สวัสดีฤดูใบไม้ร่วง “ออทัมน์ หรือ ฟอล” (Autumn or Fall) ฤดูใบไม้ร่วงรัฐคาลิฟอร์เนียตอนใต้ โดยเฉพาะแถบที่ดิฉันอยู่ อากาศดีมากค่ะ ไม่หนาวจัดเหมือนแถบตะวันตก และสวยมากเวลาใบไม้ร่วง

คอลัมน์นี้ดิฉันเขียนเรื่อง วิธีทำใบเขียวให้คู่สมรส ลูก และหลาน ให้เร็วที่สุด ตามกฎอิมมิเกรชั่นแบ่งใบเขียวเป็น 5 กรุ๊บตามลำดับครอบครัว คือ คู่สมรส พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง จำนวนโควต้าต่างกันแต่ละกรุ๊บ กรุ๊บไหนมีคนขอมาก ล้นโควต้าก็ต้องคอยเป็นปีๆ คอลัมน์นี้ดิฉันจะเขียน 2 หัวข้อ คือ วิธีเอาคู่สมรส ลูก และหลานมาอเมริกาให้เร็วที่สุด

ซิติเซ่น

กรณีคุณแต่งงานกับซิติเซ่น ซิติเซ่นสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คุณ และลูก ที่อายุต่ำกว่า 21 ปีไม่สมรส กรณีคุณและลูกอยู่เถื่อนในอเมริกา (ผู้ถือใบเขียว ไม่สามารถขอใบเขียวให้คู่สมรส และลูกที่อยู่เถื่อนในอเมริกาได้ เขาต้องรอให้ได้ซิติเซ่นก่อน)  กรุ๊บนี้ไม่อยู่ภายใต้โควต้า จึงขอได้เร็ว ปัจจุบันระยะเวลาดำเนินเรื่องประมาณ 1 ปี+ 

ใบเขียวเงื่อนไข กรณีได้ใบเขียวจากการสมรสกับซิติเซ่น คือ ถ้าคู่สมรสขอใบเขียวให้คุณและลูกภายใน 2 ปีหลังจดทะเบียน คุณและลูกจะได้ใบเขียวเงื่อนไขหรือใบเขียวชั่วคราว 2 ปี (เพื่อป้องกันการแต่งงานปลอม) และเมื่อครบ 2 ปีนับจากวันที่ได้ใบเขียว ถ้าคุณยังอยู่กินกับคู่สมรส คู่สมรสและคุณต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวถาวรหรือ ใบเขียว 10 ปีด้วยกัน กรณีหย่า คุณสามารถยื่นใบเขียว 10 ปีด้วยตนเองแต่ต้องมีเหตุผลดีพอ

ผู้ถือใบเขียว

ผู้ถือใบเขียว สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรสและลูกอยู่เมืองไทยได้ (ผู้ถือใบเขียว ไม่สามารถขอใบเขียวให้คู่สมรสที่อยู่เถื่อนในอเมริกาได้)  ปัจจุบันโควต้าใบเขียวกรุ๊บนี้มีจำนวนเหลือมาก ฉะนั้นไม่ต้องรอโควต้า ระยะเวลาดำเนินเรื่องประมาณ 1 ปี+ 

ข้อดี (1) กรณีคู่สมรส มีลูกเล็ก อายุต่ำกว่า 21 ปีไม่สมรส อาจเป็นลูกติดของคู่สมรส หรือลูกของคุณ คุณสามารถขอใบเขียวให้คู่สมรสและลูก ที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ได้ ในเคสเดียวกัน คือขอใบเขียวให้คู่สมรสเคสเดียวและพ่วงเด็กมาได้ เท่ากับคุณประหยัดค่าธรรมเนียมอิมมิเกรชั่น ค่าฟอร์ม I-130 $535 กรณีมีลูกพ่วงมา 2 คน แทนที่จะจ่าย $535 x 3 = $1,605 (ตัวอย่างเดียวกัน ถ้าซิติเซ่นยื่นเรื่อง ต้องยื่นเรื่องแต่ละเคส เพราะไม่สามารถพ่วงลูกมาได้)

ข้อดี (2) กรณีแต่งกับผู้ถือใบเขียว คู่สมรสจะได้ใบเขียวถาวรหรือใบเขียว 10 ปีเลย จึงประหยัดเงินค่าธรรมเนียมทำใบเขียว 10 ปี เคสละ $680

กรณีต้องการเอาลูก หลานมาอเมริกา

ผู้ถือใบเขียว ถ้าคุณมีลูก หลาน ทันทีที่คุณได้ใบเขียว แนะนำให้คุณยื่นขอใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปี ไม่สมรสหรือ หย่า ทันที เพราะ กรณีเขามีเด็กเล็กๆ (หลานคุณ) เด็กจะได้พ่วงพ่อหรือแม่มาได้ (คือคุณจ่ายค่าธรรมเนียมอิมมิเกรชั่น $535 เคสเดียวให้ลูก)  ถ้าเขายังอายุไม่เกิน 21 ปี เมื่อโควต้ามาถึง โควต้ากรุ๊บนี้ปัจจุบันรอประมาณ 7  ปี  ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถขอใบเขียวให้ลูกที่สมรสได้

ซิติเซ่น สามารถยื่นขอใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปี ไม่สมรสหรือ หย่า ได้ โควต้ากรุ๊บนี้ปัจจุบันรอประมาณ 8 ปี และซิติเซ่น สามารถยื่นขอใบเขียวให้ลูกสมรสได้  โควต้ากรุ๊บลูกสมรสปัจจุบันรอประมาณ 13 ปี แนะนำให้คุณยื่นเรื่องใบเขียวให้ลูกทันที โดยเฉพาะกรณีเขามีเด็กเล็กๆ (หลานคุณ) เด็กจะได้พ่วงพ่อหรือแม่มาได้ ถ้าเขายังอายุไม่เกิน 21 ปีเมื่อโควต้ามาถึง ระหว่างรอเรื่อง ถ้าลูกหย่ากับคู่สมรส เขาก็จะเปลี่ยนกรุ๊บจากลูกสมรสเป็น กรุ๊บลูกไม่สมรส ระยะเวลารอก็จะเร็วขึ้นเป็น 8 ปี

ข้อแนะนำ

ทันทีที่คุณได้ใบเขียว และคุณต้องการเอาลูกและหลานมาอยู่อเมริกา ถ้าลูกคุณไม่สมรสหรือหย่า (หรือต้องไปหย่า)แนะนำให้คุณยื่นเรื่องขอใบเขียวให้ลูกทันที เพื่อจะได้ล็อคโควต้าไว้ (ไม่ต้องถามลูกหรอกค่ะ ว่าอยากมาไหม 😄 เพราะเปลี่ยนใจกันได้) เพราะเวลาดำเนินเรื่องใบเขียว ดิฉันจะเปรียบเทียบว่า เข็มนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆ (The clock is ticking)  และ เวลาเป็นเงินเป็นทอง (Time is of the essence) โดยเฉพาะต้องคำนวนอายุเด็กเป็นสำคัญ ถ้ารอโควต้านาน เมื่อโควต้ามาถึง เด็กอายุเกิน 21 ปี หรือ “เอจ เอ๊าท์” (age out)  เด็กไม่สามารถพ่วงพ่อ หรือ แม่มาได้

Published by JK

https://www.linkedin.com/in/jiradett/

%d bloggers like this: