กฎหมายใหม่ต้องกลับไปรับใบเขียวเมืองไทยจริงหรือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้รับโทรศัพท์สอบถามเรื่องทำใบเขียวแต่งงานว่า เธอได้ยินมาว่าหลังเดือนมีนาไป โรบินฮู้ดที่ทำใบเขียวแต่งงานต้องกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทยจริงหรือไม่ “ไม่ค่ะ ยกเว้นบางเคส” สัปดาห์นี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องกฎหมายใหม่นี้
Provisional Unlawful Presence Waiver
เมื่อวันที่ 3 มกราที่ผ่านมา อิมมิเกรชั่นประกาศผ่านระเบียบการยื่นเรื่อง “ขอผ่อนผัน” ใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้เนื่องจากติดกฎ “อันลอว์ฟูล เพรสเซ่นท์” พวกนี้ต้องกลับไปรับใบเขียวในประเทศของตน กฎใหม่นี้เรียกว่า “โพรวิชันแน่ล อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น เว๊บเว่อร์” (Provisional Unlawful Presence Waiver) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มีนาคม 2013 ตามกฎใหม่นี้ ผู้ที่ไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ หลังจากเรื่องผ่านแล้ว สามารถยื่นเรื่องเข้าอิมมิเกรชั่นขอผ่อนผันในอเมริกา และรอเรื่องจนได้รับคำตอบ ถ้าเรื่องผ่านหรือ “แอ็พพรูฟ” จึงนำใบ Approval เดินทางกลับไปประเทศของตน และสัมภาษณ์ที่สถานทูต เมื่อสัมภาษณ์เสร็จจึงเดินทางกลับเข้าอเมริกาได้ทันที วิธีนี้เขาอาจอยู่นอกประเทศไม่กี่วัน ตามกฎเกณท์เก่า เมื่อเรื่องผ่าน ผู้นั้นต้องเดินทางกลับไปประเทศของตน และยื่นเรื่องขอผ่อนผันนอกประเทศ และอาจต้องรอเรื่องเป็นปีโดยไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ถ้าเรื่อง“แอ็พพรูฟ” จึงจะได้เดินทางกลับได้ ถ้าไม่“แอ็พพรูฟ” ก็จะติดอยู่ในประเทศของตนกลับเข้าเมกาไม่ได้ 3-10 ปี ดิฉันได้พูดถึงกฎหมายระบบใหม่นี้ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” หน้า 38 บท ใบเขียว ย่อหน้า ขอผ่อนผันหรือ “เว๊ฟเว่อร์” ที่ว่ารัฐบาลโอบาม่าได้วาง “ไกด์ไลน์” waiver ใหม่ออกมาทดลองใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2012 และระงับไป รอให้อิมมิเกรชั่นวางไก๊ดไลน์ออกมาให้แน่นอน
ระเบียบใหม่นี้มีผลใช้บังคับกับใคร
ระเบียบ “โพรวิชันแน่ล อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น เว๊บเว่อร์” นี้ใช้กับกรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” เท่านั้น คือ คู่สมรสของซิติเซ่น พ่อ แม่ และลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีของซิติเซ่นที่มีปัญญาไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ เช่น ผู้ลักลอบเข้าอเมริกาตามชายแดนโดยไม่มีวีซ่า ผู้ผ่าวีซ่าโดยเอาพาสปอร์ตคนอื่นมาใช้ ผู้เข้าอเมริกาด้วยวีซ่าลูกเรือ C-1/D-1 เป็นต้นพวกนี้ถึงแม้จะแต่งงานกับซิติเซ่น หรือมีลูกเป็นซิติเซ่น หรือมีพ่อแม่เป็นซิติเซ่นที่ยื่นเรื่องทำใบเขียวให้ แต่ก็ไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ แต่ต้องกลับไปรับใบเขียวในเมืองไทย ซึ่งถ้าเดินทางออกไปแล้วก็เสี่ยงที่จะกลับเข้าอเมริกาไม่ได้อีก ระเบียบใหม่นี้จะช่วยพวกเม็กซิกันได้มากเพราะพวกเขามักข้ามชายแดนโดยไม่มีวีซ่า โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” เล่มใหม่ ย่อหน้า โรบินฮู้ดต้องรับใบเขียวในประเทศของตน, Unlawful Presence, มาตรา 245i, บท “กฎหมายคนเข้าเมือง” หน้า 24 และ หัวข้อ “วีซ่าขาดแล้วขอใบเขียวได้หรือไม่” บท “ใบเขียว” หน้า 37 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

สรุป ตอบคำถามตามข้างต้น ว่า ถ้าโรบินฮู้ดทำใบเขียวแต่งงานหลังวันที่ 4 มีนา ต้องกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทยจริงหรือไม่ ไม่จริงค่ะ ทุกอย่างเหมือนเดิม คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวแต่งงานและรับใบเขียวในอเมริกา 4 เดือนเสร็จ กฎหมายใหม่นี้จะช่วยคนไทยที่เข้าอเมริกาด้วยวีซ่าลูกเรือ C-1/D-1 ซึ่งรับใบเขียวในอเมริกาไม่ได้ ต้องรอให้มีมาตรา245i ถึงรับได้ แต่คองเกรสไม่ยอมผ่านมาตรา 245i เสียที ฉะนั้นตอนนี้คุณสามารถทำวิธีนี้คือ ทำเรื่องขอใบเขียวแต่งงานในอเมริกา และยื่นเรื่องขอผ่อนผันภายใต้ “โพรวิชันแน่ล อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น เว๊บเว่อร์” ในอเมริกาเมื่อเรื่องผ่าน จึงเดินทางกลับไปสัมภาษณ์ในเมืองไทย และกลับมาใหม่

%d bloggers like this: