วันที่ 21 มิถุนายน 2015 วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันโยคะสากลโลก หรือ “อินเตอร์แนชันเนิล เดย์ ออฟ โยคะ” (International Day of Yoga) โดย 175 ประเทศในกลุ่มสหประชาชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาให้วันที่ 21 มิ.ย. เป็นวันอินเตอร์แนชันเนิล เดย์ ออฟ โยคะ” ฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีแรก  ข้อเสนอนี้มาจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย “นาเร็นดรา โมดิ” (Narendra Modi) ซึ่งท่านได้เสนอในที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27กันยา 2014 ขอให้ตั้งวันโยคะโลกขึ้นมาด้วยเหตุผลว่า “โยคะเป็นสิ่งล้ำค่าเก่าแก่ของชาวอินเดียมีมานานเป็นพันๆปี โยคะเป็นการบริกรรมที่นำจิตใจและร่างกายมารวมกันในรูปของการกระทำ และหยุดยั้งการกระทำ โยคะให้ความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นการบำบัดโดยธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสุข โยคะไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายแต่เป็นการค้นพบตัวเอง โลกที่เราอยู่ และธรรมชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตสามัญสำนึก เหล่านี้จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้”– (คำแปล คำพูดของท่านโมดิจากวิกิ)

ทำไมวันที่ 21 มิถุนา

ท่านโมดิได้เสนอวันที่ 21 มิถุนาเป็นวันโยคะสากลโลก ในอเมริกาวันที่ 21 มิถุนาเป็นวันแรกของฤดูร้อน เป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปี เรียก “ซัมเม่อร์ โซลสติส” (Summer Solstice) ภาษาไทยเรียกวันนี้ว่า ครีษมายัน ตามหลักศาสนาฮินดูถือเป็นวันดีเพราะเป็นวันเริ่มของเทศกาลมงคลไปจนถึงเดือนธันวาคม คนอินเดียเรียกช่วง 6 เดือนนี้ว่า “ทักษิณะยานา” (Dakshinayana) ส่วนช่วง 6 เดือนหลังจากทักษิณะยานาหมด ก็จะเข้าวันแรกของฤดูหนาว ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันที่กลางวันสั้นที่สุดในรอบปี เรียก “วินเท่อร์ โซลสติส”  (Winter Solstice) ภาษาไทยเรียกวันนี้ว่า เหมายัน คนอินเดียเรียกช่วง 6 เดือนนี้ว่า “อุททะระยานา” (Uttarayana) ตามหลักศาสนาฮินดู ถือเป็นการสิ้นสุดของเทศกาลมงคล คนอินเดียจะงดงานมงคลต่างๆช่วงนี้ จะเป็นช่วงบูชา บวงสรวง และอดอาหาร สรุปวันที่ 21 มิ.ย. ถือเป็นวันดี

ข่าวเตะตา

สาเหตุที่ดิฉันเลือกเขียนหัวข้อนี้ เพราะเมื่อวันพฤหัสที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมาดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์ แอล เอ ไทมส์ เจอคอลัมน์หัวข้อ YOGA DAY TAKES A STRESSFUL TURN คอลัมนิสท์เขียนเกี่ยวกับข่าววันโยคะสากลโลกวันที่ 21 นี้ในประเทศอินเดีย ว่าจะมีพิธีใหญ่มากที่หน้าลาน “ราชภัฐ” (ดูรูป ) ในเมือง “นิวเดลลี” เมืองหลวงของอินเดีย

ลาน “ราชภัฐ” เมือง นิวเดลลี ประเทศอินเดีย
ลาน “ราชภัฐ” เมือง นิวเดลลี ประเทศอินเดีย

rday26_9

คาดว่าจะมีผู้คนประมาณ 35,000 คนจะไปร่วมทำโยคะบทไหว้พระอาทิตย์ หรือ “สุริยา นมัสการ” 35 นาที และมีการสวด “โอม ฮาริ โอม” (Om Hari Om) เป็นบทสวดในหมู่ผู้ปฏิบัติโยคะ บทสั้นๆนี้แต่มีความหมายลึก สำหรับผู้นับถือต่างๆกัน คำแปลที่ดิฉันเลือกมาอันหนึ่งคือ “ฮาริ”แปลว่า ผู้ที่ทำให้หลุดพ้น “โอม” คือเสียงแรกที่เกิดขึ้นในโลก อาจหมายถึง การเปล่งเสียงโอม หรือการนั่งปราน หรือพระเจ้า ฉะนั้น “ฮาริ โอม” คือ “การเปล่งเสียงโอม เป็นสิ่งทำให้หลุดพ้น”

สัญญลักษณ์ของคำโอม
สัญญลักษณ์ของคำโอม

ตามหัวข้อข่าวว่า “วันโยคะสากลโลกในอินเดียนี้ทำให้คนบางกลุ่มเครียด” เพราะการจัดโยคะหมู่นี้สปอนเซ่อร์โดยรัฐบาลอินเดีย โดยใช้ลาน“ราชภัฐ” ซึ่งเป็นลานใหญ่คล้ายหน้าพระที่นั่งอนันต์ฯ ใช้สำหรับทำพิธีสวนสนามหรือพิธีสำคัญต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะ ไหนจะต้องปิดถนน และไหนจะพวกข้าราชการ(รวมข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม)ต้องมาร่วมจัดงานและทหารตำรวจก็ต้องมาทำงานดูแลความปลอดภัย ท่านนายกฯโมดิจะไปร่วมพิธีด้วยถึงแม้ท่านประกาศว่าท่านจะไม่ร่วมโยคะ แต่ก็ยังทำให้ชาวมุสลิมเครียดไม่แฮ็ปปี้ เพราะพวกเขาไม่นับถือการไหว้พระอาทิตย์ (ปฏิทินของศาสนาอิสลามใช้หลักจันทรคติ ไม่ใช้สุริยะคติ) เพราะหลายคนมองโยคะเป็นลัทธิหรือศาสนา

สำหรับดิฉัน วันเสาร์นี้ดิฉันตั้งใจจะไปร่วมวันโยคะโลกที่วัดอินเดียในเมืองนอร์วอล์ค (Norwalk) ไม่ไกลจากบ้าน เริ่มตั้งแต่ 8.00-12.00 น แล้วจะมาเขียยนเล่าให้กันฟังนะคะ

%d bloggers like this: