ภายใต้กฎหมาย DAPA DACA และ AB60

แฟนคอลัมน์ยังสับสนในกฎหมาย 3 ฉบับที่ดิฉันลงก่อนหน้านี้ กฎหมาย DAPA  DACA ที่ ป.ธ.น.โอบาม่าผ่านออกมาช่วยโรบินฮู้ด ให้ขอใบทำงานได้ และ AB 60 กฎหมายรัฐคาลิฟอร์เนียให้โรบินฮู้ดขอใบขับขี่ได้  รายละเอียดดังนี้ค่ะ

DAPA (Deferred Action for Parental Accountability) 

โอบาม่าผ่านกฎหมายฉบับนี้วันที่ 20 พ.ย. 2014 ตอนนี้ยังแอ็พพลายไม่ได้ เพราะอิมมิเกรชั่นยังพิมพ์ฟอร์มและวางไก๊ด์ไลน์ไม่เสร็จ คาดว่าจะเสร็จอีกเดือน 2 เดือนนี้ กฎหมายฉบับนี้ให้โรบินฮู้ดสามารถขอใบทำงานหรือ “เวิร์ค เพอร์มิท” (มีอายุ 3 ปี) หลังจากได้ใบทำงาน จึงไปขอใบโซเชียล และใบขับขี่หรือไอดีรัฐได้ คุณสมบัติของผู้ขอมีดังนี้

  1. คุณต้องมีลูกเป็นอเมริกันซิติเซ่นหรือถือใบเขียวหรือ และ
  2. คุณต้องเข้ามาอยู่ในอเมริกาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2010 และ
  3. คุณต้องอยู่อย่างผิดกฎหมายคือเป็นโรบินฮู้ดตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2014 หมายความว่า ถึงวีซ่าของคุณยังไม่หมดอายุ แต่คุณไม่ได้คงสถานภาพนั้นแล้วก็ถือว่าคุณอยู่อย่างผิดกฎหมาย เช่น วีซ่านักเรียนยังไม่ขาด  แต่คุณไม่ได้ไปเรียนแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่ 20 พ.ย. 2014 ก็ถือว่าผิดกฎหมาย และ
  4. คุณต้องผ่านแบ๊คกราวนด์เช็ค ถ้าคุณอยู่ระหว่างถูกดำเนินเรื่องเนรเทศคุณยังสามารถแอ็พพลายได้
  5. กฎหมาย DAPA นี้ไม่รวมพ่อแม่ของเด็กที่ได้ใบทำงานภายใต้ DACA*

เดินทางกลับเมืองไทยได้หรือไม่

คุณยังไม่สามารถใช้ใบทำงานนี้เดินทางออกนอกประเทศได้ คุณต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางเข้าออก อันนี้ต้องคอยให้อิมมิเกรชั่นวางกฎ ออกแบบฟอร์มใหม่และระเบียบการยื่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น ถ้ามีกฎผ่านมามื่อไร ดิฉันจะรีบเขียนลงคอลัมน์ทันที ที่แฟนคอลัมน์ถามมาว่าดิฉันจะรับทำเคสไหม คงจะรับน่ะค่ะ ดิฉันเองก็ตื่นเต้นและดีใจด้วยมากเมื่ออ่านกฎหมายฉบับนี้

ถ้าลูกมีใบเขียว/ซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อแม่ได้หรือไม่

กรณีลูกคุณมีใบเขียว ลูกไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ แม่ได้ ลูกต้องเป็นซิติเซ่นก่อนถึงจะแอ็พพลายให้ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใบทำงาน เพราะทำงาน(เถื่อน)อยู่แล้วและไม่ต้องเสียภาษี ไม่จำเป็นต้องขับรถ เพราะถ้าคุณยื่นเรื่องได้ใบทำงาน คุณต้องเสียภาษี คุณอาจจะเลือกไม่ต้องขอใบทำงานภายใต้กฎหมาย DAPA ก็ได้ แต่รอให้ลูกได้เป็นซิติเซ่นก่อน และให้ลูกแอ็พพลายใบเขียวให้คุณเลย แต่ถ้าคุณต้องการทำธุรกิจส่วนตัว เช่นเปิดร้านอาหาร ร้านนวด คุณต้องมีใบโซเชียล มีไอดีและใบทำงานถึงจะขอไลเซ่นต่างๆได้ กรณีนี้คุณก็จำเป็นที่จะขอใบทำงาน

กรณีลูกเกิดในอเมริกาและเป็นซิติเซ่น เด็กต้องอายุ 21 ปีก่อนที่จะแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ แม่ได้ค่ะ

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) 

โอบาม่าผ่านกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ปี 2012  ช่วยเด็กที่พ่อแม่พาเข้ามาอเมริกาตั้งแต่เล็กๆและเด็กเข้าเรียนหนังสือฟรี เมื่อเด็กโตขึ้นเรียนจบเกรด 12 เด็กจึงรู้ตัวว่าไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพราะอยู่เถื่อน กฎหมายนี้ผ่านมาเพื่อช่วยเด็กเหล่านี้ เพราะไม่ใช่ความผิดของเด็ก (เป็นความผิดของพ่อแม่ *ฉะนั้นกฎหมาย DAPA ข้างต้นจึงยกเว้นพ่อแม่ของเด็กที่ได้ใบทำงานภายใต้ DACA) คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบทำงานหรือ “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท” (มีอายุ 3 ปี) หลังจากได้ใบทำงาน จึงไปขอใบโซเชียล และใบขับขี่หรือไอดีรัฐได้ คุณสามารถขอ Advance parole เดินทางออกนอกประเทศได้ โอบาม่าได้ขยายคุณสมบัติจากกฎหมายฉบับเก่าปี 2012 มีดังนี้

  1. คุณต้องเข้ามาอยู่ในอเมริกาก่อนอายุ 16 ปี และ
  2. ต้องเข้ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2010 (กฎเก่าเข้ามาก่อน 15 มิถุนายน 2007)
  3. เรียนจบไฮสกูลหรือได้ประกาศเทียบเท่า (GED) หรือเคยเป็นทหารและได้ honorable discharge
  4. ไม่จำกัดอายุตอนยื่นเรื่อง (กฎเก่าต้องยื่นเรื่องก่อนอายุ 31 ปี)
  5. คุณต้องผ่านแบ๊คกราวนด์เช็ค

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับ “Advance Parole” และกฎหมาย DACA ภายใต้หัวข้อ “ดรีมแอ๊กท์” ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” หน้า หน้า 38 และ 26 คุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากดิฉัน เล่มละ $65 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308

กฎหมาย AB 60

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายรัฐคาลิฟอร์เนียไม่เกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่นซึ่งเป็นกฎหมายรัฐบาลกลาง  อนุญาตให้โรบินฮู้ดที่อยู่ในรัฐคาลิฟอร์เนียทำใบขับขี่ได้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2015 คุณไม่สามารถใช้ใบขับขี่นี้ขอบัตรโซเชียลได้  ปัจจุบันมีหลายรัฐที่มีกฎทำนองนี้ให้โรบินฮู้ดทำใบขับขี่ได้ โปรดเช็คในรัฐที่คุณอยู่ โปรดอ่านเพิ่มความรู้ ความแตกต่างระหว่างกฎหมายรัฐบาลกลาง  และ กฎหมายรัฐ ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มใหม่” หน้า 29 และ 30

%d bloggers like this: