สมรสในอเมริกา หย่าในไทย

สัปดาห์ที่แล้วมีอีเมล์จากเมืองไทยจากหญิงไทยถามสั้นๆแต่ได้ใจความทั้งหมด (ชอบจริงๆค่ะ คำถามสั้นๆได้ใจความ) มีดังนี้
เรื่องราว: สามีคนไทยถือ 2 สัญชาติอเมริกันและไทย จดทะเบียนกับเธอในเมกา เธอถือวีซ่าท่องเที่ยว และทั้งสองย้ายไปอยู่เมืองไทยจนปัจจุบัน ทั้งสองไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนในประเทศไทย และไม่เคยทำใบเขียว ตอนนี้ต้องการหย่ามีขั้นตอนอย่างไร ในอีเมล์ไม่ได้เอ่ยเรื่องบุตร เอาว่าไม่มีบุตรแล้วกันนะคะ
ตอบเป็นขั้นตอน
นำทะเบียนสมรสในเมกาไปแปล
เนื่องจากทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนในไทย จึงไม่มี record หรือบันทึกการจดทะเบียน ฉะนั้นไม่สามารถไปหย่าที่สำนักงานเขตได้ ประการแรก คือ นำทะเบียนสมรสอเมริกันไปแปลก่อน แนะนำให้ทางกระทรวงการต่างประเทศแปลและรับรอง คิดว่าควรต้องมีทะเบียนสมรสตัวจริง
ไปหาทนายทำเรื่องหย่า
หลังจากนี้คุณต้องทำเรื่องหย่าในศาล อันนี้ไปให้ทนายด้านหย่าทำค่ะ ทนายต้องนำเอกสารสมรสไปให้ศาลสั่งอนุมัติให้ทำเรื่องหย่าได้ หลังจากได้ใบหย่า เท่ากับทั้งสองหย่าขาดสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่อาจไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายรัฐในอเมริกา กรณีถ้าจดทะเบียนใหม่ในอเมริกาและต้องการทำใบเขียว
กฎหมายหย่า
โดยปกติตามกฎหมายสากล แต่ละประเทศจะยอมรับการหย่าและแต่งตามกฎหมายประเทศอื่น ฉะนั้นถ้าฝ่ายชายกลับมาเมกาแต่งงานใหม่ในเมกาก็น่าจะราบรื่นถ้าไม่มีเรื่องทำใบเขียว กรณีทำใบเขียว ถ้าเป็นกรณีตามตัวอย่างข้างต้น เมื่อก่อนนี้จะไม่เป็นปัญหา แต่ระยะหลังๆดิฉันได้เห็นปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะถ้าทำใบเขียวผ่านสถานทูตอเมริกันในไทย แต่ถ้าทำใบเขียวในอเมริกาผ่านอิมมิเกรชั่น ส่วนมากเรื่องจะผ่านนอกจากจะแจ๊กพ็อตจริงๆ ทางสถานทูตจะเข้มงวดเรื่องนี้มากกรณีหย่ากงศุลหรือหย่าในไทย ที่ดิฉันเคยพบคือ ทางสถานทูตจะให้ซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องใบเขียว นำใบหย่าจากไทยหรือจากกงศุลไปให้ศาลในรัฐที่ซิติเซ่นแต่งงานใหม่ รับรองการหย่านั้นว่าถูกต้องตามกฎหมายรัฐ เรื่องใบเขียวถึงจะผ่าน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละเคสด้วย เช่นถ้าฝ่ายชายหรือหญิงหย่าไทยเสร็จปุ๊บผ้ก็ไปแต่งงานใหม่ และยื่นเรื่องทำใบเขียว กรณีนี้เรื่องคงติด เพราะเขาจะมองในแง่ว่าทั้งสองเลือกไปหย่าแบบเร็วๆ แต่ถ้าทิ้งช่วงนานๆเป็นปีๆก็น่าจะโอเค โปรดอ่านข้อมูลเพิ่ม “หย่าที่กงศุลไทย” “ถ้าคู่สมรสอยู่ในประเทศไทย” ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่ม 2” หน้า 2-4; 2-5 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับเมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308 ในอเมริกากฎหมายครอบครัว แต่ง/หย่าเป็นกฎหมายรัฐ แต่กฎหมายอิมมิเกรชั่นเป็นกฎหมายรัฐบาลกลาง เวลาทำใบเขียวอิมมิเกรชั่นอาจจะขอให้ผู้ทำเรื่องไปเอาใบสั่งจากศาลว่าเขายอมรับการหย่าในไทยก่อน เวลาแต่งงานมักไม่ค่อยมีปัญหาว่าคุณจะไปจดทะเบียนในประเทศไหน เพราะรัฐบาลทุกประเทศส่งเสริมถาบันครอบครัว แต่ในแง่การหย่า รัฐบาลไม่ส่งเสริมและไม่ต้องการให้หญิงที่หย่าแล้วโดยเฉพาะกรณีมีลูก ต้องตกเป็นภาระสังคม ฉะนั้นกฎหมายหย่าจะเข้มงวดกว่ากฎหมายแต่ง

%d bloggers like this: