ตอบอีเมล์ เด็กเกิดในเมกาและหย่าก่อนยื่นใบเขียว

สัปดาห์นี้ตอบอีเมล์ที่ค้างๆนะคะ มี 2 คำถามที่มักได้รับบ่อยคือ
คำถามแรก คือ พ่อแม่โรบินฮู้ดถ้ามีลูกในเมกาลูกได้ซิติเซ่นหรือไม่ เราพาลูกกลับไปเลี้ยงเมืองไทยได้หรือไม่ เมื่อไรเด็กจะขึ้นเครื่องบินได้ เด็กสามารถอยู่ไทยโดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ เด็กสามารถกลับมาเมกาได้อีกเมื่อไร ลูกทำใบเขียวให้พ่อแม่ได้เมื่อไร
เด็กเกิดจากพ่อแม่โรบินฮู้ดเป็นซิติเซ่นหรือไม่
ได้ค่ะ ตามสิทธิรัฐธรรมนูญ การได้สัญชาติในเมกาได้ 2 วิธีคือ ตามหลักสายโลหิต หรือตามหลักดินแดน หลักสายโลหิตคือ ถ้าพ่อหรือแม่เป็นอเมริกันซิติเซ่นตอนเด็กเกิด เด็กได้สัญชาติตามพ่อหรือแม่โดยอัตโนมัติไม่ว่าเด็กจะเป็นลูกนอกสมรสหรือไม่ ตามหลักดินแดนคือถ้าเด็กเกิดในเมกา เด็กได้ซิติเซ่นโดยอัตโนมัติตามสิทธิรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการหรือ “อเม็นด์เม๊นท์” (Amendment) ข้อ 14 ที่มาของบทเฉพาะการนี้คือ สมัยโน้น 100 กว่าปี คนผิวดำที่มาจากอัฟริกาถูกขายเป็นทาส ถือเป็นสมบัติของเจ้านาย เมื่อมีลูกหลานในเมกา เด็กไม่ได้สัญชาติอเมริกัน เด็กก็ถือเป็นทาสต่อไปโดยไม่ได้อิสระภาพ เมื่อมีการเลิกทาส ตามมาด้วยอเม็นด์เม๊นท์นี้ให้อิสรภาพคนผิวดำลูกหลานที่เกิดมาว่าเป็นไทแก่ตัว ได้สัญชาติอเมริกัน มีอิสรภาพเยี่ยงคนอเมริกันคนอื่นๆ โปรดอ่าน “ได้สัญชาติกี่วิธี” ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บทโอนสัญชาติ หน้า6-2 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308
พาลูกกลับไปเลี้ยงเมืองไทยได้หรือไม่
ได้ค่ะ กรณีนี้เพราะทั้งพ่อแม่ยินยอม กรณีที่เป็นปัญหาคือ เด็กมีพ่อหรือแม่เป็นซิติเซ่นอยู่ในเมกา และฝ่ายหนึ่งลักพาเด็กกลับไปเลี้ยงในไทย โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม
เมื่อไรเด็กจะขึ้นเครื่องบินได้
ไม่มีกฎเกณท์ห้ามค่ะ ตราบใดที่เด็กปลอดภัย แต่น่าจะรออย่างน้อย 6-8 อาทิตย์ต่ำสุด เนื่องจากความกดดันอากาศในเครื่องบิน และอีกอย่างเด็กต้องรอทำพาสปอร์ตอเมริกันก่อน ก็ใช้เวลาค่ะ
เด็กสามารถอยู่ไทยโดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่
ไม่ผิดค่ะ ทั้งกฎหมายไทยและอเมริกัน ถ้าพ่อแม่ยินยอม
เด็กสามารถกลับมาเมกาได้อีกเมื่อไร
เมื่อไรก็ได้ค่ะเพราะเขาเป็นซิติเซ่น
ลูกทำใบเขียวให้พ่อแม่ได้เมื่อไร
เมื่อเด็กอายุ 21 ปีบริบูรณ์ค่ะ
ข้อเตือน ถ้าคุณเป็นโรบินฮู้ดและเดินทางออกนอกประเทศ คุณไม่สามารถกลับเข้าเมกาได้ 10 ปีนับจากวันเดินทางออก ถ้าคุณอยู่ในเมกาแบบเถื่อนๆจนกระทั่ง 21 ปี เด็กสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คุณได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นโรบินฮู้ด


คำถามที่สอง คือ เรื่องหย่า ว่าตนพึ่งแต่งงานได้ 2 เดือน หย่าได้เลยหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ยื่นเรื่องขอใบเขียว ต้องการย้ายกลับเมืองไทยโดยไม่หย่า จะมีผลอย่างไร ใบสมรสจะเป็นโมฆะหรือไม่ ถ้าทำเรื่องหย่าต้องคอยนานเท่าไรถึงจะกลับไทยได้
พึ่งแต่งงานหย่าได้เลยหรือไม่
ได้ค่ะ
ย้ายกลับเมืองไทยโดยไม่หย่าจะมีผลอย่างไร
มีค่ะ คือเท่ากับคุณยังแต่งงานกันอยู่ ในอนาคตถ้าคุณต้องการหย่าหรือแต่งงานใหม่ ก็จะขลุกขลัก เพราะต้องหย่าข้ามประเทศ ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาค่ะ
ใบสมรสจะเป็นโมฆะหรือไม่ถ้ากลับไทย
ไม่เป็นค่ะนอกจากจะหย่า
ถ้าทำเรื่องหย่าต้องคอยนานเท่าไรถึงจะกลับไทยได้
ตามกฎหมายรัฐคาลิฟอร์เนีย การหย่าใช้เวลา 6 เดือน จะกลับไทยได้เมื่อไร ขึ้นอยู่กับ Timing ค่ะ ถ้าตอนนี้คุณเป็นโรบินฮู้ดแล้ว ก็ไม่ตอรีบร้อนกลับน่าจะคอยจนหย่าเสร็จสิ้นได้ใบหย่าอยู่ในมือ ตามกฎหมาย Un;lawful Presence ถ้าคุณวีซ่าเล็กหรือ I-94 ขาดเกิน 6-12 เดือนและคุณเดินาทงออกนอกเมกา คุณกลับเข้าไม่ได้ 3 ปี แต่ถ้าขาดเกิน 1 ปี คุณกลับเข้าเมกาไม่ได้ 10 ปี ถ้าสถานภาพคุณยังไม่ขาด ควรรักษาไว้ไม่ให้ขาดเผื่อในอนาคนคิดอยากกลับมาเมกาใหม่ ทันทีที่ยื่นเรื่องเรื่องหย่า คือส่งโนติสหรือ Summons ให้อีกฝ่าย และ file forms เข้าศาลแล้ว ก็อาจกลับไทยเลยได้ คุณอาจไม่ต้องคอยจนหย่าเสร็จสิ้นก่อนได้ ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันด้วยดีและเซ็นทุกอย่างก่อน ถ้าจะทำวิธีนี้ แนะนำให้คุณจ้างทนายทำ ปรึกษาทนาย เซ็นฟอร์มทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้แน่ใจว่าใบหย่าส่งไปถึงทนายคุณ และให้ทนายส่งใบหย่าไปให้คุณที่เมืองไทย โปรดอ่านความรู้เพิ่ม “หย่าร้าง” ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มสอง” หน้า 2-6

%d bloggers like this: