ประกาศ

ประกาศ ดิฉันจะไปเวเคชั่นที่หัวหิน 4 สัปดาห์ (ร้อนสุดๆ) ระหว่าง 14 พ.ค. ถึง 10 มิ.ย.  ผู้ช่วยดิฉันมาช่วยงานระหว่างดิฉันไม่อยู่  คุณสามารถติดต่อดิฉันได้ทางอีเมล์ attorneruji@aol.com ค่ะ หรืออีแฟกส์ 714-475-6939

%d bloggers like this: