กฎอิมมิเกรชั่นสำหรับผู้ขอใบเขียวจากเมืองไทยผ่านสถานทูต (Consular Processing) ต้องฉีดโควิดวัคซีนก่อนเดินทางเข้าอเมริกา และผู้ที่ขอใบเขียวในอเมริกาหรือ“ปรับสถานภาพ” หรือ “แอ็ดจัสท์เม๊นท์ ออฟ สแตตัส” (Adjustment of status) ต้องมี “พรูฟ” ว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเช่นกัน กฎใหม่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลา 2021 นี้

ฉีดวัคซีนเมื่อไร

สำหรับผู้ที่ขอใบเขียวจากเมืองไทย  คุณควร มี “พรูฟ” ฉีดวัคซีนเรียบร้อยก่อนวันนัดไปตรวจร่างกาย และต้องนำนำผลฉีดวัคซีนไปโรงพยาบาลวันตรวจร่างกายด้วย  ร. พ. ที่ทางสถานทูตรับรองคือ ร.พ. บำรุงราษฎร์ ร.พ. บี เอ็น เค (BNK) หรือ แบ็งคอค เนิร์สซิ่ง โฮม และ ร.พ. แม็คคอร์มิค ในเชียงใหม่ 

บัตรฉีดวัคซีน ต้องเป็น “ออฟฟิเชียล วัคซีน เร็คคอร์ด” (official vaccine record) มีลงวันที่ที่ได้รับการฉีด ชื่อคุณ และ ควรมี ชื่อบริษัทผู้ผลิด และ ล็อทนัมเบอร์ และแสดงให้ทางโรงพยาบาลดู เพื่อทาง ร.พ. สามารถดูได้ว่าวัคซีนที่คุณฉีด ทางกระทรวงอาหารและยาของอเมริกา หรือ FDA (ย่อจาก Food and Drug Administration)  

วัคซีนที่อเมริกายังไม่ยอมรับ

สำหรับผู้ที่ขอใบเขียวจากเมืองไทย  ณ. วันที่ดิฉันเขียนนี้ วัคซีนนอกประเทศที่ FDA ในอเมริกายังไม่ยอมรับ  คือ อัสตร้า เซเนก้า (AstraZeneca)  และ “ครอส” หรือไขว้ วัคซีน คือ วัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองต้องชนิดเดียวกัน ต่างชนิดทางอเมริกายังไม่ยอมรับ

ฉีดวัคซีนเข็มที่สองเมื่อไร

ถ้าชนิดของวัคซีนกำหนดว่าต้องฉีดสองเข็ม ถึงจะถือว่า สมบูรณ์ คุณต้องฉีดเข็มที่สองให้ใกล้เคียงวันที่กำหนดมากที่สุด ถ้าฉีด 4 วัน ก่อน หรือ 4 วันหลังกำหนด เขาจะอนุโลมให้ แต่ถ้าไปฉีดเข็มที่สองมากกว่า 4 วันก่อนกำหนด ถือว่าวัคซีนนั้นไม่สมบูรณ์

อายุผู้ฉีด

  1. กฎของสายการบิน เด็กอายุเกิน 2 ปี ขึ้นไป ต้องมีผลตรวจโควิดว่า “เนกาทีฟ” (negative) ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง
  2. ณ. วันที่ดิฉันเขียนนี้ ทาง FDA ในอเมริกายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่า วัคซีนโควิดชนิดไหน มีผลใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (แต่คือพ่อแม่สามารถให้เด็กฉีดได้) หรือถ้าไม่ฉีดก็ได้ แต่ต้อง   

ผู้ได้รับยกเว้น

  • วัคซีนบางชนิด ไม่สามารถฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้  คุณต้องให้ทางผู้ผลิต หรือ “แมนูแฟ็กเจ้อร์” วัคซีนนั้น เขียนระบุลงด้วย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เรียกว่าเด็ก “อยู่ภายใต้การผ่อนผัน” โดยกรอกให้เหตุผลภายใต้ “แบล๊งเค็ท เวฟเว่อร์” (Blanket waiver)
  • กรณีผู้เดินทางมี ข้อห้าม หรือข้อควรระวัง “คอนทราอินดิเคชั่น” (Contraindication) ในการฉีดวัคซีนว่าอาจเป็นภัยต่อตนหรือแพ้อย่างแรง ถ้ามีหลักฐานแสดงหรือใบรับรอง สามารถได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีด โดยกรอกให้เหตุผลภายใต้  “คอนทรา อินดิเคทเท็ด (Contraindicated)
  • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และมีปฏิกริยาต่อวัคซีนอย่างแรง และไม่สวามารถฉีดเข็มที่สองได้  ให้กรอกเหตุผลในข้อ “แบล๊งเค็ท เวฟเว่อร์” (Blanket waiver)
  • ถ้าในรัฐที่คุณอยู่ไม่มีหมอฉีด หรือมีซัพพลายวัคซีนไม่พอ หรือถ้าการ รอฉีดวัคซีนจะทำให้การไปสัมภาษณ์ต้องเลื่อนหรือล่าช้า ให้กรอกเหตุผลในข้อ “น็อท รูทีนลี่ อเวเลเบิ้ล” (Not routinely available)
  • ขอผ่อนผันการฉีดวัคซีนเนื่องจากความเชื่อในทางศาสนา ข้อนี้อ้างยากหน่อยค่ะ เพราะ ต้องส่งเรื่องขอผ่อนผันเข้าไปที่อิมมิเกรชั่นก่อน ส่วนข้ออื่นๆข้างต้น ถ้าทางหมอเซ็นรับรองก็ใช้ได้
  • ส่วนผู้ที่เคยติดโควิดมาแล้ว ไม่สามารถอ้างได้ว่าตนมีเชื้อ โควิด และมีภูมิต้านทาน คุณยังต้องฉีดโควิดวัคซีน อยู่ดี ไม่ได้รับการยกเว้นค่ะ

Published by JK

https://www.linkedin.com/in/jiradett/

%d bloggers like this: