Happy Thanksgiving “วันขอบคุณพระเจ้า” และ Happy Holidays นะคะ ต่อแฟนๆคอลัมน์ทุกคนที่ติดตามผลงานดิฉันมาตลอด ดิฉันจะไป กิน นวด โยคะ อยู่ที่หัวหิน ทั้งเดือนธันวาค่ะ กลับมาฉลองปีใหม่ในเมกาค่ะ

 ประกาศ  ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้ยื่นเรื่องขอใบเขียวและกำลังรอคิวโควต้า  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา อิมมิเกรชั่น(จากผลงานของ ป.ธ.น. โอบาม่า) ได้ปรับปรุงระบบโควต้าใบเขียวครอบครัว และโควต้าใบเขียวคนงานใหม่  โดยเพิ่มตารางใน “วีซ่า บุลเลติน” (visa bulletin) ระบุวันที่ล่วงหน้าของแต่ละกรุ๊บใบเขียวที่ คุณสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวได้ก่อนคิวโควต้าจะมาถึง และหลังยื่นเรื่องเข้าไป คุณจะได้รับใบทำงานหรือ “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท” (สามารถขอใบโซเชียลทำงานและใบขับขี่ได้)  และได้ “แอ้ดวานซ์ พาโรล” (advance parole) อนุญาตให้คุณเดินทางออกนอกประเทศได้ เท่ากับคุณสามารถทำงานเสียภาษีได้ถูกต้องและกลับเมืองไทยได้  ถึงแม้คุณยังไม่ได้ใบเขียวก็ตาม  ส่วนผู้ที่รอเรื่องอยู่ในเมืองไทย  คุณจะได้รับเรื่องเรียกเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้คุณมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น

ระบบโควต้าใบเขียว

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจระบบโควต้าใบเขียวกันก่อน ใบเขียวคือ “ใบต่างด้าว” ที่รัฐบาลออกให้ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานมาอยู่อมริกา รัฐบาลจำกัดจำนวนโควต้าใบเขียวให้ทั่วโลกปัจจุบันปีละ 675,000 ใบ จากจำนวน 675,000 ใบ แบ่งให้ใบเขียวครอบครัว 480,000 ใบ ใบเขียวคนงาน 140,000 ใบ และใบเขียวล็อตเตอรี่ 55,000 ใบ

ขั้นตอน และคำศัพท์ การยื่นใบเขียว

เวลายื่นขอใบเขียวภายใต้โควต้า จะมีสองเสต็ป เสต็ปแรกผู้ยื่นคำร้อง เรียก “เพอทิชันเน่อร์” ผู้รอรับใบเขียวเรียก “เบเนฟิเชียรี่” เริ่มจาก“เพอทิชันเน่อร์” ยื่นคำร้องหรือ “เพอทิชั่น” ไปที่อิมมิเกรชั่น เมื่ออิมมิเกรชั่นรับคำร้อง เขาจะส่งจดหมายตอบรับ ในนั้นมีเคสนัมเบอร์ วันรับคำร้อง และวันคิวโควต้าหรือ “พรายออริตี้ เดท” หลังจากนั้นหลายเดือนหรืออาจถึงปี  “เพอทิชันเน่อร์” จะได้รับจดหมายจากอิมมิเกรชั่นว่าคำร้องผ่านแล้วหรือ “แอ็พพรูฟ” แล้วแต่ยังต้องคอยคิวโควต้า  เมื่อคิวมาถึง ถ้า“เบเนฟิเชียรี่” อยู่ในอเมริกา “เบเนฟิเชียรี่” จะยื่นเรื่องขอ “ปรับสถานภาพ” หรือ “แอ็ดจัสท์ แสตตัส” ไปที่อิมมิเกรชั่น  แต่ถ้า“เบเนฟิเชียรี่”อยู่ในเมืองไทย อิมมิเกรชั่นก็จะโอนเรื่องไปที่หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ เรียก “แนชันแนล วีซ่า เซ็นเต้อร์” “เพอทิชันเน่อร์” จะได้รับจดหมายจาก “แนชันแนล วีซ่า เซ็นเต้อร์” เป็นระยะๆ ตั้งแต่จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ส่งเอกสารเพิ่ม ไปจนถึงวันนัดสัมภาษณ์ ขั้นตอนนี้เรียก “คอนซูล่าร์ พรอเซส ซิ่ง” (consular processing)

ใบเขียวครอบครัว

พลเมืองอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวสามารถสปอนเซ่อร์ขอใบเขียวให้ครอบครัวได้ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 กรุ๊บ เรียก กรุ๊บ “เพร็ฟเฟอเร็นซ์” (preference) แต่ละกรุ๊บได้โควต้าจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างผู้สปอนเซ่อร์และสมาชิกในครอบครัว

กรุ๊บ 1      (F1)      ลูกของซิติเซ่น อายุ 21 ปีขึ้นไปยังไม่แต่งงาน (หรือหย่าแล้ว) โควต้าปีละ 23,400*

กรุ๊บ 2      (F2A)                   คู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่แต่งงาน ของผู้ถือใบเขียวโควต้าปีละ 87,900  และ

(F2B) ลูกอายุ 21 ปีขึ้นไปไม่แต่งงานหรือหย่าแล้ว ของผู้ถือใบเขียว โควต้าปีละ 26,300

กรุ๊บ 3      (F3)      ลูกของซิติเซ่น ที่แต่งงานแล้ว โควต้าปีละ 23,400**

กรุ๊บ 4      (F4)     พี่/น้องของซิติเซ่น (ซิติเซ่นต้อง อายุ 21 ปีขึ้นไปถึงจะสปอนเซ่อร์ให้ได้) โควต้าปีละ65,000***

หมายเหตุ * บวกจำนวนที่เหลือค้างมาจากกรุ๊บ 4   ** บวกจำนวนที่เหลือค้างมาจากกรุ๊บ 1 และ 2  ***บวกจำนวนที่เหลือค้างมาจากทุกกรุ๊บ

ใบเขียวคนงาน

นายจ้าง สถาบันหรือตัวคนงานสามารถสปอนเซ่อร์คนมาทำงานได้ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 กรุ๊บ แต่ละกรุ๊บได้โควต้าจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นกับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ของผู้ขอใบเขียวกับงานนั้นๆ

กรุ๊บ 1st  (Extraordinary ability) ผู้มีความสามารถเหนือมนุษย์ ในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ นักกีฬา ผู้ที่มีผลงานเลิศ โปรเฟสเซ่อร์ และนักค้นคว้า วิจัย และพวกเอ็กเซ้กคิวทีฟข้ามชาติ โควต้าปีละ 40,000*

กรุ๊บ 2nd (Exceptional abilities) ผู้มีความรู้ระดับโปรเฟสชันแนลมีปริญญาขั้นสูง หรือผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ โควต้าปีละ 40,000**

กรุ๊บ 3rd (Skilled workers) แบ่งเป็น 2 กรุ๊บย่อย  คือ คนงานที่มีทักษะ ต้องมีประสบการณ์หรือฝึกงานอย่างน้อย 2 ปีรวม  ใบเขียวพ่อครัว/แม่ครัวไทยที่ามีประสบการณ์งานอย่างน้อย  2 ปี หรือคนงานระดับโปรเฟสชันแนลมีปริญญาสาขาในงานนั้นๆ

และกรุ๊บย่อย (Other workers)“คนงานอื่น” ที่ไม่มีทักษะที่จะมาทำงานถาวร เช่น แม่บ้าน มาดูแลคนแก่ เป็นต้น โควต้าปีละ 40,000***

กรุ๊บ 4th (Religious workers) ใบเขียวพระ และผู้ทำงานทางศาสนา และคนงานที่เคยทำงานกับรัฐบาลอเมริกันมาก่อน โควต้าปีละ 10,000

กรุ๊บ 5th (Investors) ใบเขียวนักลงทุน ต้องลงทุนระหว่าง $500,000 – 1 ล้านเหรียญ ในรูปบริษัทใหญ่ และต้องจ้างคนงานที่อยู่อย่างถูกต้องในอเมริกาอย่างน้อย 10 คนโควต้าปีละ 10,000

หมายเหตุ*บวกจำนวนที่เหลือมาจากกรุ๊บ 4 และ 5  **บวกจำนวนที่เหลือมาจากกรุ๊บ 1  ***บวกจำนวนที่เหลือมาจากกรุ๊บ 1 และ  2

ใบเขียวนอกโควต้า 

นอกจากนั้นยังมีใบเขียวประเภทอื่นที่ไม่ได้จัดอยู่ในโควต้าข้างต้น คือ ใบเขียวครอบครัวในกรุ๊บ “อิมีเดียท เรเลทิฟ” (immediate relative) คือ ใบเขียวให้ ซิติเซ่นขอให้คู่สมรส ลูกซิติเซ่นขอให้พ่อหรือแม่ (เด็กต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป)  พ่อหรือแม่ซิติเซ่นขอให้ลูกที่อายุต่ำกว่า 21 ปีไม่แต่งงาน  และนอกนั้นมี ใบเขียวเรจิสตรี้ ใบเขียวผู้ลี้ภัย ใบเขียวผู้อพยพพิเศษ เป็นต้น

ลำดับคิว “พรายออริตี้ เดท”

การจัดคิวโควต้าก็เหมือนการเข้าแถวรอคิว  ใครมาก่อนได้ก่อน อิมมิเกรชั่นจัดคิวตามลำดับวันที่คุณยื่นคำร้องเข้าไป ทันทีที่อิมมิเกรชั่นได้รับเรื่อง เขาจะส่งจดหมายตอบรับไปให้คุณ ในจดหมายจะมีวันที่เขียน “รีซีท เดท” (receipt date) บนจดหมายซ้ายมือ และช่องต่อไปเขียน “พรายออริตี้ เดท” (priority date) มีวัน เดือน ปี วันนั้นคือวันคิวโควต้าของคุณ

เช็คคิวจากวีซ่าบุลเลติน

ในแต่ละเดือนกระทรวงการต่างประเทศหรือ Department of State ลงประกาศวันที่คิวโควต้าของแต่ละเดือน และเดือนถัดไป วิธีเช็คคิว คุณเข้าไปที่หน้าเว๊บ   www.travel.state.gov   ตรงช่องที่เขียน search เขียน “วีซ่า บุเลติน”  Visa Bulletin และคลิก search บนหน้า จะมีเดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป และเดือนเก่าๆที่คุณสามารถเปิดเข้าไปเช็คได้ คุณ scroll down ไปดูที่ตาราง สองตารางแรกเป็นคิวโควต้าใบเขียวครอบครัว สองตารางถัดไปเป็นคิวโควต้าใบเขียวทำงาน และถัดไปเป็นคิวใบเขียวล็อตเตอรี่ เป็ยต้น โปรดดู วีซ่าบุลเลตินเดือน ธันวาคม 2015

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มแต่ละหัวข้อ ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” ดังนี้  “แอ้ดวานซ์ พาโรล” หน้า 38 ระบบโควต้าใบเขียวและใบเขียว หน้า 36 วิธีเช็คโควต้าใบเขียว พรายออริตี้ เดท และ วิธีอ่านวีซ่าบุเลติน หน้า 39-40 คุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากดิฉัน เล่มละ $65 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308

วีซ่าบุลเลตินเดือน ธันวาคม 2015

 1. ตารางคิวโควต้าใบเขียวครอบครัว

 

 1. APPLICATION FINAL ACTION DATES FOR
             FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES

ดูตาราง A ช่องซ้ายมือแรก ระบุกรุ๊บเฟอเร็นซ์ใบเขียวครอบครัวแต่ละกรุ๊บ  ตารางถัดไป คือวัน “คัท อ๊อฟ เดท”  คือวันตัดคิวโควต้าในเดือนนั้นๆ  หมายความว่ารัฐบาลกำลังดำเนินเรื่องใบเขียวของผู้ที่ยื่นก่อนหน้าวันที่นั้น   คุณต้องเช็ค “พรายออริตี้ เดท” วันที่ในจดหมายตอบรับของคุณ

Family-Sponsored

กรุ๊บใบเขียวครอบครัว

All Chargeability Areas Except Those Listed

ทุกประเทศยกเว้น จีน อินเดีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์

CHINA-mainland born

ประเทศจีน

INDIA

 

ประเทศอินเดีย

MEXICO

 

ประเทศเม็กซิโก

PHILIPPINES

 

ประเทศฟิลลิปปินส์

F1 ลูกซิติเซ่นอายุเกิน 21 ไม่สมรส 01APR08 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 22FEB08 22FEB08 01DEC94 01JUN02
F2A คู่สมรสผู้ถือใบเขียว และลูกอายุต่ำกว่า 21 ไม่สมรส 15JUN14 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 15MAY14 15MAY14 01APR14 15MAY14
F2B ลูกผู้ถือใบเขียว อายุเกิน 21 ไม่สมรส 01MAR09 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 08FEB09 08FEB09 22AUG95 01NOV04
F3 ลูกซิติเซ่นอายุเกิน 21 ที่สมรส 01JUL04 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 15JUN04 15JUN04 15JUN94 08OCT93
F4 พี่น้องของซิติเซ่น 22MAR03 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 01MAR03 01MAR03 01APR97 15JUN92

 

ตาราง B

 1. B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED    

     VISA APPLICATIONS
ตาราง B เป็นตารางใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 หลังจากดูตาราง A แล้ว  คุณเข้ามาดูตาราง B ตารางถัดจาดกรุ๊บใบเขียว เป็นวันที่ก่อนคิว“พรายออริตี้ เดท” จะมาถึง ถ้า“พรายออริตี้ เดท” ของคุณก่อนหน้าวันนั้น คุณสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพได้  จะเห็นได้ว่าเกือบทุกกรุ๊บใบเขียวครอบครัว  ยื่นเรื่องได้เร็วขึ้นเกือบ 1 ปี

Family-
Sponsored
All Chargeability
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland
born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
F1 01MAY09 01MAY09 01MAY09 01APR95 01SEP05
F2A 01MAR15 01MAR15 01MAR15 01MAR15 01MAR15
F2B 01JUL10 01JUL10 01JUL10 01APR96 01MAY05
F3 01APR05 01APR05 01APR05 01MAY95 01AUG95
F4 01FEB04 01FEB04 01FEB04 01JUN98 01JAN93

 

ใบเขียวคนงาน 

ใบเขียวคนงานมีการเปลี่ยนแปลงมาก คิวโควต้ากระโดดเร็วมาก ตารางคิวโควต้าใบเขียวคนงานเดือนธันวาคม 2015

 1. APPLICATION FINAL ACTION DATES FOR
  EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES

ดูตาราง A ช่องซ้ายมือแรก ระบุกรุ๊บเฟอเร็นซ์ใบเขียวคนงานแต่ละกรุ๊บ  ตารางถัดไป คือวัน “คัท อ๊อฟ เดท”  คือวันตัดคิวโควต้าในเดือนนั้นๆ  หมายความว่ารัฐบาลกำลังดำเนินเรื่องใบเขียวของผู้ที่ยื่นก่อนหน้าวันที่นั้น   คุณต้องเช็ค “พรายออริตี้ เดท” วันที่ในจดหมายตอบรับของคุณ

Employment- Based

กรุ๊บใบเขียวคนงาน

All Chargeability Areas Except Those Listed

ทุกประเทศยกเว้น จีน อินเดีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์

CHINA – mainland born INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C  (ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) C C C C
2nd C (ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) 01FEB12 01JUN07 C C
3rd 01SEP15 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 15APR12 22APR04 01SEP15 01AUG07
Other Workers 01SEP15 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 01AUG06 22APR04 01SEP15 01AUG07
4th C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) C C C C
Certain Religious Workers C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) C C C C
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) 15DEC13 C C C
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) 15DEC13 C C C

 

 1. ตารางแจ้งวันที่ยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพได้ก่อนคิวมาถึง
 2. DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED
                               VISA APPLICATIONS

ตาราง B เป็นตารางใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 หลังจากดูตาราง A แล้ว  คุณเข้ามาดูตาราง B ตารางถัดจาก กรุ๊บใบเขียว เป็นวันที่ก่อนคิว“พรายออริตี้ เดท” จะมาถึง ถ้า“พรายออริตี้ เดท” ของคุณก่อนหน้าวันนั้น คุณสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพได้  โปรดสังเกตุกรุ๊บ 3 กรุ๊บใบเขียวพ่อครัวแม่ครัวแทบจะไม่ต้องคอยโควต้าเลย

Employment-
Based
All Chargeability
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland
born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C C C C C
2nd C 01JAN13 01JUL09 C C
3rd 01SEP15 01OCT13 01JUL05 01SEP15 01JAN10
Other Workers 01SEP15 01JAN07 01JUL05 01SEP15 01JAN10
4th C C C C C
Certain Religious
Workers
C C C C C
5th Non-Regional
Center (C5 and T5)
C 01MAY15 C C C
5th Regional Center
(I5 and R5)
C 01MAY15 C C C

 

 

 

ตารางใบเขียวคนงานเดือนธันวาคม 2014 โปรดเปรียบเทียบตารางกรุ๊บใบเขียวคนงานกรุ๊บ A เดือนธันวคม 2015 ดูกรุ๊บ 3 ใบเขียวคนครัว  คิวเร็วขึ้นแตกต่างกัน 3 ปี เร็วกว่าคอยใบเขียวครอบครัวอีก  J

Employment- Based All Chargeability Areas Except Those Listed CHINA – mainland born INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C C C C C
2nd C 01JAN10 15FEB05 C C
3rd 01NOV12 01JUN10 01DEC03 01NOV12 01NOV12
Other Workers 01NOV12 22JUL05 01DEC03 01NOV12 01NOV12
4th C C C C C
Certain Religious Workers C C C C C
5th
Targeted
Employment Areas/
Regional Centers
and Pilot Programs
C C C C C

 

 

 

%d bloggers like this: