เฮ้อ! ป.ธ.น.ทรัมพ์ออกคำสั่ง หรือ “พร๊อค คลา เม ชั่น” (Proclamation) เมื่อวันพุธ ที่ 22 เมษา   เข้มงวดคนต่างชาติเข้าเมกาอีกแล้ว คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ชั่วคราว 60 วันนับจากวันศุกร์ที่ 24 เมษา 2020  หลังจากนี้ 30 วัน กระทรวงการต่างประเทศ กรมแรงงาน และเลขาณุการของรัฐจะประชุมกันอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง  เข้ารายละเอียดเลยนะคะ

หมายเหตุ

คำว่า “พร๊อค คลา เม ชั่น” (Proclamation) คือคำสั่งจากผู้บริหาร“ประธานาธิบดี” ไม่ใช่กฎหมาย ตามสิทธิรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีมีสิทธิออกคำสั่งได้ ในกรณี ฉุกเฉิน และเพื่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชน เช่นในยามสงคราม หรือโรคระบาด ฉะนั้นคำสั่งนี้ชั่วคราวนะคะ ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนกฎหมายอิมมิเกรชั่นที่มีมากว่า 100ๆ ปีได้

กรุ๊บผู้ที่ห้ามเข้าอเมริกา

– คนต่างชาติที่อยู่นอกอเมริกา ณ. วันที่ 24 เมษา 2020

– คนต่างชาติที่ไม่มีอิมมิแกรนท์วีซ่า (วีซ่าถาวร) ที่มีผลใช้ ณ. วันที่ 24 เมษา 2020

– คนต่างชาติที่ที่ไม่มีหนังสือเดินทางที่มีผลใช้ ณ. วันที่ 24 เมษา 2020

กฎข้างบนไม่รวมกรุ๊บข้างล่างซึ่งเดินทางเข้าอเมริกาได้ปกติ

– ผู้ที่ถือใบเขียว

– ชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยอิมมิแกร๊นท์วีซ่า (วีซ่าถาวร) รวม พยาบาล หมอ นักวิชาการด้าน COVID-19 คู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีผู้ติดตามของกรุ๊บนี้

– ชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยใบเขียวลงทุน• คู่สมรสซิติเซ่น และลูกซิติเซ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี

– ทหาร คู่สมรส และลูกทหาร

– ชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยอิมมิแกร๊นท์วีซ่าพิเศษ Special immigrant visa S-1 SQ

ผลสำหรับผู้ที่กำลังยื่นขอใบเขียว

– ซิติเซ่น ที่กำลังแอ็พพลายใบเขียวให้ พ่อ หรือ แม่ เคส “ออน โฮลด์” (on hold) คือหยุดนิ่งใน 60 วันนี้ อาจมีผลให้ช้าลงบ้าง

– ซิติเซ่น ที่กำลังแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปี และพี่น้อง เคส “ออน โฮลด์” 60 วัน แต่ไม่น่าเป็นผลนักเพราะ 2 กรุ๊บนี้อยู่ภายใต้โควต้าซึ่งใช้เวลานาน 6-13 ปี อยู่ดี

– ผู้ถือใบเขียว ไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้คู่สมรส หรือ/ และลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีได้ตอนนี้ (ในช่วง 60 วันนี้) ส่วนผู้ที่ยื่นเรื่องเข้าไปแล้วไม่เป็นผลค่ะ

– ผู้ที่แอ็พพลายวีซ่าล็อตโต้ ตอนนี้ “ออน โฮลด์” ค่ะ คือหยุดนิ่งใน 60 วันนี้

วีซ่าชั่วคราว และใบเขียวทำงาน

คำสั่งนี้ไม่มีผลกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าลงทุน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานและใบเขียวทำงาน ทุกกรุ๊บ คือคุณยังขอวีซ่าได้ปกติ

ข่าวดี อิมมิเกรชั่นออฟฟิสจะเปิดทำการปกติ 4 มิถุนายน 2020 ค่ะ ส่วนสถานทูตจะเปิดเดือน พฤษภาคม ค่ะ โปรดเช็คได้ ที่ www.travel.state.gov

Published by JK

https://www.linkedin.com/in/jiradett/

%d bloggers like this: