ประกาศ ดิฉันมีหนังสือที่เขียน สิทธิของฉันในอเมริกา กฎหมายอิมมิเกรชั่น อยู่อเมริกา และ  ชีวิตโรบินฮู้ด แจกฟรี หนังสือแต่ละเล่มมีประโยชน์มากค่ะ คุณสามารถไปเอาหนังสือได้ที่  วัดป่าธรรมชาติ เมือง La Puente จะวางอยู่ที่โต๊ะหน้าโรงทานค่ะ

อีกประกาศหนึ่งค่ะ  อิมมิเกรชั่นพึ่งประกาศวันนี้ว่า ค่าธรรมเนียมอิมมิเกรชั่นจะขึ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2020 นี้นะคะ เมื่อดิฉันได้รายละเอียดค่า ธรรมเนียมใหม่ จะลงประกาศทันทีค่ะ

ผู้ที่ขอใบเขียวหรือวีซ่าผู้อพยพ “อิมมิแกร๊นท์วีซ่า” (Immigrant Visa) และวีซ่าคู่หมั้นไปอเมริกา ผ่านกงสุลเรียก “คอนซูล่า พรอเซสซิ่ง” (Consular Processing) ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนสัมภาษณ์ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บางกอกเนอร์ส ซิ่งโฮม ในกรุงเทพ หรือ ร.พ.แม็คคอร์มิคในเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่ยื่นเรื่องขอใบเขียวในอเมริกา เรียก ปรับสถานภาพ หรือ “แอ็ดจัสท์เม๊นท์ ออฟ สแตตัส” (Adjustment of Status) ต้องไปตรวจสุขภาพกับหมอที่อิมมิเกรชั่นระบุรายชื่อเท่านั้น คุณจะได้รับผลตรวจสุขภาพในซองปิดผนึก ซึ่งคุณห้ามเปิดซอง

ที่มาของกฎการตรวจสุขภาพ

กฎการตรวจสุขภาพมีมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1776 สมัยผู้อพยพชุดแรกนั่งเรือมาแสวงหาอิสรภาพในดินแดนใหม่ “อเมริกา” เมื่อถึงเกาะ “แอลลิส ไอแลนด์” รัฐนิวยอร์ค เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะคัดแต่คนที่สุขภาพดีให้ผ่าน  และกีดกันคนอ่อนแอ และคนที่ดูป่วยและไอมากๆก็จะรวบลัดว่าเป็น “ที บี” หรือคนที่เกาหัวมากๆจะรวบลัดว่า มีเหา เจ้าหน้าที่จะกักตัวไม่ให้เข้าประเทศและตัดสินส่งขึ้นเรือกลับ 

ปี ค.ศ. 1952 กฎหมายอิมมิเกรชั่นฉบับ “แมคคาแรน-วอลเตอร์” กำหนดรายการ “บุคคลที่ไม่พึงประสงค์” หลายข้อ หนึ่งในหลายข้อ คือผู้ที่มีโรคติดต่อที่เป็นภัยต่อสังคม รวมโรคติดต่อร้ายแรงทางเพศสัมพันธ์แทบทุกชนิด เช่น โรคแผลริมอ่อน-ซิฟิลิสเทียม โกโนเรีย ซิฟิลิสขั้นติดต่อ ฯลฯ โรคเรื้อนขั้นติดต่อ วัณโรคขั้นติดต่อ และผู้ที่เคยใช้ยาเสพติด กรุ๊บนี้บางโรคขอ“ผ่อนผัน”ได้ ถ้าผู้มีโรคได้เตรียมเรื่องรับการรักษา และกรณีคู่สมรส บุตรหรือพ่อแม่ของซิติเซ่นหรือผู้ถือใบเขียว ผู้ที่เคยใช้ยาเสพติด ก็จัดอยู่ในกลุ่ม“บุคคลที่ไม่พึงประสงค์” นี้ แต่ถ้าหยุดใช้เกิน 3 ปี ก่อนขอวีซ่าสามารถยื่นเรื่องขอ “ผ่อนผัน” ได้

ปัจจุบันหมอตรวจอะไรบ้าง

เวลาคุณไปตรวจสุขภาพทำใบเขียว สิ่งที่หมอเช็ค คือ คุณมีโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือไม่ เช่นโรคหนองใน ซิฟิลิสติดเชื้อได้ขั้นร้ายแรง  โรคเรื้อน วัณโรค หรือ “ที บี” โรคทางด้านประสาท และ คุณใช้ยาเสพติดหรือไม่ ถ้าคุณมีปัญหาโรคเหล่านี้ คุณจะต้องแสดงว่าคุณได้รับการรักษาอยู่ หรือมีประกันสุขภาพ หรือเงินพอที่จะรักษาที่จะไม่เป็นภาระสังคม และคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ (ขึ้นอยู่กับอายุ) ส่วนผู้ทำใบเขียวในเมืองไทย นอกจากโรคข้างต้นแล้ว ถ้าคุณมีโรคติดต่อ รวมโรคอหิวา คอตีบ  ติดเชื้อวัณโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างรุนแรง  และ “โควิด19 คุณอาจต้องถูกกักกัน หรือ “ควอรันตีน” (Quarantine) 

อายุของใบตรวจสุขภาพ

ตามกฎอิมมิเกรชั่นใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 มีดังนี้

ผู้ขอใบเขียวในอเมริกา

ก่อนหน้า 1 พฤศจิกายน 2018 ผลตรวจสุขภาพมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่หมอเซ็นชื่อถึงวันที่อิมมิเกรชั่นตัดสินเคสคุณ ยุค “โอบาม่า แอ็ดมินิสเตรชั่น” ระยะเวลาทำใบเขียวประมาณ 4 เดือน นับจากวันยื่น “เคส” (คือ ฟอร์ม และเอกสารครบ รวมผลตรวจสุขภาพ) ถึงวันสัมภาษณ์จนได้ใบเขียว ฉะนั้นผู้ยื่นจะตรวจร่างกายก่อนยื่น พอมายุค“ทรัมพ์ แอ็ดมินิสเตรชั่น” ระยะเวลาเคสใบเขียวเริ่มช้าขึ้นๆ จาก 4 เดือนเกิน 1 ปีถีง 2 ปี ผลตรวจสุขภาพจึงหมดอายุก่อนสัมภาษณ์ ผู้ยื่นต้องเสียตังตรวจสุขภาพใหม่ ตามกฎใหม่ แบ่งอายุใบตรวจสุขภาพเป็น 2 สเต็ป

ผลตรวจสุขภาพมีอายุ 2 ปี แต่มีเงื่อนไข คือ ตอนยื่นเรื่อง ถ้าคุณไปตรวจร่างกายและยื่นผลตรวจสุขภาพพร้อมเอกสาร ผลตรวจสุขภาพมีกำหนดอายุแค่ 60 วัน นับจากวันที่หมอเซ็นชื่อในผลตรวจสุขภาพ ถึงวันที่อิมมิเกรชั่นรับเคสคุณ ตัวอย่างหมอเซ็นชื่อใบตรวจสุขภาพ วันที่ 10  กรกฎา 2020 คุณต้องยื่นเคสและอิมมิเกรชั่นรับเคสคุณก่อนวันที่ 9 กันยา 2020 หลังอิมมิเกรชั่นรับเคสผลตรวจสุขภาพมีอายุ 2 ปี แต่ถ้าถ้าอิมมิเกรชั่นรับเคสคุณหลังวันที่ 9 กันยา เคสจะถูกตีกลับและคุณต้องไปตรวจร่างกายใหม่

ซึ่งข้อนี้เป็นปัญหาที่ดิฉันพบ ตัวอย่าง ลูกความไปตรวจร่างกายก่อน แต่ติดขัดเรื่องเอกสารหรือเรื่องเงิน ทำให้ยื่นเคสล่าช้าเกิน 60 วัน หรือยื่นเคสทันภายใน 60 วัน แต่เคสมีปัญหาถูกตีกลับเพราะขาดเอกสารหรือฟอร์มผิดพลาด เป็นผลให้ผลตรวจสุขภาพหมดอายุ

อิมมิเกรชั่นเปลี่ยนกฎให้คุณสามารถส่งผลใบตรวจร่างกายภายหลังได้ หรือนำไปวันสัมภาษณ์ โดยไม่ทำให้คุณเสียเวลา เพราะโดยปกติถ้าเอกสารสำคัญขาด อิมมิเกรชั่นรับจะส่งจดหมายขอหลักฐานที่ขาด “รีเควส ฟอร์ เอวิเด๊นซ” (Request for Evidence เรียกย่อว่า RFE) ซึ่งจะทำให้เคสล่าช้า แต่กรณีผลใบตรวจสุขภาพ ทางอิมมิเกรชั่นดำเนินเคสปกติ และส่งจดหมาย RFE แจ้งว่าขาดใบตรวจสุขภาพไป แต่คุณไม่ต้องส่งกลับไป ให้รอนำไปวันสัมภาษณ์ หรือบางเคสเช่นเคสใบเขียวให้พ่อแม่ อาจไม่เรียกสัมภาษณ์ ทางอิมมิเกรชั่นจะส่งจดหมายฉบับสองมาบอกให้คุณส่ง ผลใบตรวจสุขภาพไปโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ ข้อแนะนำ คือรอไม่ต้องไปตรวจสุขภาพตอนยื่นเรื่อง รอให้เรียกสัมภาษณ์ก่อนค่อยไปตรวจ

ผู้ขอใบเขียวในเมืองไทย

ใบตรวจสุขภาพมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่หมอเซ็นถึงวันเดินทางไปอเมริกา ขั้นตอนคือ เมื่อคุณได้จดหมายนัดวันสัมภาษณ์ คุณถึงไปตรวจร่างกาย เมื่อสัมภาษณ์เรื่องผ่าน ทางสถานทูตจะออกวีซ่าให้คุณ 6 เดือน คุณต้องเดินทางเข้าอเมริกาก่อนที่ใบตรวจสุขภาพจะหมดอายุ ตัวอย่าง คุณได้จดหมายนัดสัมภาษณ์วันที่ 1 กรกฎา 2020 วันสัมภาษณ์วันที่ 18 กันยา 2020 คุณไปตรวจสุขภาพหมอเซ็นใบตรวจสุขภาพ วันที่ 10  กรกฎา 2020 คุณจะต้องเดินเข้าอเมริกาก่อนวันที่ 9 มกรา 2021

วีซ่าคู่หมั้น

กรณีคู่หมั้น ผลใบตรวจสุขภาพมีอายุ 1 ปี คุณจะได้รับผลใบตรวจสุขภาพ และคุณจะได้รับใบฉีดวัคซีนต่างหาก คือฟอร์ม DS-3025 ให้คุณเก็บฟอร์มนี้ไว้และนำไปอเมริกาด้วย เมื่อเคสผ่าน คุณจะต้องเดินทางภายใน 6 เดือน คุณต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นภายใน 90 วัน และยื่นเรื่องขอใบเขียว คุณไม่ต้องตรวจร่างกายอีก เพียงยื่นใบฉีดวัคซีน ฟอร์ม DS-3025 เท่านั้น

Published by JK

https://www.linkedin.com/in/jiradett/

%d bloggers like this: