คุณที่อยู่ในอเมริกาคงได้ยินข่าวที่รัฐบาลทรัมพ์ได้ประกาศให้เช็คช่วยเหลือราษฎร เช็คนี้เรียก “สติมิวลัส เช็คส์”(STIMULUS CHECKS) เนื่องจากวิกฤติจาก COVID-19 ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง ทำให้ประชาชนเดือดร้อน มีคำถามจากลูกความเข้ามาถามเรื่องเงินว่าต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้รับ“สติมิวลัส เช็ค”

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเช็ค

  1. คุณต้องเป็นซิติเซ่นหรือถือใบเขียว
  2. มีบัตรโซเชียล
  3. อายุเกิน 18 ปี
  4. ต้องมีรายได้ไม่เกิน $75,000 ต่อปีต่อคน กรณีครอบครัว สามี ภรรยา รายได้รวมไม่เกิน $150,000 ต่อปี ส่วนครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวหรือ “เฮ็ด ออฟ เฮ๊าส์โฮลด์” (Head of Household) ทำงานคนเดียว รายได้รวมต้องไม่เกิน $112,500
  5. คุณต้องไม่มีคนอื่น เคลมคุณเป็น “ดีเพ็นเด๊นท์” (dependent) ตัวอย่าง พ่อเป็นซิติเซ่นอยู่บ้านเดียวกับคุณ คุณเคลมพ่อในภาษีรายได้ หรือ “อินคัมแท็กซ์” (Income Tax) เป็นดีเพ็นเด๊นท์ พ่อจะไม่ได้รับ “สติมิวลัส เช็คส์
  6. คุณต้องยื่น ภาษี ปี 2018 หรือ 2019

จำนวนเช็คเท่าไร

รัฐบาลดูรายได้คุณจาก “อินคัมแท็กซ์” ปี2019 ถ้าคุณยังไม่ได้ยื่นก็จะดูจากปี 2018 (ปีนี้เนื่องจาก COVID-19 IRS เลื่อนวันสุดท้ายที่คุณต้องยื่นภาษีไปเป็น 15 กรกฎาคมแทนที่จะเป็น 15 เมษายน)
“เบส”(base) เช็ค $1,200 ต่อคน ตัวอย่าง สามี ภรรยา ทั้งสองคนทำงาน ยื่นภาษีร่วมกันเรียก “จ๊อยนท์ อินคัมแท็กซ์” (Joint Income Tax) จะได้รับเช็ค 1 ใบ (ไม่ได้รับเช็คแยกต่อคน) $2,400 ถ้ามีลูก“ดีเพ็นเด๊นท์” อายุต่ำกว่า 17 ปี เด็กจะได้คนละ $500 เช่น 1 คน รวมเป็น $2,900 หรือ 2 คน $3,400 เป็นต้น

ส่วนผู้มีธุรกิจส่วนตัวดูจาก adjusted gross income หรือ AGI (ปรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย) ตามฟอร์ม IRS 1040 ปี 2018 บรรทัดที่ 7 (Line 7) ของปี 2019 อยู่บรรทัดที่ 8b (line 8b)
ส่วนครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวหรือ “เฮ็ด ออฟ เฮ๊าส์โฮลด์” (Head of Household) ทำงานคนเดียว รายได้รวมต้องไม่เกิน $112,500 แต่ถ้าเกิน ก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือ แต่จะถูกหัก 5 เหรียญ ต่อทุก 100 เหรียญ ของส่วนเกิน

เราต้องกรอกฟอร์มอะไรบ้าง
ไม่ต้องกรอกฟอร์มค่ะ คุณที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นและจ่ายภาษี จะได้รับเช็คโดยอัตโนมัติ ส่งเข้าบัญชีคุณโดยตรงหรือส่งเป็นเช็ค
ผู้รับเงินรายได้เสริม Supplemental Security Income
ผู้รับเงินรายได้เสริม Supplemental Security Income หรือ จะได้รับ “สติมิวลัส เช็คส์” โดยอัตโนมัติ ถึงแม้คุณไม่เคยยื่น “อินคัมแท็กซ์”

ได้รับเช็คเมื่อไร
เช็คแรกมีผู้ได้รับเมื่อวันที่ 14 เมษายนนี้ เช็คที่ซิมเปิ้ล $1,200 ตามเบสควรจะได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ ส่วนเช็คที่ต้องคำนวนบวก ลบ คุณหาร อาจได้ช้ากว่า

แนะนำ
ข้อเตือน มีลูกเกิดปี 2019 แนะนำให้คุณรีบยื่นภาษีของปี 2019 ทันที เพื่อจะได้เคลมลูกที่เกิดใหม่ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ยื่นภาษีและได้รับ “สติมิวลัส เช็คส์” แล้ว ปีหน้าเมื่อคุณยื่นภาษี รัฐบาลจะเครดิตเงิน ส่วนของลูกให้ $500

Published by JK

https://www.linkedin.com/in/jiradett/

%d bloggers like this: