หย่าและกลับไทยระหว่างถือใบเขียวสองปี

หลังจากดิฉันได้ “กิน” “โย” เที่ยว” (ดูรูป ถึงใจกว่า) เกือบเดือนที่หัวหิน ตอนนี้กลับมาสะสาง “งาน” หายเครียดไปเยอะเพราะรับโทรศัพท์น้อยลง และไม่เขียนคอลัมน์ทุกสัปดาห์

IMG_3285 IMG_3284 IMG_3233

คอลัมน์ฉบับที่แล้วดิฉันเขียนกรณีหญิงไทยถือใบเขียวแต่งงานสองปีถูกสามีฟ้องหย่าระหว่างอยู่เมืองไทย และกลัวถูกยึดใบเขียว ดิฉันได้เขียนเรื่องสิทธิรัฐธรรมนูญตามกระบวนการทางกฎหมายหรือ “ดู พรอเซส” (Due Process) ของกฎหมายอเมริกัน ที่คุณสามารถต่อสู้กลับได้ คุณจะไม่สูญหรือถูกยึดใบเขียวโดยพลการ ในอเมริกามีคำพังเพยว่าคุณมีสิทธิขึ้นศาล (have your day in court)  หลังคอลัมน์ที่แล้วดิฉันได้รับอีเมล์ 2 ฉบับ ที่หญิงไทยถือใบเขียว 2 ปีถูกสามีฟ้องหย่าและสามีส่ง(บังคับให้กลับ)ไปอยู่เมืองไทย ตอนนี้ต้องการกลับมาอยู่อเมริกาจะทำอย่างไร

กระบวนการทางกฎหมาย

คอลัมน์กฎหมายนี้ดิฉันจะเขียนเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิรัฐธรรมนูญอเมริกันให้คุณทำความเข้าใจกับกฎหมาย และนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์อื่นๆที่คล้ายๆกัน ถ้าคุณเป็นแฟนคอลัมน์นี้มานาน ถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวหน้าไปอีกเสต็ปหนึ่ง ที่จะมองสถานการณ์ตนเองกว้างๆ ไม่มองวงแคบ โดยนำข้อมูลกฎหมายที่ดิฉันเขียนแต่ละเคสไปเป็นเป็นไก๊ด์ไลน์กับเคสของตน

กฎหมายรัฐ กฎหมายรัฐบาลกลางและกฎรัฐธรรมนูญ 

เมื่อคุณอยู่ในอเมริกา คุณอยู่ภายใต้ 3 กฎหมาย คือกฎหมายรัฐที่คุณอยู่ กฎหมายรัฐบาลกลาง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายรัฐและกฎหมายรัฐบาลกลางมักจะพอๆกัน กฎหมายหลายฉบับคล้ายๆกัน แต่บางทีก็ขัดกัน เมื่อขัดกันคุณก็ต้องนำสิทธิรัฐธรรมนูญมาช่วย โปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับกฎหมายทั้งสาม  ในหนังสือสิทธิของฉันในอเมริกาเล่มใหม่”หัวข้อ “กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ” บทที่ 1 “ระบบปกครองและกฎหมาย” หน้า 28 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308 ตัวอย่างในเคสใบเขียวแต่งงาน

แต่ง หย่า และใบเขียว

การแต่ง หย่า เป็นกฎหมายครอบครัวซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐ กรณีคนต่างด้าวแต่งงานกับคนอเมริกัน เนื่องจากคนต่างด้าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต่างด้าวหรือกฎหมายอิมมิเกรชั่น ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง จึงต้องทำตามระเบียบและกฏอิมมิเกรชั่น  ภายใต้สิทธิรัฐธรรมนูญคนทุกคนที่อยู่ในอเมริกามีสิทธิที่จะดำรงชีวิตและหาความสุข (The rights to pursuit happiness) สรุป คุณมีสิทธิแต่งงาน มีครอบครัว และมีความสุขอยู่กับคู่สมรส แต่เนื่องจากคุณเป็นคนต่างด้าวคุณจึงต้องทำเรื่องขอใบเขียวเพื่ออยู่ในอเมริกาได้กับคู่สมรส  สมมติว่า หลังแต่งงาน ชีวิตสมรสไม่มีความสุข คุณหรือคู่สมรสไม่จำเป็นต้องทนอยู่ แต่ละฝ่ายมีสิทธิเลิกกันและหย่าได้ (The rights to pursuit happiness) ปัญหาคือ กฎหมายอิมมิเกรชั่นมีกฎหมายปกป้องการแต่งงานปลอม โดยออกใบเขียวสำหรับผู้ขอใบเขียวแต่งงานให้ชั่วคราวเพียง 2 ปี โดยใช้เวลาเป็นข้อกำหนดว่า ถ้าคู่สมรสอยู่รอด 2 ปีแรก ก็สันนิษฐานว่าแต่งงานจริง และออกกฎให้คู่สมรสยื่นเรื่องและหลักฐานว่าอยู่ด้วยกันจริง เมื่อเรื่องผ่านอิมมิเกรชันจึงออกใบเขียวถาวรให้ กฎนี้ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิ เนื่องจากคุณ(คนต่างด้าว) เมื่อเลิกกัน มีสิทธิที่จะยื่นเรื่องไปที่อิมมิเกรชั่นขอใบเขียวถาวรด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานว่าตนแต่งงานจริงแต่ชีวิตสมรสล้มเหลว คุณหรือคู่สมรสไม่มีความสุข

สามีขู่แจ้งอิมมิเกรชั่นส่งกลับไทย

เวลาดิฉันได้รับคำถามมาว่า สามีบังคับให้กลับไทย หรือซื้อตั๋วเครื่องบินส่งกลับเลยต้องกลับ หรือโดนสามีขู่ว่าจะแจ้งอิมมิเกรชั่นให้ยึดใบเขียว อันนี้ต้องอธิบาย 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ตัวคุณมีสิทธิในตัวของคุณเองที่จะอยู่ในอเมริกาหรือจะไปไม่มีใครบังคับได้ แม้กระทั่งสามี อีกประเด็นคือสามี ขู่แจ้งอิมมิเกรชั่นจับหรือยึดใบเขียว เพียวกรณีเรื่องหย่า หรือพยายามอ้างว่าคุณแต่งงานเพื่อใบเขียว อันนี้คุณมีสิทธิปกป้องภายใต้กระบวนการทางกฎหมายที่จะต่อสู้กลับ และตอบรับข้อกล่าวหาต่างๆได้   อิมมิเกรชั่นไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆยึดใบเขียวคุณโดยพลการ โดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย คุณมีสิทธิที่จะ have your day in court คือสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเองโดยอธิบายเหตุการณ์ และส่งหลักฐานว่าคุณแต่งงานอยู่ด้วยกันจริงๆแต่ชีวิตสมรสไม่มีความสุข โปรดอ่านเกี่ยวหัวข้อ“ขอใบเขียวถาวรด้วยตนเอง” และ “แต่งงานจริงและอยู่ด้วยกันไม่ได้”   ในหนังสือกฎหมายอิมมิเกรชั่น” บทที่ 7 “เลิกกันก่อนได้ใบเขียว 10 ปี” หน้า 55

กลับเข้าอเมริกาได้หรือไม่

ถ้าคุณได้กลับไปเมืองไทยแล้ว และตราบใดที่ใบเขียวของคุณยังไม่หมดอายุและคุณไม่ได้อยู่นอกประเทศเกิน 1 ปี และเรื่องหย่าคุณยังไม่สิ้นสุดลง คุณสามารถเดินทางกลับเข้าอเมริกาได้ค่ะ เหตุผลที่คุณกลับไทย ง่ายที่สุดคือ vacation ค่ะ

ข้อแนะนำ

ถ้าคุณมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้น ดิฉันไม่แนะนำให้คุณรีบกลับเมืองไทย คุณควรทำเรื่องหย่าให้เสร็จสิ้นและทำเรื่องขอใบเขียว 10 ปีด้วยตนเอง ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ในอเมริกาอีกต่อไปและกลับไปอยู่ไทย ข้อเตือนคือ ถ้าคุณอยู่เถื่อนตอนแต่งงานและได้ใบเขียว 2 ปี เมื่อคุณกลับไทย คุณไม่สามารถกลับเข้าอเมริกาได้ 10 ปีตามกฎหมาย unlawful presence ที่ถ้าคุณปล่อยให้วีซ่าเล็กขาดเกิน 1 ปี คุณไม่สามารถกลับเข้าอเมริกาได้ 10 ปีนับจากวันที่เดินทางออก

 

 

%d bloggers like this: