ประกาศกฎหมายอิมมิเกรชั่นบางฉบับ

ระหว่างที่ดิฉันอยู่เมืองไทยพักผ่อนและ“อดข่าว”ทั้งเดือนพฤศจิกา ก็ได้รับอีเมล์ 3-4 ฉบับถามเรื่องกฎหมายอิมมิเกรชั่นใหม่ที่ ป.ธ.น.โอบาม่าพึ่งผ่าน ก็เลยต้องเปิดอ่านหาข้อมูล เรามาแชร์กันวันนี้ ข้อเตือน กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ จนกระทั่งปีหน้าประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งดิฉันจะเขียนประกาศเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

ช่วยโรบินฮู้ดที่มีลูกถือใบเขียว/ซิติเซ่น

วันที่ 20 พ.ย. 2014 โอบาม่าได้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านสภา (Executive Actions) ประกาศผ่านกฎหมายอิมมิเกรชั่นบางฉบับ ช่วยโรบินฮู้ดเพื่อให้พวกเขาอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องชั่วคราวโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับส่งกลับ วิธีนี้จะช่วยเศรษฐกิจของอเมริกาด้วย กฎหมายฉบับสำคัญที่สุดคือ Deferred Action for Parental Accountability เรียกย่อๆว่า DAPA เป็นกฎหมายช่วยพ่อแม่โรบินฮู้ดที่มีลูกถือใบเขียวหรือเป็นอเมริกันซิติเซ่น สามารถขอใบทำงานและขอเบเนฟิตบางอย่างได้ คุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. คุณต้องมีลูกที่ถือใบเขียวหรือเป็นอเมริกันซิติเซ่น เช่น ลูกของคุณพึ่งได้ใบเขียวจากกการแต่งงาน เป็นต้น
  2. คุณต้องเข้ามาอยู่ในอเมริกาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2010 และต้องอยู่อย่างผิดกฎหมาย ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2014 (วันที่โอบาม่าประกาศกฎหมายฉบับนี้)
  3. คุณยังต้องผ่านแบ๊คกราวนด์เช็ค ถ้าคุณอยู่ระหว่างถูกดำเนินเรื่องเนรเทศคุณยังสามารถแอ็พพลายได้
  4. กฎหมาย DAPA นี้ไม่รวมพ่อแม่ของเด็กที่ได้ดรีมแอ๊กท์ (โปรดอ่านย่อหน้าต่อไป)

ค่าธรรมเนียม $465.00 คาดว่าอิมมิเกรชั่นจะเริ่มรับเรื่องประมาณต้นฤดูสปริงปี 2015

เปลี่ยนกฎใหม่ให้เด็กดรีมแอ๊กท์

คุณคงจำโปรแกรม “ดรีมแอ๊กท์” (DREAM Act) ย่อมาจาก Deferred Action for Childhood Arrivals ที่โอบาม่าผ่านออกมาปี 2012 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับ “ดรีมแอ๊กท์” ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” หน้า 26 คุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากดิฉัน เล่มละ $65 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308 กฎหมายนี้ช่วยเด็ก โรบินฮู้ดที่พ่อแม่นำเข้ามาอเมริกาก่อนหน้า 15 มิถุนายน 2007 เด็กต้องอายุต่ำกว่า 16 ปีตอนเข้ามา และเรียนหนังสือในอเมริกา เด็ก“ดรีมแอ๊กท์”สามารถยื่นเรื่องขออยู่ในเมกาได้อย่างถูกต้อง เด็กจะได้ใบทำงาน 2 ปีและเดินทางเข้าออกประเทศได้ ตามกฎใหม่ที่โอบาม่าพึ่งประกาศนี้ ได้เปลี่ยนเวลาที่เด็กต้องเข้ามาอเมริกาเป็นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2010 แทนที่จะเป็น 15 มิถุนายน 2007 และให้ใบทำงาน 3 ปีแทนที่จะเป็น 2 ปี และกฎหมายเดิมจำกัดอายุห้ามเกิน 31 ปีตอนแอ็พพลาย กฎหมายใหม่ไม่จำกัดอายุผู้แอ็พพลาย

หมายเหตุ คำว่า “ดีเฟอร์ แอ๊กชั่น” (Deferred Action) แปลว่า  ระงับการดำเนินเรื่องตามกฎหมาย

เตรียมเอกสาร

ตอนนี้คุณยังยื่นเรื่องตามกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้นได้ แต่คุณสามารถเริ่มเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมได้ ดังนี้

  • พาสปอร์ต เอกสารแสดงการเดินทางเข้าประเทศของคุณ
  • ใบเกิด ใบแต่ง ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบุตร
  • เอกสารของบุตรที่ได้ใบเขียว หรือซิติเซ่น รวมใบเกิด ใบแต่ง ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเขียว ใบซิติเซ่น
  • หลักฐานแสดงว่าคุณอยู่ในอเมริกามาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้า 1 มกราคม 2010

 

 

 

%d bloggers like this: