ประกาศ คุณสามารถติดต่อดิฉันได้ทางโทรศัพท์ และอีเมล์เท่านั้น โทร 714-994-5958 ไลน์เมืองไทย 0817212967 และอีเมล์ attorneyruji@aol.com ดิฉันได้ยกเลิกตู้จดหมาย ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์แล้วนะคะ

แฮ็ปปี้ วาเล็นไทน์ (Happy Valentine) 14 กุมภา วันแห่งความรักนี้นะคะ ดิฉันรู้จักวันวาเลนไทน์ครั้งแรกตอนทีนเอจ มีหนุ่ม ร.ร. เซ็นกาเบรียลมาดักรอดิฉันหน้าราชินีบนอยู่หลายเดือน วันวาเลนไทน์เขาให้การ์ดวาเลนไทน์ดิฉัน เป็นงงไม่รู้ว่า “วาเลนไทน์” คืออะไร นักเรียน ร.ร. ไทยยอดเชย นึกทึ่งนักเรียน ร.ร. คริสเตียนมากตอนนั้น 555 ขอเล่าที่มาของวันวาเล็นไทน์ จะได้รู้ที่มาที่ไปไม่ซื่อบื้อเหมือนดิฉัน

ราวศตวรรษที่ 3 สมัยกษัตริย์โรมันเอ็มไพร์ชื่อ กษัตริย์คลาวเดียที่สาม (Claudia III) เป็นกษัตริย์ที่ไฝ่อำนาจและต้องการขยายดินแดนให้มากที่สุด ท่านได้เกณท์ทหารชายหนุ่มไปรบ กษัตริย์กลัวว่าชายหนุ่มไม่อยากไปรบหรือใจเขวถ้ามีความรัก ท่านจึงออกกฎห้ามไม่ให้ชายหนุ่มแต่งงาน มีนักบุญชื่อ เซ๊นท์ วาเล็นไทน์ (Saint Valentine) ท่านไม่เห็นด้วยและต่อต้านกฎหมายนี้ ท่านแอบทำพิธีสมรสลับให้คู่หนุ่มสาวๆ คู่หนุ่มสาวที่ท่านได้ทำพิธีสมรสให้ ได้ส่งจดหมายมาขอบคุณท่านมากมาย ภายหลังกษัตริย์รู้เข้า ท่านให้จับ เซ๊นท์ วาเล็นไทน์ เข้าคุก ระหว่างอยู่ในคุก เซ๊นท์ วาเล็นไทน์ หลงรักลูกสาวนักโทษผู้หนึ่ง ก่อนวันประหารท่านได้แอบส่งจดหมายสารภาพรักให้ลูกสาวนักโทษ ท่านลงท้ายจดหมายว่า จาก “วาเล็นไทน์ของเธอ” “From your Valentine” ท่านถูกประหารชีวิตวันที่ 14 กุมภา “From your Valentine” ได้กลายเป็นประโยคใช้ลงท้ายการ์ดวาเล็นไทน์มาถึงปัจจุบัน โรแมนติค!!

เข้าเรื่องอิมมิเกรชั่นเลยนะคะ หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าพ่อหรือแม่ที่ถือใบเขียวต้องรอให้เป็นซิติเซ่นก่อน จึงจะยื่นเรื่องแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกที่อายุเกิน 21 ปีได้เร็ว เมื่อหลายๆปีมาแล้วใช่ค่ะ แต่ตอนนี้กลับตรงกันข้าม ถึงแม้คุณเพียงถือใบเขียวคุณสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกได้ทันที และจะได้เร็วกว่ารอเป็นซิติเซ่น

ระบบโควต้า

ก่อนอื่นมาเข้าใจระบบโควต้าครอบครัวก่อน อิมมิเกรชั่นแบ่งกรุ๊บใบเขียวครอบครัวเป็น 5 กรุ๊บเรียก “กรุ๊บ เพร็ฟเฟอเร็นซ์” (Group Preference) รัฐบาลจัดจำนวนใบเขียวที่ออกให้แต่ละปีของแต่ละกรุ๊บ ถ้ากรุ๊บไหนคนขอมากกว่าจำนวนที่กำหนด ก็จะไปโปะรวมกับปีต่อไป ฉะนั้นระยะรอโควต้าแต่ละกรุ๊บจึงไม่เท่ากัน ข้อเตือน โควต้าขยับช้าหรือเร็วขึ้นได้ขึ้นกับคนขอใบเขียวมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลฉบับนี้เขียนตามโควต้าปัจจุบัน

กรุ๊บ “เพร็ฟเฟอเร็นซ์” (Preference)

กรุ๊บ 1st ซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปีไม่แต่งงานหรือหย่า ระยะเวลารอ 6 ½ ปี ถ้ามีเด็ก (ลูก) อายุต่ำกว่า 21 ปีตอนโควต้ามาถึง เด็กจะได้ใบเขียวพ่วงไปด้วย

กรุ๊บ 2A ผู้ถือใบเขียวแอ็พพลายใบเขียวให้คู่สมรส และลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่แต่งงานหรือหย่า กรุ๊บนี้ปัจจุบันโควต้า “เคอเร๊นท์” (current “C”) โควต้าเหลือไม่ต้องรอ ถ้าคู่สมรสมีลูกอายุต่ำกว่า 21 ปี เด็กจะได้ใบเขียวพ่วงมาด้วย

กรุ๊บ 2B ผู้ถือใบเขียวแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปีไม่แต่งงานหรือหย่า ระยะเวลารอ 5 ½ ปี ถ้ามีเด็ก (ลูก) อายุต่ำกว่า 21 ปีตอนโควต้ามาถึง เด็กจะได้ใบเขียวพ่วงมาด้วย

กรุ๊บ 3rd ซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปีแต่งงานแล้ว ระยะเวลารอ 12 ปี คู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีตอนโควต้ามาถึง เด็กจะได้ใบเขียวพ่วงมาด้วย

กรุ๊บ 4th ซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวพี่ น้อง อาจเป็นพี่ น้องคนละพ่อ หรือคนละแม่ได้ ระยะเวลารอ 13 ปี คู่สมรสของพี่หรือน้องและลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีตอนโควต้ามาถึง เด็กจะได้ใบเขียวพ่วงมาด้วย

State Department Visa Bulletin February 2020 FINAL ACTION DATES

วิธีอ่านคือ ช่องแรกคือ กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ ตามที่อธิบายข้างต้น ของไทยดูช่อง World หมายถึงทุกประเทศ นอกจากจีน อินเดีย เม็กซิโกและฟิลิปปีนส์ ตัวอย่างวันที่ ของกรุ๊บ 2B เขียน 8-22-2014 หมายถึงว่าตอนนี้ เคสที่ยื่นเข้าระบบ ก่อนหน้า 22 สิงหาคม 2014 โควต้ามาถึงแล้ว วีซ่าเซ็นเต้อร์จะส่จดหมายหรือส่งออนไลน์ให้รายละเอียดว่าคุณต้องดำเนินอะไรขั้นต่อไป

คุณเช็ดเวลาโควต้าได้ที่ www.travel.state.gov Visa Bulletin กรุ๊บ Family Preference

เคสตัวอย่าง

แม่พึ่งได้ใบเขียวจากลูกซิติเซ่น แม่ต้องการเอาลูกชาย ซึ่งเขามีลูก 2 คน อายุ 10 และ 12 ปี ลูกชายจดทะเบียนแล้ว มีวิธีที่จะเอาลูกชายและครอบครัวมาได้เร็วที่สุด

วิธีที่เร็วที่สุด

ตามเคสตัวอย่าง วิธีที่เร็วที่สุดคือ แม่ยื่นขอใบเขียวให้ลูกชายทันทีภายใต้กรุ๊บ 2B (ข้างต้น) แต่เนื่องจากกรุ๊บนี้ลูกต้องไม่แต่งงานหรือหย่า ฉะนั้นลูกชายต้องไปหย่าภรรยาก่อน หย่าเสร็จแม่ยื่นเรื่องขอใบเขียวให้ลูกชาย โควต้ารอประมาณ 5-6 ปี เมื่อโควต้ามาถึงเด็ก(หลาน)ก็จะอายุ 15½ และ 17½ ปี ใช้เวลาดำเนินเรื่องต่อที่สถานทูตประมาณ 6-10 เดือน เมื่อพ่อและลูกเดินเข้าอเมริกาและได้ใบเขียวเรียบร้อย ถ้าลูกชายต้องการเอาภรรยาที่หย่ามา เขาต้องเดินกลับไปไทยจดทะเบียนและจึงแอ็พพลายใบเขียวให้ภรรยาในกรุ๊บ F2A ซึ่งกรณีโควต้า “เคอเร๊นท์” ภรรยาน่าจะได้ใบเขียว ภายใน 1 ปี

วิธีที่สอง

ตามเคสตัวอย่าง ถ้าแม่รอทำซิติเซ่นได้ก่อนและจึงยื่นเรื่องให้ลูกชายในกรุ๊บ F-3 ลูกแต่งงานแล้วของซิติเซ่น(ข้างต้น) โควต้ารอประมาณ 12 ปี ปัญหาคือแม่ต้องถือใบเขียว 5 ปีก่อนยื่นเรื่องขอซิติเซ่นได้ และกว่าจะดำเนินเรื่องซิติเซ่นเสร็จได้สาบานตนใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน รวมเวลาทั้งสิ้น 18 ปี เด็กก็อายุเกิน 21 ปี เรียก “เอจ เอ๊าท์” (age out) เด็กก็จะไม่ได้ใบเขียวพร้อมพ่อแม่

สมมติต่อ เมื่อพ่อได้ใบเขียว พ่อสามารถแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปีไม่สมรสได้ในกรุ๊บ 2B ใช้เวลารอประมาณ 5-6 ปี ก็ลองคำนวนเวลาเองแล้วกันนะคะ

%d bloggers like this: