ประกาศ   ผู้ที่ถือ ดาก้าDACA โปรดอ่าน

เมื่อวันที่13 มกรา 2018 ที่ผ่านมา  ศาลรัฐบาลกลางได้สั่งระงับคำสั่งของทรัมพ์ชั่วคราวที่ยกเลิก ดาก้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยา 2017 ที่ผ่านมา  ฉะนั้นนับตั้งแต่นี้ไป อิมมิเกรชั่นได้เปิดรับใบสมัครให้ต่ออายุ ดาก้าได้  ฉะนั้นผู้ที่ถือ ดาก้าและผู้ที่ดาก้า ใกล้หมดอายุ (เช็ควันที่บนเวิร์ค เพอร์มิทwork permit) หรือหมดอายุไปแล้ว โปรดยื่นเรื่องเข้าอิมมิเกรชั่นทันที เพราะคำสั่งศาลนี้ชั่วคราว จนกระทั่งคณะรัฐบาลแย้งเรื่องเข้าศาล และถ้ารัฐบาลชนะ โปรแกรม ดาก้าจะถูกระงับอีก  (ดิฉันรับทำนะคะ โปรดอีเมล์ attorneyruji@aol.com)

โปรแกรม ดาก้า” 

ประธานาธิบดีโอบาม่าใช้อำนาจผู้บริหาร(คือไม่ได้ผ่านสภา)ผ่านโปรแกรม “ดาก้า” (DACA  Deferred Action for Childhood Arrivals) ออกมาช่วยเด็กที่อยู่เถื่อนในอเมริกาโดยไม่ใช่ความผิดของเขา เพราะพ่อแม่พาเข้ามาอเมริกาและเด็กเข้าเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กจนโด เรียนจบมีปัญหาทำงานถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ โปรแกรมนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถขอใบทำงาน “เวิร์ค เพอร์มิท” ใบขับขี่ บัตรโซเชียล และแอ็ดแว๊นซ์ พาโรล(advance parole) เดินทางออกนอกประเทศได้  โปรแกรมผ่านมาปี 2012 เป็นโปรแกรมชั่วคราว ต้องต่ออายุทุก 2 ปี

วันที่ 5 กันยา 2017 ประธานาธิบดีทรัมพ์ประกาศยกเลิก “ดาก้า” และให้เวลาคองเกรส 6 เดือนที่จะร่างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ โดยทรัมพ์ระบุข้อต่อรองหลายข้อ ว่าถ้าจะให้เขาเซ็นผ่านก็ต้องยอมข้อต่อรองเหล่านั้น “ดาก้า” ตั้งแต่วันที่ 5 กันยา 2017 อิมมิเกรชั่นปิดรับต่ออายุ “ดาก้า” คนที่ “ดาก้า” หมดอายุก็ค้างเติ่งอยู่  มีปัญหาเรื่องงานและเดินทางออกนอกประเทศ

ใครยื่นเรื่องต่อ ดาก้าได้

ผู้ที่ ดาก้าหมดอายุวันที่ 5 กันยา 2017 หรือหลังจากนั้น

ผู้ที่ ดาก้ายังไม่หมดอายุ แต่จะหมดภายใน 1 ปี สามารถยื่นเรื่องขอต่อได้ตอนนี้เลย เพราะโดยปกติอิมมิเกรชั่นจะรับต่ออายุภายใน 1 ปีก่อนหมด

ผู้ที่ ดาก้าหมดอายุก่อนวันที่ 5 กันยา 2017 ต่ออายุไมได้ แต่ยื่นเรื่องขอ ดาก้าใหม่ได้

ผู้ที่เคยมี ดาก้าและหมดอายุไปนาน แต่ไม่ได้ต่ออายุ  สามารถยื่นเรื่องขอ ดาก้าใหม่ได้

ข้อเตือน แนะนำว่าผู้ที่มีแอ็ดแว๊นซ์ พาโรล(advance parole) และยังไม่หมดอายุ ห้ามออกนอกประเทศ และผู้ที่ทำเรื่องต่ออายุใหม่ อิมมิเกรชั่นไม่ออก แอ็ดแว๊นซ์ พาโรลให้อีก

 

%d bloggers like this: