“ซาแบ๊ทติคัล ลีฟ”(Sabbatical Leave)

“ซาแบ๊ทติคัล ลีฟ” มีกล่าวในพระคัมภีร์ไบเบิลดังนี้ว่า ปีที่ถือศีลตลอดปีของทุกๆเจ็ดปีในหมู่ชาวยิวโดยไม่มีการใช้แรงงานเกษตร ตามพจนานุกรมไทย แปลว่า ปีที่เว้นจากการสอนหนังสือ เมื่อก่อนคำนี้ใช้กับครู อาจารย์เท่านั้น ที่หลังจากเขาทำงานมาเป็นเวลานาน เขาสามารถขอ“ซาแบ๊ทติคัล ลีฟ” ลาพัก 1 ปีได้ แต่ปัจจุบันคำนี้ใช้ได้ทั่วไปกับทุกอาชีพรวมทั้งทนายความ คือ ปีที่เว้นจากการทำงานเพื่อพักผ่อน หรือทำสิ่งที่ตัวชอบหรือทำสิ่งที่ตนต้องการทำให้สำเร็จบรรลุผล  สรุปได้ว่าดิฉันตัดสินใจที่จะพักการทำงานหรือ “ซาแบ๊ทติคัล ลีฟ” เป็นเวลา 1 ปีค่ะ นับตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2013 วันจันทร์ที่ผ่านมานี้

ที่มาของการตัดสินใจ

เมื่อดิฉันกลับมาจากการเรียนหลักสูตรครูสอนโยคะ 500 ชั่วโมง ดิฉันก็สดชื่นกลับมาทั้งร่างกายและจิตใจ พอเข้าบ้านปุ๊บเห็นแฟ้มงานกองเป็นตั้งสูงอยู่บนโต๊ะทำงาน คือ เมล์ต่างๆที่เข้ามาระหว่าง 10 วัน ผู้ช่วยจะจัดเข้าแฟ๊มวางให้ดิฉันดู ดิฉันก็เกิดความเครียดฉับพลัน การบ้านที่ต้องทำจากที่ไปเรียนมาก็เยอะแยะ หลักสูตรครูสอนโยคะนี้ใช้เวลาเรียน 1 ปี แบ่งเป็น 6 ครั้งๆละ 3-9 วัน ทุก 3 ½ เดือนที่ดิฉันต้องไปกินนอนที่โรงเรียน (อาศรม) และหลังเรียนจบแต่ละครั้งต้องทำการบ้านส่งครั้งต่อไป และมีหนังสือหลายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมทั้งภาคปฏิบัติ (ฝึกสอน) และทฤษฏี (อ่านหนังสือเยอะมาก พอๆกับตอนเรียนกฎหมาย) รวมทั้ง กายภาพบำบัด “อายุรเวชและโยคะ” ปรัชญาโยคะ “โยคะสูตร Yoga Sutra” (คล้ายหลักสอนศาสนาพุทธ) ระบบลมหายใจ (ปราน) ที่มีผลกับท่าโยคะแต่ละท่า ซึ่งดิฉันเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้ว และวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่ดิฉันเริ่มให้ความสนใจกับมันอย่างมาก ไม่เหมือนตอนไปเรียนหลักสูตรครูสอนโยคะ 200 ชั่วโมงครั้งแรก ที่เรียนเพื่อทำท่าโยคะให้ถูกหลัก แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าท่าโยคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรเท่านั้น มันมีความรู้อื่นๆอีกมากที่น่าสนใจ และความรู้เหล่านี้สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและวิถีการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสดชื่นได้จริงๆ

สรุป

หลังจากที่ดิฉันได้รับใช้แฟนๆในสังคมไทย มาเกือบ 19 ปี (คอลัมน์กฎหมายฉบับแรกเขียนลงเสรีชัยวันที่ 6 กันยา1994) ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องรับใช้ตนเอง  ดิฉันจึงตัดสินใจหยุดทำงานเพื่อ“ซาแบ๊ทติคัล ลีฟ” 1 ปี เพื่อตั้งใจเรียนต่อให้เต็ม 100 โดย

(1)ไม่รับลูกความใหม่ สำหรับลูกความที่มีเคสอยู่กับดิฉันตอนนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะ ดิฉันยังรับผิดชอบเคสคุณไปจนจบ

(2)งดตอบคำถาม คำถาม 95% ที่ได้รับแต่ละวัน มีคำตอบอยู่ในหนังสือกฎหมายที่ดิฉันเขียนวางจำหน่ายรวม “สิทธิของฉันในอเมริกา” “ กฎหมายอิมมิเกรชั่น” และ “ชีวิตโรบินฮู้ด” แทบทั้งนั้น ถึงแม่มันจะไม่ละเอียดถึง situation ของคุณแต่ละคนก็จริง แต่ข้อมูลในหนังสือเป็นหลักกฎหมายที่คุณต้องนำมาประยุกต์ใช้กับคำถามของคุณเอง ดิฉันเชื่อว่าข้อมูลนั้นก็ยังตรงหลักกว่าที่คุณจะไปถามคนอื่นๆที่ไม่รู้กฎหมายซึ่งอาจได้รับข้อมูลผิดๆได้  ถ้าคุณมีปัญหาทางกฎหมายที่พัวพัน คุณต้องปรึกษาทนายอื่นโดยยอมเสียค่าปรึกษา  ดิฉันยังคงเขียนเรื่องจิปาถะคุยกับแฟนๆประปรายค่ะ  (โปรดหลับตานึกภาพดิฉันไป“ซาแบ๊ทติคัล ลีฟ”ถ้านึกไม่ออก ดูรูปนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ)

Screenshot_5_15_56_BE_10_54_AM

%d bloggers like this: