายได้ มีข้อยกเว้นคือถ้านายจ้างเป็นญาติพี่น้องกับคุณและเขามีหุ้นส่วนในร้านมากพอ กรณีนี้เขาต้องเซ็น “แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท”

ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้ “แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท”

ผู้ที่ทำใบเขียวที่ได้รับยกเว้นโดยสปอนเซ่อร์ไม่ต้องเซ็นฟอร์ม I-864 Affidavit of Support สองกรณีคือ (1) ถ้าคุณ(ผู้จะได้รับใบเขียว)ได้ทำงานจ่ายภาษีครบ 10 ปีแล้ว โดยคุณต้องแสดงหลักฐานอินคัมแท็กซ์ 10 ปี หรือ Social Security Income Statement และกรอกฟอร์ม I-864W  และ (2) เด็กลูกซิติเซ่น ที่พ่อแม่ซิติเซ่นทำใบเขียวให้ที่ได้รับใบเขียวก่อนอายุ18 ปี เพราะกรณีนี้เด็กจะได้ซิติเซ่นโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นเขาจะไม่ need support

รายได้ของสปอนเซ่อร์

สปอนเซ่อร์ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกลางกำหนด รายได้นี้จะปรับขึ้นทุกปีตามค่าครองชีพ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมารายได้ไม่ขึ้น ปีนี้รายได้ขึ้นมานิดนึง ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่เดือนมกรา 2011 เป็นต้นไป รายได้มากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่กับว่าสปอนเซ่อร์เคลมสมาชิกในครอบครัวหรือ “ดีเพ็นเด้นท์” (dependent) กี่คนลงในแท็กซ์ และเขาเคยเซ็น”แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท” ให้คนอื่นมาก่อนหรือเปล่า วิธีนับสมาชิกในครอบครัวต้องนับเริ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป คือ ตัวสปอนเซ่อร์บวกตัวคุณผู้ที่รับใบเขียว เป็น 2 คน ฉะนั้นสปอนเซ่อร์ต้องทีรายได้ $18,388 ขึ้นไป  ถ้าสปอนเซ่อรมีคู่สมรสถ้าทำแท็กซ์ร่วมกันนับเป็น 3 ถ้าเขามีสมาชิกในครอบครัวเช่น ลูกเล็ก พ่อ แม่หรือคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านที่ถ้าเขาเคลมบุคคลเหล่านี้ลงในแท็กซ์ในฐานะ “ดีเพ็นเด้นท์” คือคนที่เขามีภาระเลี้ยงดู ต้องบวกพวกนี้ไปด้วย หรือถ้าสปอนเซ่อร์เคยเซ็นซัพพอร์ทให้คนอื่นมาก่อน และคนนั้นยังไม่ได้เป็นซิติเซ่นหรือทำงานจ่ายภาษีครบ 10 ปี ต้องบวกพวกนี้เข้าไปด้วย ตารางรายได้ปี 2011 มีดังนี้

  • สมาชิก 2 คน รายได้ขั้นต่ำต่อปี $18,388
  • สมาชิก 3 คน รายได้ขั้นต่ำต่อปี $23,163
  • สมาชิก 4 คน รายได้ขั้นต่ำต่อปี $27,938
  • สมาชิก 5 คน รายได้ขั้นต่ำต่อปี $32,713

จะเห็นได้ว่าสมาชิกเพิ่มแต่ละคน จำนวนเงินรายได้เพิ่มหัวละ $4,775 ฉะนั้นถ้ามากกว่า 5 คนขอให้คุณบวกเพิ่มคนละ $4,775

รายได้ข้างต้นนี้เป็นรายได้ของทุกรัฐ ยกเว้นรัฐฮาวายและอลาสก้าจะสูงกว่านี้ เพราะค่าครองชีพเขาสูงกว่ารัฐอื่น

รายได้ไม่พอใช้ทรัพย์สินบวกรายได้

ถ้าสปอนเซ่อร์รายได้ไม่พอ ตัวสปอนเซ่อร์สามารถแสดงมูลค่าทรัพย์สินได้ หรือมูลค่าทรัพย์สินบวกรายได้ได้  ทรัพย์สินต้องมีมูลค่า 3 เท่าตัวของรายได้ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด ตัวอย่าง สมาชิก 2 คน สมมติสามีแอ็พพลายให้ภรรยาหรือลูกแอ็พ พลายให้แม่ สามีหรือลูกต้องมีทรัพย์สินในชื่อของตนมูลค่า  $55,164 กรณีสปอนเซ่อร์ทำงานมีรายได้แต่รายได้ไม่พอ เขาสามารถรวมรายได้บวกมูลค่าทรัพย์สินได้ ตัวอย่าง ถ้าสปอนเซ่อร์มีรายได้แจ้งภาษี $10,000 และยังขาด $8,388 กรณีนี้ต้องแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ขาด 3 เท่าคือ $25,164  ทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ในชื่อของตัวสปอนเซ่อร์ไม่ใช่ตัวคุณที่จะได้ใบเขียว เช่นเงินในธนาคาร สปอนเซ่อร์ต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชี หรือทรัพย์สินอื่นเช่นบ้าน รถ เป็นต้น ทรัพย์สินแต่ละชนิดมีกฎการพิสูจน์มูลค่าแต่ละชนิด ซึ่งซับซ้อน แนะนำให้ทนายทนายทำเรื่องค่ะ

ใครเซ็นเป็น”จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์”ได้

ผู้ที่จะเซ็นเป็น”จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์”ได้ต้องมีรายได้พอ ต้องเป็นซิติเซ่นหรือถือใบเขียว ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกครอบครัวหรือญาติพี่น้อง อาจเป็นเพื่อนฝูงได้ อันนี้อิมมิเกรชั่นไม่ค่อยสนในความสัมพันธ์ แต่ถ้าคุณยื่นเรื่องเข้าสถานทูตทางเจ้าหน้าที่สถานทูตมักต้องการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ หรือสปอนเซ่อร์กับจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์

ถ้าสปอนเซ่อร์หรือ”จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์”เคยเซ็นให้คนอื่นแล้ว

กรณีที่สปอนเซ่อร์หรือ”จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์”เคยเซ็นซัพพอรท์ให้คนอื่นมาแล้ว เขาจะเซ็นให้คุณอีกได้หรือไม่  “ได้ค่ะ”ตราบใดที่เขามีรายได้ดีพอ

รวมรายได้ของสปอนเซ่อร์และจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ได้หรือไม่

คุณสามารถรวมรายได้ของสปอนเซ่อร์และจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ได้ถ้า สปอนเซ่อร์และจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ เป็นสมาชิกในครอบครัวและอยู่บ้านเดียวกัน คือในอินคัมแท็กซ์ ใช้ที่อยู่เดียวกัน และต้องแสดงความสัมพันธ์ เช่นแสดงใบเกิดว่าเป็นพี่น้องหรือพ่อแม่ลูก เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นไม่สามารถนำรายได้ระหว่างสปอนเซ่อร์และจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์มารวมกันได้ ตัวจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ต้องมีรายได้ลำพังของเขาเกินรายได้ขั้นต่ำที่กำหนด

สปอนเซ่อร์และ “จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์” ต้องรับผิดชอบนานเท่าไร

การรับผิดชอบจะจบลงก็ต่อเมื่อ

  • ผู้ได้ใบเขียวเป็นซิติเซ่น
  • ผู้ได้ใบเขียวยกเลิกใบเขียว
  • ผู้ได้ใบเขียวตาย
  • ผู้ได้ใบเขียวทำงานจ่ายภาษีครบ 10 ปี

หมายเหตุ ศาลได้ตัดสินเคสตัวอย่างว่ากรณีคู่สมรสที่เซ็นซัพพอร์ทให้ ถ้าหย่ากัน การรับผิดชอบไม่สิ้นสุดลง

มัลติเพิ้ล จ๊อยนท์สปอนเซ่อร์

มัลติเพิ้ล จ๊อยนท์สปอนเซ่อร์ คือการมีจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์มากกว่า 1 คนทำได้หรือไม่ กรณีจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ที่มีคู่สมรส ให้ถือว่าสามีภรรยาที่ทำภาษีร่วมกันเป็นหนึ่งคน แต่ถ้าเกิดคุณมีจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์สองคนเนื่องจากคนหนึ่งรายได้ไม่พอ และจะนำรายได้สองคนมารวมกัน โดยทั้งสองคนเซ็นเป็น จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ ให้คุณ อันนี้ไม่ได้ค่ะ  แต่คุณอาจมีจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์คนละคนเซ็นให้คนแต่ละคนได้ ตัวอย่าง สามีซิติเซ่นแอ็พพลายให้ ภรรยา และลูกติดของภรรยาสองคน สามีมีรายได้ไม่พอ หรือกรณีพี่แอ็พพลายให้น้อง และน้องมีลูกสองคน พี่ไม่มีรายได้ต้องหา จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ ทั้งสองกรณีเท่ากับสมาชิกในครอบครัว 3 คนบวกตัวจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ รวมเท่ากับ 4 คน (สมมติว่าจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์ โสดไม่ได้เคลมคนอื่นในแท็กซ์) เขาต้องมีรายได้ขั้นต่ำ  $27,938  คุณหาจ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์มีรายได้ไม่ถึง แต่มีเพื่อนสองคนที่จะช่วยเซ็นให้ คนที่หนึ่งมีรายได้ $18,500 ส่วนคนที่สองมีรายได้ $24,000 คุณสามารถใช้ทั้งสองคนได้ แต่ต้องเซ็นรับรองแยกคนดังนี้  คนที่หนึ่งที่มีรายได้ $18,500 เซ็นรับรองให้คุณ และคนที่สองที่มีรายได้ $24,000 เซ็นให้ลูกสองคน

ต้องยื่นอินคัมแท็กซ์หรือแสดงรายได้เมื่อไร

ข้อนี้มีคำถามเยอะ กรณีซิติเซ่นที่รายได้ไม่พอหรือไม่ได้ทำงาน และเป็นห่วงว่าต้องพึ่งสามีหรือภรรยาให้ช่วยเซ็นเป็น สปอนเซ่อร์ ก็ขอให้ความกระจ่างเลยนะคะ กรณีคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวให้ครอบครัวในกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์กรุ๊บใดกรุ๊บ หนึ่ง โปรดอ่านเกี่ยวกับ  “กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์” หน้า 4-4 ในหนังสือสิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่” บทที่ 4 ใบเขียว คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308 เช่นลูกอายุเกิน 21 หรือพี่น้อง หรือผู้ถือใบเขียวยื่นเรื่องให้คู่สมรส กรณีเหล่านี้คุณยื่นเรื่องได้เลยไม่ต้องยื่นภาษีหรือโชว์รายได้ตอนยื่น คุณจะแสดงรายได้และภาษีในปีที่โควต้ามาถึง ตัวอย่าง ซิติเซ่นยื่นใบเขียวให้พี่น้อง ตอนนี้คอยโควต้า 10 ปี ฉะนั้นกว่าคุณจะยื่นภาษีก็เกือบ 10 ปีโน้นและรายได้ก็จะเป็นภาษีของปี 2020 กรณีที่คุณต้องยื่นอินคัมแท็กซ์และมีรายได้พอตอนยื่น ถ้าคุณยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานภาพหรือ adjustment of status ในอเมริกา ในกรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” คือคู่สมรซิติเซ่นยื่นให้คุณ หรือพ่อแม่ซิติเซ่นยื่นให้ลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีหรือลูกซิติเซ่นยื่นให่พ่อแม่ โปรดอ่านความแตกต่างระหว่าง adjustment of status และ consular processing  ในหนังสือ สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง หัวข้อ ขอใบเขียวผ่านสถานทูตหรืออิมมิเกรชั่น หน้า 4-8

ต้องมีสปอนเซ่อร์เซ็นตอนยื่นใบเขียว 10 ปี

กรณีคุณได้ใบเขียวแต่งงาน คุณจะได้ใบเขียว 2 ปี และคุณกับคู่สมรสต้องยื่นขอใบเขียว 10 ปีภายใน 90 วันก่อนใบเขียวหมดอายุ ตอนนั้นคุณไม่ต้องทำ”แอ๊ฟฟิเดวิท อ๊อฟ ซัพพอร์ท”อีกค่ะ คือไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นมาเซ็น แต่อย่างไรก็ตามคุณควรต้องทำภาษีร่วมกันกับคู่สมรส (Joint tax return)  เพื่อแสดงว่าคุณอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา และขอแนะนำว่าหลังคุณมีใบเขียวแล้ว ถ้าคุณทำงานขอให้คุณเสียภาษีปกติ อย่ารับเงินใต้โต๊ะอีกต่อไป คุณจะได้ไม่มีปัญหาตอนทำใบเขียว 10 ปีหรือตอนทำซิติเซ่น

หวังว่าข้อมูลนี้คงกระจ่างนะคะ แล้วคุยกันเดือนหน้าค่ะ

%d bloggers like this: