DOMA และผลต่อใบเขียวแต่งงานคู่เกย์

เมื่อวันที่ 26 มิย. 2013 ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาหรือ US Supreme Court ได้ตัดสินเคสเกี่ยวกับ “เกย์ แมริเอจ” โดยตัดสินเคส กฎหมายรัฐคาลิฟอร์เนีย “พร็อพ 8” (Prop 8) และครอบคลุมไปถึงกฎหมายรัฐบาลกลาง Defense of Marriage Act เรียกย่อๆว่า “โดมา” (DOMA) โดยตัดสินว่า “พร็อพ 8” และ DOMA ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งถือเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของคู่สมรสเกย์

ดิฉันได้เขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Same sex marriage, Prop 8 และ DOMA อย่างละเอียดในหนังสือสิทธิของฉันในอเมริกาเล่มใหม่ บท “กฎหมายสมรส” หน้า 41 และ โปรดอ่าน เกี่ยวกับศาลสูงสุด สิทธิเบื้องต้น ได้ในบท “ระบบการปกครองและกฎหมาย” หน้า 27, 28, 29 กฎหมายอิมมิเกรชั่นเล่มใหม่ บท “ใบเขียวแต่งงาน” หน้า 47 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

same-sex-marriage

Prop 8 รัฐคาลิฟอร์เนีย

กฎหมายเกี่ยวกับ “เซม เซ็กส์ แมริเอจ” (Same sex marriage) หรือการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน (เซ็กส์แปลว่า “เพศ” นอกเหนือจากแปลว่า “เช็กส์”นะคะ ) ในรัฐคาลิฟอร์เนียได้ผ่านมาครั้งแรก วันที่ 16 มิย. 2008 ทันทีที่กฎหมายออก คู่เกย์หลายคู่รีบวิ่งไปจดทะเบียนสมรส ผู้ที่จดทะเบียนระหว่างช่วงนั้นถือว่าถูกกฎหมาย Same sex marriage ผ่านออกมาไม่กี่เดือน กลุ่มที่ต่อต้านได้ดันร่างกฎหมาย “พร็อพ 8” เข้าใน “แบลลอท” (ballot) รัฐเดือน พ.. 2008 เพิ่มบทเฉพาะการหรือ “อเม็นด์เม๊นท์” เข้าไปในรัฐธรรมนูญรัฐว่า “การสมรสตามกฎหมาย คือการสมรสระหว่างหญิงชายเท่านั้น” ซึ่งแบลลอทนี้ผ่านเสียงข้างมาก ทำให้การสมรสระหว่าง same sex หยุดชะงักตั้งแต่ 5 .. 2008 หลังจากนั้นก็อุทธรณ์กันไปมา จนกระทั่งเคสนี้เข้าถึงศาลสูงสุดในเทอมนี้ (US Supreme Court) ซึ่งศาลผ่านการตัดสินนี้วันสุดท้าย 28 มิยใ ก่อนหมดเทอมปีนี้ (ตอนนี้ท่านตุลาการได้พักผ่อน จะถึงเทอมใหม่ปีหน้า) และศาลได้ตัดสินว่า คาลิฟอร์เนีย “พร็อพ 8” ละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 27 มิย. 2013 หลังคำตัดสิน 1 วัน กฎหมาย Same sex marriage รัฐคาลิฟอร์เนียมีผลบังคับใช้

DOMA

DOMA หรือ Defense of Marriage Act เป็นกฎหมายรัฐบาลกลางซึ่งคองเกรสผ่านมาอย่างเร่งรีบเช่นกันในปี 1996 สมัย ประธานาธิบดีคลินตัน โดยนิยามการสมรส ว่า “การสมรส คือ การสมรสระหว่างหญิงชายเท่านั้น” เนื่องจากก่อนหน้านั้นบางรัฐได้ผ่าน Same sex marriage และรัฐอื่นๆมีการเคลื่อนไหวที่จะผ่าน รัฐบาลกลางไม่ต้องการยอมรับ นอกจากด้านศีลธรรมที่รุ่นเก่าๆในคองเกรสกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ก็ยังเป็นปัญหาเรื่องเงิน “บั๊ดเจ็ท” ที่ถ้าการสมรสถูกต้อง รัฐบาลกลางต้องให้ “เบเนฟิต” ต่างๆต่อคู่สมรสเกย์ เช่นเงินโซเชียล ศาลสูงสุดได้ตัดสิน DOMA พร้อม Prop 8 ว่าละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญส่วนบุคคล และไม่มีผลบังคับใช้

ผลจากคำตัดสิน

การสมรสถือเป็นอำนาจของรัฐแต่ละรัฐ แต่ละรัฐมีกฎหมายสมรสของตนเอง ถ้าคุณมีคู่เกย์อยู่ในรัฐที่มีกฎหมาย Same sex marriage คุณสามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และดำรงชีวิตอยู่ในรัฐนั้น เดลมเบเนฟิตต่างๆจากที่ทำงาน เช่นประกันค่างๆ และเงินค่ารีไทร์ และในวันข้างหน้าคุณสามารถรับเบเนฟิตต่างๆจากรัฐบาลกลาง เช่นเงินโซเชียล ปัญหาที่ตามมาคือ ถ้าคุณอยู่รัฐที่ไม่มี Same sex marriage หรือคุณไปจดทะเบียนในรัฐที่มี Same sex marriage และย้ายกลับไปอยู่รัฐเดิม อะไรจะเกิดขึ้น เหล่านี้ต้องดูกันไป

ผลกับอิมมิเกรชั่นใบเขียวคู่เกย์

ไดเร็ตเต้อร์อิมมิเกรชั่นพูดว่า จะเริ่มอนุญาตคู่สมรสทุกคู่ (ทุกประเภท) ให้รอะบบ (เบเนฟิต) อิมมิเกรชั่นได้ (อันนี้แปลตรงตัวเลยดูแหม่งๆ) ตามข่าวที่ดิฉันอ่านพบ คือทางอิมมิเกรชั่นได้ตัดสินผ่านเคสเกย์แมริเอจที่ติดค้างอยู่ และเริ่ม process เคสคู่สมรสเกย์ที่ได้ยื่นเรื่องเข้าไปและไม่ผ่านหรืออยู่ระหว่างถูกเนรเทศ และตอนนี้ทางสถานทูตซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง ต้องยอมรับคู่เกย์ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าผู้ติดตามด้วยกัน ทางสถานทูตจะพิจารณาเช่นเดียวกับคู่หญิงชาย ส่วนประเทศที่มี same sex marriage ถูกต้องตามกฎหมาย คู่สมรสซิติเซ่นที่จดทะเบียนกับคนต่างชาติในประเทศนั้นๆสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรสได้

ผลการตัดสินศาลสูงสุดครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าสังคมในอเมริกาเริ่มเปลี่ยนไปและเปิดใจมากขึ้น แน่นอนปัญหาและประเด็นต่างๆก็ยังจะตามมา แต่การตัดสินครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี

%d bloggers like this: