รับเงินโซเชียล

เมื่อดิฉันทำใบเขียวให้ลูกความ ดิฉันจะอธิบายถึงความสำคัญของการทำงานอย่างถูกต้องหลังได้ใบเขียว คือให้รับ “เพย์โรล เช็ค” (Payroll check) และยอมให้เจ้านายหักภาษี “เพย์โรล แท็กซ์” (Payroll tax) ตามกฎหมาย เพราะเงินจากภาษีนี้ไปเป็นเงินประกันสังคมเรียกเงิน “โซเชียล” ซึ่งเมื่อคุณครบอายุเกษียน คุณจะได้กินเงินโซเชียลไปจนตาย หรือถ้าคุณป่วยเป็นโรคบางชนิดที่จัดอยู่ในข่ายรับเงินหรือทุพพลภาพก่อนเกษียน คุณจะได้รับเงินโซเชียล หรือถ้าคุณตายลูกเล็ก และคู่สมรสจะได้รับเงินโซเชียลจนเขาเป็นผู้ใหญ่ การยอมจ่ายภาษีมองดูอาจเป็นระยะยาวที่คุณอาจมองว่ารับเงินเดือนใต้โต๊ะเต็มที่ดีกว่า เอามากไว้ก่อนตอนนี้ แล้วค่อยว่ากันทีหลัง แต่ถ้ามองว่าเป็นเงินออมทรัพย์ เป็นการบังคับให้คุณเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียนแต่ละเดือนเพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัว นอกจากนี้ในแง่อิมมิเกรชั่น ตอนคุณทำซิติเซ่น คุณต้องโชว์ภาษี 3-5 ปี ถ้าคุณไม่เคยยื่นภาษีก็อาจเป็นปัญหา หรือถ้าในอนาคตคุณต้องการแอ็พพลายใบเขียวให้ครอบครัว คุณต้องมีรายได้พอที่จะโชว์ว่าคุณต้องซัพพอร์ทผู้นั้น ถ้ารายได้ไม่พอคุณต้องหาคนอื่นมาช่วยเซ็นซัพพอร์ท โปรดอ่านข้อมูลเพิ่ม หัวข้อ“รายได้สปอนเซ่อร์”และรายได้ไม่พอทำอย่างไร” ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่นเล่มใหม่” บทที่ 4 ใบเขียว หน้า 38 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308
เงินโซเชียลคืออะไรมาจากไหน
เงินโซเชียล ย่อมาจาก “โซเชียล เซ็คคิวริตี้ เบเนฟิต” (Social security benefit) เป็นเงินประกันสังคมของรัฐบาลกลางได้มาจากการหักจากภาษีเงินเดือน “เพย์โรล แท็กซ์” ของ “ผู้ทำงาน” หรือ “เวจ เอิร์นเน่อร์” (Wage earner) รัฐบาลหัก 15.3% ของเงินเดือน จากจำนวนนี้ 12.4% เข้ากองทุนเงินโซเชียล 2.9% เข้ากองทุนเงินเมดิแคร์ (ค่ารักษาพยาบาล) นายจ้างต้องสมทบเงินจำนวนเดียวกับคนงาน อันนี้เป็นเหตุผลที่นายจ้างไม่ชอบจ่าย“เพย์โรล” ข้อเตือนสำหรับนายจ้างทางรัฐบาลเข้มงวดมากขึ้นเรื่องการจ่ายเพย์โรลอย่างถูกต้อง และรัฐบาลกำลังจัดระบบใหม่ให้เสร็จก่อนที่กฎหมายปฏิรูปอิมมิเกรชั่นใหม่จะผ่านออกมา โดยรัดกุมนายจ้างที่จ้างโรบินฮู้ดทำงาน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้คนงานที่อยู่อย่างถูกฎหมาย โปรดอ่านข้อมูลเพิ่ม “กฎหมายอิมมิเกรชั่นปัจจุบัน” ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่นเล่มใหม่” บทที่ 2 กฎหมายคนเข้าเมือง หน้า 26 รัฐบาลผ่านระบบโซเชียลออกมาปี 1935 จุดประสงค์เริ่มแรกคือช่วยเงินครอบครัวเมื่อหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานตาย ปี 1956 เพิ่มสวัสดิการให้ผู้พิการ ปี 1958 เพิ่มสวัสดิการให้ผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ ปี 1965 เพิ่ม Medicare ปี 1972 ปรับจำนวนเงินโซเชียลให้ขึ้นแต่ละปีตามอัตราค่าครองชีพ

เงินจาก “เพย์โรล แท็กซ์” ไปไหนบ้าง
ถ้าคุณได้รับ “เพย์โรล เช็ค” ขอให้คุณมองดูบนหางเช็ค คุณจะเป็นตัวอักษรเป็นโค็ตต่างๆ ตัวอักษรเหล่านี้แจกจ่ายเข้ากองสวัสดิการแต่ละส่วน ซึ่งเงินเหล่านี้คุณจะได้รับกลับคืนเมื่อยามที่คุณ need มากที่สุดคือ​
• OASI-Old-age and survivors insurance คือเงินโซเชียล ได้รับเมื่อคุณอายุเกษียน ถ้าคุณเสียชีวิตก่อนรับเงินโซเชียล คู่สมรสของคุณไม่จำกัดอายุจะได้รับเงินค่าเลี้ยงดู ถ้าต้องเลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปี และบุตรที่ยังไม่แต่งงานอายุต่ำกว่า 18 ปีและบุตรพิการไม่จำกัดอายุ และถ้าคุณเสียชีวิตตอนแก่ขณะรับเงินโซเชียล คู่สมรสของคุณอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ 50 ปี ถ้าพิการ จะได้รับเงินโซเชียลต่อไป ถึงแม้ว่าคู่สมรสของคุณไม่เคยทำงานมาก่อนก็ตาม
• DI-Disability insurance เข้ากองสวัสดิการค่าเลี้ยงดูถ้าคุณพิการ หรือตาบอด หรือเป็นโรคไตที่ต้องล้างไต
• HI-Hospitalization insurance medicare เงินเมดิแคร์ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือคุณจะได้รับตอนอายุ 65 ปีตลอดจนตาย
ถ้าคุณทำงานรับเงินเดือนจากนายจ้าง และจ่ายภาษีเงินเดือน (เงินโซเชียล) ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี เท่ากับคุณมีหน่วยสะสม 40 เครดิต ถึงจะได้รับสวัสดิการเต็มที่ คือได้รับเบี้ยเลี้ยงต่อเดือนและค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับรายได้และจำนวนเงินที่คุณจ่ายเข้าไปในโปรแกรม คนที่ทำงานส่วนตัวต้องจ่ายเงินโซเชียลตามรายได้ที่แจ้งต่อปี เมื่อคุณครบอายุเกษียนเต็มที่ 66 ปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับปีเกิด คุณจะได้รับเงินโซเชียลจากรัฐหรือคุณอาจเลือกรับจำนวนลดน้อยลงตอนอายุ 62 ปีได้
คุณสมบัติผู้รับเงินโซเชียล

ผู้ที่ทำงานและถูกหักภาษีหรือ “เพย์โรล แท็กซ์” มีคุณสมบัติรับเงินโซเชียล เมื่อทำงานครบ 40 เครดิต ปัจจุบันวิธีนับคือ 1 เครดิตเท่ากับ 1 ไตรมาศหรือ“ควอร์เต้อร์” ในแต่ละ“ควอร์เต้อร์” คุณต้องได้เงินเดือนน้อยสุดคือ $1,130 จึงนับเป็น 1 เครดิต ถ้าน้อยกว่านั้นในปีนั้นไม่นับ แต่ถ้าคุณได้มากกว่านั้น สมมติระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม คุณทำงานได้ $4,520 เท่ากับคุณทำงานครบ 4 “ควอร์เต้อร์”ในปีนั้น คุณไม่ต้องทำงานเลยทั้งปีได้ แต่ถ้าคุณทำงานในควอร์เต้องนั้นหรือปีนั้นและได้เงินเดือน $9,000 เขานับเป็นเพียง 4 “ควอร์เต้อร์” ของปีนั้นไม่ใช่ 8 “ควอร์เต้อร์” วิธีนับแบบนี้เท่ากับคุณต้องทำงานทั้งหมด 10 ปี ถึงครบ 40 “ควอร์เต้อร์” ในปี 2012 เงินโซเชียลที่รัฐบาลให้สูงสุดคือ $2,513 ถ้ารับตอนอายุครบเกษียนเต็ม จำนวนเงินโซเชียลที่คุณจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณแจ้งและเสียภาษี
อายุครบเกษียนเต็ม
คุณจะได้รับเงินโซเชียลเมื่ออายุครบเกษียน รัฐบาลแบ่งอายุเกษียนเป็น 2 ขั้น คือ อายุเกษียนปกติ (Normal retirement age) ที่ 62 ปี และอายุเกษียนเต็ม (Full retirement age) คืออายุ 66 ปีขึ้นไปแล้วแต่ปีเกิด คุณสามารถเลือกรับสวัสดิการเร็วที่สุดตอนอายุ 62 ปีขึ้นไปโดยจะได้เงินโซเชียลน้อยลง ถ้าคุณรอรับเงินโซเชียลตอนอายุเกษียนเต็ม คุณจะได้เงินโซเชียลจำนวนเต็ม 100% ในปี 1983 รัฐบาลปรับอายุเกษียนเต็มใหม่ดังนี้​
• ผู้เกิดก่อนหน้าปี 1943 อายุเกษียนเต็ม คือ 66 ปี ​
• ผู้เกิดระหว่างปี 1943-1954 อายุเกษียนเต็ม คือ 66 ปี+2 เดือน
• เกิด 1955 อายุเกษียนเต็ม คือ 66 ปี+4 เดือน
• เกิด 1956 อายุเกษียนเต็ม คือ 66 ปี+6 เดือน
• เกิด 1957 อายุเกษียนเต็ม คือ 66 ปี+8 เดือน
• เกิด 1958 อายุเกษียนเต็ม คือ 66 ปี+10 เดือน
• เกิด 1960 อายุเกษียนเต็ม คือ 67 ปี​
โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเงินโซเชียลและระบบประกันสังคม ได้ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มใหม่” บทที่ 8 “สวัสดิการผู้สูงอายุ” หน้า 67
รับเงินเกษียนเมื่อไรดี
ถาม​มีอีเมล์ถามมา จากหญิงม่ายดังนี้ เธอพึ่งอายุครบ 65 ปี เธอรับเงินโซเชียลของตัวเองตอนอายุ 62 ซึ่งได้เดือนละ $678 ซึ่งตอนนั้นเธอยังทำงานอยู่ เธอพึ่งขายกิจการร้านและตอนนี้ไม่มีรายได้ เธอควรเปลี่ยนไปรับเงินโซเชียลภายใต้สามีที่ตายไปแล้วตอนนี้ หรือรอจนอายุครบเษียนเต็มคือ 66 ปี 2 เดือน เพราะไหนๆก็รอมาได้ถึงขั้นนี้แล้ว เธอเช็คไปที่โซเชียลเธอน่าจะได้รับตอนอายุ 66 ปี 2 เดือน ประมาณ $2,000 +ต่อเดือน ถามว่าถ้ารับเดี๋ยวนี้เลยคุ้มไหม
ตอบ ​คุ้มสิค่ะ ตามกฎถ้าคุณรับเงินโซเชียลเร็วที่สุดคืออายุ 62 ปีคุณจะได้รับ 74.2% ของจำนวนเต็ม, ถ้ารับตอนอายุ 63 ปีคุณจะได้ 79.2%, ถ้ารับตอนอายุ 64 ปีคุณจะได้ 85.6%, ถ้ารับตอนอายุ 65 ปีคุณจะได้ 92.2%, ถ้ารับตอนอายุ 66 ปีคุณจะได้ 98.9%, ถ้ารับตอนอายุเต็มเกษียน 66 ปี 2 เดือน คุณจะได้รับเต็ม 100% เอาว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปรับภายใต้สามีตอนนี้คืออายุ 65 จากจำนวน $2,000 เท่ากับคุณได้ $1,844 ตอนนี้ ซึ่งได้น้อยลงกว่าจำนวนเต็มเพียง $156 ต่อเดือน $1,844- เงินที่รับปัจจุบัน $678 = $1,166 x ด้วย 14 เดือน = $16,324 จำนวนนี้ที่คุณขาดรายรับระหว่างนี้ ที่คุณจะได้อยู่สบายขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้ามีชีวิตยืนหรือไม่ยืนจะคุ้มหรือไม่คุ้ม ไม่ต้องคำนวนมากค่ะ enjoy life ตอนนี้ดีกว่า
เงินโซเชียลนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณแจ้ง ถ้าแจ้งน้อยก็ได้น้อย ไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม ลูกความดิฉันหลายคนที่ย้ายกลับไปรีไทร์เมืองไทย เงินจำนวนนี้มีค่ามากๆเขาสามารถอยู่เมืองไทยได้บวกกับเงินค่าเลี้ยงดูผู้สูงอายุในเมืองไทย ที่คุณเคลมได้ตอนอายุ 60 เดือนละ 600 บาท (600 บาท ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนอะ “น้ำซึมบ่อทราย” J) คุณต้องไปทำเรื่องระหว่างเดือนพฤศจิกายนนะคะ

%d bloggers like this: