โนตารี่ พับบลิค/การรับรองเอกสาร

หลังวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าก็จะเป็นช่วงเทศกาล เป็นเดือนที่ดิฉันว่ามันมีชีวิตชีวาดี แสงสีจากไฟ ตอนเด็กๆก็ขอบไปดูไฟวันประสูติในหลวง พอมาอยู่เมกาก็ได้ดูไฟคริสตมัสที่คนอเมริกันส่วนมากจะเริ่มแต่งไฟหน้าบ้านกันหลัง Thanksgiving นอกจากเทศกาลก็เป็นฤดูช็อปปิ้ง ร้านค้าต่างๆต้องการโละของให้หมดสิ้นปี เริ่มจากวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวัน “แบล็ก ฟรายเดย์” (Black Friday) ช็อปปิ้งครั้งใหญ่ประจำปี ถัดมาวันจันทร์เป็นวันช็อปปิ้งออนไลน์เรียก “ซายเบ้อร์ มันเดย์” (Cyber Monday) พอมาวันอังคารที่ 6 ธ.ค. หนึ่งอาทิตย์ให้หลังเป็นวันช็อปปิ้งเก็บตกเรียก “ซุปเป้อร์ ทิวส์เดย์” (Super Tuesday) เดี๋ยวนี้ดิฉันเลิกช็อปวันเหล่านี้
สัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องเอกสาร สำเนา การรับรองเอกสาร โนตารี่ พับบลิค และ แอฟฟิเดวิท ความแตกต่างของแต่ละอัน ข้อมูลนี้ใช้ได้ทั่วไปตามกฎหมายอเมริกัน แต่ในที่นี้ดิฉันจะพูดถึงในเอกสารที่ใช้ในอิมมิเกรชั่น
สำเนาเอกสาร
เวลาคุณยื่นเรื่องและเอกสารให้อิมมิเกรชั่นในอเมริกา เราจะส่งเพียงสำเนา หรือก๊อปปี้เท่านั้น เพราะตัวจริงคุณจะนำไปแสดงวันสัมภาษณ์ ส่วนกรณีคุณทำเรื่องขอใบเขียวเข้าสถานทูตในเมืองไทย ขั้นสุดท้ายก่อนสัมภาษณ์ทางเนชั่นแนล วีซ่า เซ็นเต้อร์ (National Visa Center หรือ NVC) จะขอเอกสารตัวจริวหรือ “ออริจินัล” (original) หรือถ้าคุณไม่มีตัวจริง คุณสามารถให้ทางอำเภอหรือสำนักงานเขตรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารที่มาจากตัวจริงได้ เอกสารตัวจริงคุณจะได้คืนวันไปสัมภาษณ์ที่สถานทูต สำหรับเอกสารก็อปปี้ เวลาคุณก็อปปี้เอกสาร ดิฉันแนะนำให้ก๊อปจากเครื่องถ่ายเอกสารเพราะสีไม่จางแทนที่จะใช้เครื่องแฟกส์หรือแสกน โปรดก๊อปเป็นสีขาวดำ ไม่ต้องก๊อปสี นอกจากเปลืองหมึกและค่าก๊อปแล้ว ทำให้ดูลำบากเพราะบางก็อปเหมือนของจริงมาก และที่สำคัญปัจจุบันอิมมิเกรชั่นแสกนเอกสารทั้งหมดเข้าคอม ฉะนั้นถ้าเป็นก๊อปสีเวลาแสกนจะไม่ชัดเท่าขาวดำ และอีกอย่างคือ คุณไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแบบเมืองไทยค่ะ
โนตารี่ พับบลิค
เอกสารสำคัญบางประเภทเช่น พินัยกรรม โฉนด หรือเอกสารที่ต้องมีการรับรองลายเซ็น จะระบุให้คุณไปเซ็นชื่อต่อหน้าโนตารี่ พับบลิค (เรียกสั้นๆว่า โนตารี่) โนตารี่คือบุคคลธรรมดาที่อายุเกิน 18 ปี มีประวัติดีไม่มีคดีอาญาติดตัว สามารถไปสอบเอาไลเซ่น (ใบประกอบอาชีพ) เพื่อเป็นโนตารี่ได้ และเสียค่าธรรมเนียมทุก 4 ปีหรือแล้วแต่กฎตามเคาน์ตี้ที่บุคคลนั้นอยู่ และต้องต่อไลเซ่นโดยสอบใหม่ และเสีบค่าธรรมเนียมทุกๆ 4 ปี โนตารี่เป็นผู้รับรองลายเซ็นของผู้เซ็นว่าเป็นลายเซ็นจริงของผู้นั้น โดยต้องตรวจไอดีของผู้เซ็นอาจเป็นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตไทย ผู้เซ็นต้องปรากฎตัวและเซ็นต่อหน้าโนตารี่ หลังจากนั้นโนตารี่ต้องลงลายเซ็นตัวเองรับรอง และแสตมป์ตรายางซึ่งมีข้อมูล ชื่อและนัมเบอร์ไลเซ่นโนตารี่ของเขา ตัวโนตารี่ไม่อ่านข้อมูลเอกสารของคุณว่าเป็นจริงหรือไม่ เพราะโนตารี่ไม่ได้รับรองข้อมูลในเอกสารว่าเป็นจริง ฉะนั้นถ้าคุณเขียนเอกสารที่ไม่ตรงความจริงจะเป็นความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดของโนตารี่ สำหรับอิมมิเกรชั่น เมื่อก่อนฟอร์ม Affidavit of Support คุณต้องเซ็นต่อหน้าโนตารี่รับรองลายเซ็น ซึ่งเป็นการเปลืองเงินสำหรับผู้ยื่นเรื่อง เพราะค่าโนตารี่อย่างต่ำสุด $10 ต่อหน้า ปัจจุบันอิมมิเกรชั่นยกเลิกการเซ็นต่อหน้าโนตารี่ เพียงลายเซ็นอย่างเดียวก็พอ เมื่อก่อนดิฉันเป็นโนตารี่พออิมมิเกรชั่นเลิก ดิฉันก็เลยเลิกต่อไลเซ็นเป็นโนตารี่ไปด้วยเพราะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
คนไทยในเมืองไทยเซ็นอย่างไร สำหรับคนไทยที่ถือสัญชาติไทยอยู่เมืองไทย ถ้าต้องเซ็นเอกสารสำคัญและรับรองสำเนาเอกสาร คุณสามารถไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ออกเอกสารนั้นรับรองเอกสารให้ได้
คนใทยถือสัญชาติอเมริกันอยู่เมืองไทยเซ็นอย่างไร กรณีนี้คุณสามารถไปเซ็นชื่อต่อหน้าท่านกงสุลอเมริกันที่สถานทูตอเมริกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอิมมิเกรชั่นหรือเอกสารสำคัญอื่นๆที่ต้องเซ็นหน้าโนตารี่ กรณีเอกสารฉบับเดียวกันที่ต้องมีลายเซ็นสามี ภรรยา ต่อหน้าโนตารี่ แต่คนหนึ่งอยู่เมกาส่วนอีกคนอยู่เมืองไทยจะทำอย่างไร ง่ายนิดเดียวค่ะ ให้คนหนึ่งเซ็นก่อนต่อหน้าโนตารี่หรือต่อหน้ากงสุล และส่งไปให้อีกคนเซ็นในเอกสารเดียวกัน หรือคุณสามารถแยกเอกสารเซ็นคนละคน คนละชุดได้ โดยถ่ายสำเนาเอกสารหนึ่งชุดส่งไปไทย คนหนึ่งเซ็นชุดหนึ่งต่อหน้าโนตารี่ พับบลิค ในเมกา อีกชุดเซ็นต่อหน้าท่านกงสุลในเมืองไทย
แอ็ฟฟิเดวิท
แอ็ฟฟิเดqวิท (affidavit) แอฟฟิเดวิท เป็นเอกสารที่คุณเขียนโดยใช้ฟอร์แมทของแอ็ฟฟิเดวิท (ไม่แนะนำให้เขียนเอง แนะนำให้ทนายเป็นคนเขียนแอฟฟิเดวิทค่ะ) โดยตัวคุณรับรองข้อมูลในแอ็ฟฟิเดวิทนั้นว่าเป็นความจริง การเขียนในฟอร์แมทแอฟฟิเดวิท มีน้ำหนักมากกว่าการเขียนจดหมายธรรมดา ในแง่กฎหมายถ้าคุณโกหกในแอ็ฟฟิเดวิทเปรียบกับว่
า คุณให้ความเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา เอกสารแอ็ฟฟิเดวิท คุณต้องเซ็นต่อหน้า โนตารี่ พับบลิค เพื่อให้เขารับรองลายเซ็นคุณ เอกสารที่ใช้เป็นแอฟฟิเดวิทในอิมมิเกรชั่น ส่วนมากจะเป็นเอกสารที่รับรองความสัมพันธ์ อาจเป็นคุณเขียนเองหรือผู้อื่นที่รู้เรื่องความสัมพันธ์คุณเป็นผู้เขียน

%d bloggers like this: