ทำใบเขียวให้พ่อแม่หรือน้องก่อนดี

ปีใหม่ผ่านไปแล้ว ตอนนี้ชีวิตค่อยๆเข้าที่ ดิฉันก็มานั่งโต๊ะทำงานอย่างเดิมหลังจากอยู่ในครัวทั้งอาทิตย์ bake ขนมแจกปีใหม่ ดิฉันทำ ดาร์ก ช็อคโกแล็ตอัลมอนด์บาร์ค (Dark Chocolate Almond Bark)ใส่ถุงแจกวันคริสมัสและปีใหม่ ทั้งคนทำและคนกินแฮ็ปปี้ ลงรูปขนมและรูปดิฉันโยคะหน้าบ้านหัวหินให้ดูค่ะ สัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องทำใบเขียวให้ใครก่อนดีระหว่างแม่และน้อง เคสตัวอย่าง

เคสตัวอย่าง

ครอบครัว มีพ่อ แม่ ลูก 3 คน พ่อแม่พาลูกมาอเมริกาตั้งแต่ลูกยังเด็ก พ่อแม่ทำงานอยู่เถื่อนไป ลูกๆก็เรียนหนังสือไป ทั้งครอบครัวกลายเป็นฮู้ด ในที่สุดลูกคนโตโตเป็นผู้ใหญ่มีแฟนอเมริกันและแต่งงาน ได้ใบเขียวแต่งงานอายุ น้องคนรอง อายุ 16 คนเล็กอายุ 8 ปี

ถาม หลังได้ใบเขียว พี่ตนโตจะแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อแม่และน้องๆเลยได้ไหม

ตอบ ยังไม่ได้ พี่คนโตต้องรอให้ตนได้ซิติเซ่นก่อน เพราะผู้ถือใบเขียวไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ แม่ พี่ น้องได้  ผู้ถือใบเขียวสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้คู่สมรสและลูกที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้น ฉะนั้น พี่คนโตต้องรอให้ถือใบเขียวครบ 3 ปีก่อนที่จะทำซิติเซ่นได้ เมื่อได้ซิติเซ่นถึงจะแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ แม่ และน้องได้

ถาม เมื่อเป็นซิติเซ่นแล้วสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ แม่ และน้องๆพร้อมกันเลยได้หรือไม่ หรือแอ็พพลายให้พ่อและแม่ก่อน เมื่อพ่อแม่ได้ใบเขียวจึงให้พ่อหรือแม่เป็นคนแอ็พพลายให้น้อง กรณีนี้ใช้เวลานานท่าไร และพ่อแม่ น้องต้องกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทยหรือไม่

ตอบ หลังได้ซิติเซ่นแล้วให้รีบแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ แม่ ทันที พ่อและแม่ของซิติเซ่น จัดอยู่ในกรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” (Immediate Relative) คือไม่อยู่ภายใต้โควต้า จึงสามารถรับใบเขียวในเมกาได้ ไม่ต้องกลับไปรับเมืองไทย ถึงแม้จะเป็นฮู้ดแล้วก็ตาม ใช้เวลาทำใบเขียวประมาณ 4 เดือน พี่ซิติเซ่นสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้น้องทั้งสองเลยได้เช่นกัน ในกรุ๊บ “เพรฟเฟอเร็นซ์ 4” (Preference) แต่ไม่แนะนำ เพราะกรุ๊บนี้อยู่ภายใต้โควต้า ไม่สามารถรับใบเขียวในเมกาได้ต้องกลับไปรับในเมืองไทย ซึ่งจะเป็นปัญหากลับเข้ามาไม่ได้ เพราะติดกฎหมาย “อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น” (unlawful presence) คือผู้ที่อยู่เถื่อนเกิน 1 ปี เมื่อเดินทางออกนอกประเทศ ห้ามกลับเข้าเมกาอีก 10 ปี ระยะเวลาคอยโควต้าประมาณ 10-11 ปี โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่น ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บทที่ 4 หน้า 4–3 หัวข้อ กรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” และ “เพรฟเฟอเร็นซ์” และบทที่ 2 หน้า 2-5  หัวข้อ Unlawful Presence แฟนคอลัมน์ในอเมริกาสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากดิฉัน แฟนที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

ข้อแนะนำกรณีน้อง

สำหรับน้อง 2 คน ตอนพี่คนโตได้ซิติเซ่นประมาณ 3 ปีหลังจากนี้ น้องคนโตจะอายุประมาณ 19 ปี  คนเล็ก 11 ปี ดิฉันจะอธิบายแยกเป็นคนๆ

น้องตนโต

คนนี้จะมีปัญหาเรื่องรับใบเขียวในเมกา เนื่องจากกว่าพ่อแม่จะได้ใบเขียวและแอ็พพลายใบเขียวให้น้องคนรอง เขาก็จะอายุประมาณ 19 ปี เขาจะไม่สามารถรับใบเขียวในเมกาได้ เพราะติดกฎหมาย “อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น” และถ้าเขาออกไปรับใบเขียวในเมืองไทย เจาก็ไม่สามารถกลับเข้าเมกาได้ นอกจากระหว่างน้องคอยใบเขียว รัฐบาลผ่านกฎหมายออกมาช่วย  อาจเป็น DREAM ACT หรือมาตรา 245i ซึ่งขณะนี้ยังไม่ผ่าน (มีทีท่าว่าจะผ่านหลายครั้งแต่ไม่ผ่าน) กฎหมาย DREAM ACT เป็นกฎหมายช่วยเด็กที่พ่อแม่พามาอยู่ตั้งแต่เล็ก เด็กเรียนหนังสือในเมกา จบไฮสกูลในเมกามีปัญหาเข้ามหาลัยไม่ได้หรือต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสูงแบบนักเรียนต่างชาติแทนที่จะจ่ายถูกเท่าคนเมกัน ฉะนั้นบางสถาบันปัจจุบันก็จะให้เด็กจ่ายค่าเล่าเรียนเท่าคนเมกัน แต่หลายมหาลัยไม่ยอม  ถ้ากฎหมายนี้ผ่านออกมาจะออกวีซ่าหรือใบเขียวให้เด็กเหล่านี้ในอนาคต โดยยังมีเงื่อนไขอื่นๆคือเด็กมีความประพฤติดี เรียนมหาลัย เป็นต้นซึ่งน้องคนรองอาจตกอยู่ในกรุ๊บนี้ ส่วนมาตรา 245i อาจมีออกมาเป็นครั้งคราว  ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือปี 2001 ถ้าผ่านออกมาในอนาคตก็จะช่วยให้คนที่เป็นฮู้ดแล้วที่กำลังแอ็พพลายใบเขียวภายใต้กรุ๊บ “เพรฟเฟอเร็นซ์” ที่รอโควต้าอยู่ สามารถรับใบเขียวในเมกาได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับไทยโดยจ่ายค่าปรับ $1,000 กฎหมายนี้ก็เคยมีท่าทีจะออกมาใหม่ แต่ไม่ออกเสียที โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยว DREAM ACT ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บทที่ 2 หน้า2-8 และมาตรา 245i หน้า 2-5

สรุป สำหรับน้องคนโต วิธีดีที่สุดคือรอให้พ่อหรือแม่ได้ใบเขียว จึงให้พ่อหรือแม่แอ็พพลายใบเขียวให้เขาจะเร็วกว่าใบเขียวพี่น้อง และรอไปด้วยความหวังว่าระหว่างรอจะมีกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งผ่านออกมาช่วย DREAM ACT หรือมาตรา 245i ถ้าโควต้ามาถึงเมื่อไร และไม่มีกฎหมายใดออกมาช่วย เขาก็ไม่สามารถรับใบเขียวในเมกาได้ เราก็ต้องพักเรื่องไป นอกจากนี้ก็ต้องหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเขามีแฟนถือสัญชาติอเมริกัน และได้แต่งงานกันก็ต้องให้คู่สมรทำใบเขียวแต่งงานไปเลย ถึงแม้จะมีใบเขียวที่พ่อหรือแม่กำลังยื่นให้ค้างอยู่ก็สามารถทำซ้อนได้ ไม่เป็นปัญหา

น้องคนเล็ก

คนนี้สบายเพราะอายุยังน้อยเพียง 11 ปีตอนพี่ได้ซิติเซ่น ให้พ่อหรือแม่เป็นคนแอ็พพลายใบเขียวให้น้องคนเล็กทันทีที่ท่านได้ใบเขียวตอนนั้นน้องก็อายุประมาณ 11 ปีกว่า น้องจัดอยู่ในกรุ๊บ เพรฟเฟอเร็นซ์ 2A โควต้านี้เร็วคอยประมาณ 2 ปีครึ่ง น้องควรจะได้ใบเขียวก่อนอายุ 14 ปี น้องสามารถรับใบเขียวในเมกาได้โดยไม่ติด “อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น” กฎหมายนี้เริ่มนับวันที่อยู่เถื่อนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ก่อนหน้าไม่นับ   กฎหมายนี้อภัยให้เด็กเพราะถือว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไร ไม่ใช่ความผิดของเด็กที่พ่อแม่พามามาเมกาและปล่อยให้เด็กอยู่เถื่อน ฉะนั้นน้องคนเล็กก็รอดไป

น้องคนเล็กได้ซิติเซ่นตามพ่อหรือแม่

ภายใต้กฎหมาย Automatic acquisition of citizen ผ่านมาปี ค.ศ. 2000 ถ้าพ่อหรือแม่เป็นซิติเซ่น และมีลูกที่ถือใบเขียวอยู่ และลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ลูกจะได้ซิติเซ่นตามพ่อหรือแม่โดยอัตโนมัติ (automatic citizenship) โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ Automatic acquisition of citizen ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่งใหม่” บทที่ 6 หน้า 6-4 หัวข้อ “เด็กอายุต่ำกว่า 18ปีได้สัญชาติตามพ่อ/แม่ กรณีน้องคนเล็ก ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน (คือราต้องแข่งกับเวลา) ทันทีที่พ่อหรือแม่ได้ซิติเซ่น น้องจะได้ซิติเซ่นตามพ่อหรือแม่ด้วย  ตัวอย่าง “ไทม์ไลน์” (Time line) ดิแันจะสาธิตให้ดู

  • ขณะนี้น้องคนเล็กอายุ 8 ปี พี่คนโตพึ่งได้ใบเขียวไม่ถึงปี พอพี่คนโตได้ซิติเซ่นประมาณ 3 ปีให้หลัง น้องจะอายุ 11 ปี 6 เดือน  (เผื่อเวลานิดหน่อย) พี่แอ็พพลายใบเขียวให้พ่อและแม่ทันที พ่อและแม่จะได้ใบเขียวประมาณ 4 เดือน

  • น้องอายุ 12  ปี ตอนพ่อและแม่ได้ใบเขียว แม่แอ็พพลายใบเขียวให้น้องทันทีภายใต้กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ 2A ใช้เวลาประมาณ 2 ปี 1/2-3 ปี

  • น้องอายุ 15 ปี น้องได้ใบเขียว

  • พ่อแม่ได้ใบเขียวครบ 5 ปี พ่อแม่รีบทำซิติเซ่น ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ตอนนั้น น้องอายุประมาณ 17 ปีกว่า ทันทีที่พ่อแม่ได้ซิติเซ่น และนั้นน้องยังอายุไม่ถึง 18 ปี  น้องก็จะได้ซิติเซ่นโดยอัตโนมัติตามพ่อหรือแม่  ถ้าทำไม่ทัน ก็ไม่เรื่องใหญ่ น้องก็ต้องคอย 5 ปี นับจากวันที่ได้ใบเขียว น้องถึงจะทำซิติเซ่นได้ด้วยตนเอง

%d bloggers like this: