ขอใบเขียว 10 ปีเมื่อไรถ้าเลิกกันก่อน

ประกาศ

ดิฉันไปเวเคชั่นระหว่าง วันที่ 29 ตุลา ถึง 25 พฤศจิกา  คุณสามารถติดต่อดิฉันโดย “เท็กซท์” (text) หรือ SMS ไปที่เบอร์ 714-496-4422 หรืออีเมล์ attorneyruji@aol.com หรืออีแฟกซ์ 714-475-6939 ผู้ช่วยมาทำงานปกติค่ะ

ระหว่างที่คุณอ่านคอลัมน์นี้ดิฉันคงจะถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้ถ้าด่วนคุณสามารถติดต่อดิฉันโดย “เท็กซท์” หรือ SMS ไปที่เบอร์ 714-496-4422 ดิฉันใช้ WhatsApp และ Viber ค่ะ หรืออีเมล์ถึง attorneyruji@aol.com หรืออีแฟกซ์ได้ที่ 714-475-6939 ดิฉันกลับเมกาวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.

ใบเขียว 2 ปีและ 10 ปี

ภายใต้กฎหมายการปกป้องการแต่งงานปลอม Immigration Marriage Fraud Amendments ที่ผ่านมามีผลบังคับใช้ปี 1986 ถ้าคุณแต่งงานกับซิติเซ่นน้อยกว่า 2 ปี เมื่อคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวแต่งงาน คุณจะได้ใบเขียวเงื่อนไข 2 ปี และระหว่าง 90 วันก่อนใบเขียวหมดอายุ คุณและคู่สมรสซิติเซ่นต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวถาวรหรือใบเขียว 10 ปีด้วยกัน โดยกรอกฟอร์ม I-751 คุณและคู่สมรสต้องเซ็นฟอร์มด้วยกัน โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับใบเขียว 2 ปี ในหนังสือสิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่ บทที่ 5 หน้า 5-2 หัวข้อใบเขียวแต่งงาน  คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากดิฉัน ส่วนแฟนคอลัมน์ในไทย สามมารถซื้อหนังสือได้จากคูณนิ้งหน่อง เบอร์โทร 081-480-4308 กรณีที่คู่สมรสไม่ร่วมมือ หรือแยกกันอยู่เพราะเลิกกันแต่ยังไม่หย่า หรือกำลังหย่า หรือหย่าแล้ว หรือคุณถูกทำร้าย คุณสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนผันหรือ “เว๊ฟเว่อร์” (waiver) ขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเองได้ โดยต้องอ้าางเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งข้างล่างนี้ 

เหตุผลที่ยื่นใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง

เมื่อคุณยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง  คุณต้องอ้างเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งใน 5 ข้อคือ

a.         Deceased spouse คู่สมรสตาย

b.         Good faith divorce คุณแต่งงานอยู่ด้วยกันจริงฉันสามีภรรยา แต่มีปัญหาชีวิตคู่ หรือคู่สมรสไม่       ร่วมมือไม่ยอมยื่นเรื่องให้ ชีวิตคู่จึงสิ้นสุดลงด้วยการหย่า คุณอาจเป็นฝ่ายยื่นหย่า หรือคู่สมรสยื่นหย่า

c.         Battered spouse คุณถูกทารุณกรรมทางร่างกาย (ตบ ตี เป็นต้น)  หรือบั่นทอนจิตใจอย่างมากๆ ตาม  กฎใช้คำว่า “extreme mental cruelty”

d.         Battered child กรณีลูกติดของคุณที่ได้ใบเขียวเงื่อนไข 2 ปีพร้อมคุณหรือหลังจากคุณ ถ้าเด็กถูกทารุณ          e.         Extreme hardship ถ้าคุณต้องถูกยกเลิกใบเขียวและต้องถูกเนรเทศ มันจะทำให้คุณประสบความ        ลำบากมากสุดๆ

โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับใบเขียว10 ปี ในหนังสือสิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่” บทที่ 5 ” บทที่ 5 หน้า 5-7 หัวข้อ ขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง

ยื่นใบเขียว 10 ปีเองได้เมื่อไร

ตามกฎอิมมิเกรชั่น ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลข้อใด้ข้อหนึ่งข้างต้น (อันนี้เมื่อก่อนคุณสามารถให้มากกว่าหนึ่งเหตุผล แต่ปัจจุบันบางอิมมิเกรชั่นออฟฟิสยอมเมื่อให้มากกว่า 1 เหตุผลได้ แต่บางออฟฟิสไม่ให้) คุณต้องยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีก่อนใบเขียว 2 ปีหมดอายุ นอกจากคุณมีเหตุผลที่จำเป็นหรือสุดวิสัยไม่สามารถยื่นเรื่องทัน คุณยังต้องยื่นเรื่องเข้าไปถึงแม้จะ late โดยต้องให้เหตุผลที่ดีพอ ส่วนมากทางอิมมิเกรชั่นจะอลุ่มอล่วยและยังรับเรื่อง กรณีลูกได้ใบเขียวเงื่อนไขพร้อมคุณ เวลาคุณยื่นเรื่องใส่ชื่อเด็กไปในฟอร์มเดียวกัน เมื่อเรื่องผ่านเด็กจะได้ใบเขียว 10 ปีหร้อมคุณ  แต่ถ้าเด็กได้ใบเขียวเงื่อนไขหลังคุณเกินกว่า 3 เดือน เด็กต้องยื่นเรื่องเองต่างหากโดยอ้างเหตุผลเดียวกับคุณ ประเด็นสำคัญคือ คุณควรยื่นเรื่องเมื่อไรในแต่ละกรุ๊บ

a. Deceased spouse กรณีคู่สมรสตาย คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีหลังคู่สมรสตายโดยไม่ต้องรอให้   ครบกำหนด 2 ปี แต่พยายามยื่นก่อนใบเขียวหมดอายุ

b. Good faith divorce กรณีแต่งงานจริงแต่เลิกกันก่อน 2 ปี ข้อนี้คุณต้องยื่นเรื่องหย่าก่อน ทันทีที่หย่า        สิ้นสุดลงถึงยื่นเรื่องได้  ประเด็นข้อนี้คือ ถ้าหย่ายังไม่สิ้นสุดและใบเขียว            หมดอายุก่อนจะทำอย่างไร

c. Battered spouse คุณถูกทารุณกรรม ข้อนี้คุณไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องหย่าก่อน คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว                  10 ปี ได้ก่อนใบเขียวหมดอายุ

d. Battered child ลูกของคุณที่ได้ใบเขียวเงื่อนไขถูกทารุณกรรม ถึงแม้คุณไม่ได้ถูกทารุณกรรม คุณสามารถยื่น                 เรื่องอ้างเหตุผลข้อนี้ได้  คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีได้ก่อนใบเขียวหมดอายุ

e. Extreme hardship ข้อนี้คุณไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องหย่าก่อน สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีได้ ก่อนใบเขียว              หมดอายุ

ปัญหายื่นเรื่องเมื่อไรถ้าเลิกก่อน 2 ปี

ประเด็นที่มีปัญหามากคือ ข้อ b  เมื่อคุณยื่นเรื่องภายใต้ Good Faith Divorce ว่าคุณสามารถยื่นเรื่องได้เมื่อไร เพราะข้อนี้คุณต้องหย่าก่อนยื่น ตอนกฎหมายผ่านออกมาใหม่ๆ ปี 1986 คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวได้ทันทีหลังยื่นเรื่องหย่า โดยไม่ต้องรอให้หย่าสิ้นสุดลง ตราบใดที่หย่าสิ่นสุดลงก่อนวันไปสัมภาษณ์  ภายหลัง  ไดเร็คเต้อร์” ของอิมมิเกรชั่นออก “เม็มโม” (memo) หรือบันทึกมา 4 ครั้ง พยายามวางกฎว่าคุณต้องยื่นเรื่องเมื่อไร กรณีเลิกกันระหว่างทำเรื่องขอใบเขียว 10 ปีหรือกรณีเลิกกันก่อนยื่นเรื่อง

เม็มโม 1 ผ่านออกมาวันที่ 10 เมษา 2003 ว่า ถ้าคุณยื่นเรื่องภายใต้ข้อ b. Good faith divorce คุณต้องรอให้หย่าสิ้นสุดลงก่อนถึงยื่นได้ ห้ามยื่นเรื่องก่อนได้ใบหย่า ปัญหาคือ ถ้าเรื่องหย่าใช้เวลานาน และกว่าจะจบลงใบเขียวหมดอายุไปก่อนจะทำอย่างไร ก็เท่ากับคุณต้องยื่นเรื่อง late หลังใบเขียวหมดอายุแล้ว เท่ากับถ้าคุณทำงานบริษัทดีๆหรืองานคาสิโนที่เขาตรวจใบเขียวคุณ  คุณก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะใบเขียวหมดอายุ และทางอิมมิเกรชั่นอาจไม่อนุมัติเรื่องเพราะยื่นเรื่อง late

เม็มโมย่อย หลังเม็มโม 1 ผ่านออกมา ทางศูนย์เนบราสก้า “Nebraska Service Center” ได้ผ่านเม็มโมย่อยออกมาวันที่ 27 ธันวา 2004 พยายามแก้ให้กระจ่างขึ้นว่า  ถ้าคุณและคู่สมรสซิติเซ่นยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยกันก่อนใบเขียวหมดอายุ แต่ระหว่างรอเรื่อง เกิดแยกกัน คุณต้องแจ้งให้อิมมิเกรชั่นรู้ และทางอิมมิเกรชั่นจะได้ส่งเรื่องต่อไปที่ออฟฟิสใกล้คุณ เพื่อเขาจะเรียกคุณสัมภาษณ์  แต่ถ้ากรณีที่หย่ากันระหว่างรอ และการหย่าสิ้นสุดลง (บางรัฐหย่าเร็วมากเพียง 1 เดือน) คุณต้องยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเองเข้าไปใหม่อีกครั้ง

เม็มโม 2 ผ่านออกมาวันที่ 30 มีนา 2005 เพื่อให้เม็มโมเดือนธันวากระจ่างขึ้นว่า  กรณีคู่สมรสแยกกันอยู่ หรือเริ่มยื่นเรื่องก่อนยื่นขอใบเขียว 10 ปี คุณไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีได้ถึงแม้ว่าฝ่ายซิติเซ่นยอมเซ็นฟอร์ม I-751 หรือยื่นคนเดียวโดยขอผ่อนผัน คุณต้องคอยอย่างเดียวจนกว่าจะหย่าเสร็จ และยังแถมต่อท้ายเม็มโมอีกว่า สถานภาพของคุณอาจถูกยกเลิกและถูกดำเนินเรื่องเนรเทศได้เนื่องจากคุณยื่นเรื่อง late หลังใบเขียวหมดอายุแล้ว   คราวนี้ทนายอิมมิเกรชั่นงง!!!แทนที่จะช่วยให้กระจ่างขึ้น

เม็มโม 3 ผ่านมา 2 อาทิตย์หลังเม็มโม 2 เมื่อวันที่ 11 เมษา 2005 ว่า กรณีคู่สมรสที่แยกกันอยู่หรือเพิ่งเริ่มยื่นเรื่องหย่า และคู่สมรสซิติเซ่นไม่ยอมเซ็นด้วย คุณมี 2 “อ๊อพชั่น” คือ

  • “อ๊อพชั่น” 1  คุณยื่นเรื่องขอผ่อนผันด้วยตนเองเข้าไปตรงเวลา ภายใต้ข้อ c ทารุณกรรม และเมื่อเรื่องหย่าเสร็จสิ้น คุณได้ใบหย่า  คุณกรอกฟอร์มใหม่ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนหรือ “อเม็นด์” (amend) เข้าไปเป็นข้อ b. Good faith divorce โดยจ่ายเงินเพิ่ม $200  ข้อนี้เป็นปัญหาได้ ถ้าเรื่องหย่าเกิดล่าช้า มีปัญหาสู้กันในศาล และเกิดคุณเรียกสัมภาษณ์ก่อนคุณยื่นเรื่อง amend เข้าไป
  • “อ๊อพชั่น” 2 รอให้เรื่องหย่าสิ้นสุดก่อน  และยอมยื่นเรื่อง late ขอผ่อนผันภายใต้ข้อ b. Good faith divorce  แต่ข้อนี้ท้ายเม็มโม ไดเร็คเต้อร์สรุปเหมือนในเม็มโม 2 ข้างต้นว่า “วิธีนี้ สถานภาพของคุณอาจถูกยกเลิกและถูกดำเนินเรื่องเนรเทศได้ เนื่องจากคุณยื่นเรื่อง late หลังใบเขียวหมดอายุแล้ว”

อ่านเม็มโมนี้ คราวนี้ทนายอิมมิเกรชั่นยิ่งงงมากขึ้น

ทำอย่างไรดีถ้าเลิกกันก่อนได้ใบเขียว 10 ปี

ตั้งแต่ดิฉันทำเคสอิมมิเกรชั่นมา ดิฉันเห็นการอนุมัติใบเขียวต่างกันแต่ละออฟฟิส ไม่ว่าจะเป็นใบเขียว 2 ปีหรือ 10 ปี ใบเขียว 2 ปีไม่ค่อยมีปัญหาถ้าคุณยื่นเอกสารดีและการเตรียมตัวพร้อม แต่ใบเขียว 10 ปีที่เลิกกันก่อนมักเป็นปัญหา ดังที่คุณเห็นแต่ละเม็มโมที่ผ่านออกมาไม่ได้ช่วยให้กระจ่างขึ้น และแต่ละออฟฟิสก็ตัดสินต่างกัน บางออฟฟิสอนุมัติ บางออฟฟิสไม่  สำหรับดิฉันมักพยายามยื่นเรื่องขอผ่อนผันก่อนใบเขียวหมดอายุ ดิฉันเชื่อว่าการตัดสินขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ และระเบียบการออฟฟิสนั้น แต่แม้กระทั่งบางครั้งออฟฟิสเดียวกันยังตัดสินต่างกัน และดิฉันยังเชื่อว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลและหลักฐานที่ยื่น และเกี่ยวกับประวัติรวมๆของตัวคุณ รวมทั้งหน้าที่การทำงานของคุณ และคู่สมรสที่เลิกกัน การงานดีหรือไม่ ยื่นภาษีหรือไม่ ทั้งระหว่างแต่งงงานและระหว่างเลิกกัน ความน่าเชื่อถือของบุคคลตอนสัมภาษณ์ เป็นต้น  เพราะดิฉันเคยยื่นบางเคสเข้าไปตรงเวลาภายใต้ข้อ b. Good faith divorce  ก่อนได้ใบหย่า และส่งใบหย่าตามไปภายหลังหลายเคสเรื่องผ่าน แต่บางเคสเรื่องไม่ผ่าน ต้องทำเรื่องใหม่ แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ถ้าคุณมีปัญหาชีวิตสมรสและต้องยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง แนะนำว่าอย่ายื่นทำเอง

 

 

%d bloggers like this: