Back to work

ดิฉัน “แบ๊ค ทู เวิ๊ร์ค” กลับมาทำงานได้สัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะ คราวนี้ “แค๊ทช์ อั้พ” งานได้เร็ว เพราะจัดระบบใหม่ คือระหว่างหายไปเที่ยวดิฉันไม่เปิดโทรศัพท์รับ “แม็สเส็จ” (messages) รับแต่อีเมล์เท่านั้น เลยหายเครียดไปได้มากระหว่างพักผ่อน ดิฉันลงรูปเมือง “เพ็ททร่า” (Petra) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศจรรย์ของโลกและรูปดิฉันขี่ลากับเด็กอาหรับใน “เพ็ททร่า” ไปเที่ยวคราวนี้นอกจากดิฉันจะได้ลงน้ำ 3 ทะเล เด๊ดซี เร๊ดซี และเมดิเตอร์เรเนียนแล้ว ดิฉันยังได้ขี่ 3 สัตว์พาหนะ คือ อูฐ ม้าและลาอีกด้วย เรามาอั้พเดทข่าวรอบตัวกันเลยนะคะ 08/08/08 วันศุกร์นี้ถือเป็นวันดี เลข 8 หมด วันที่ 8 เดือน 8 ปี 08 วันนี้ทั้งฝรั่ง ไทย จีนที่ถือโชคลางก็รีบวิ่งไปแต่งงาน และถ้ากะวันไข่สุกดีๆ คู่สมรสโดยเฉพาะคนจีนก็พยายามมีท้องและออกลูกตรงกับปีหน้า 09/09/09 กันยาที่ 9 ปี 09 วันนั้นโรงพยาบาลทำคลอดคงบิสซี่น่าดู …

เรื่องเลือกตั้ง “อิน เดอะ นัทเชล”

เป็นไงคะ วันวาเล็นไทน์ที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา สมหวังกันหลายคู่ไหมคะ เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าติดตามตอนนี้ก็ไม่หนีเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ การเลือกตั้งหรือ “โหวด” (Vote) ถือเป็นหน้าที่พลเมืองดีหรือ “ซิวิค ดิวตี้” (Civic duty) คุณที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นควรเห็นความสำคัญของมันและไปออกเสียงเลือกตั้ง ส่วนคุณที่ยังไม่ได้โอนสัญชาติก็ควรติดตามเช่นกัน เนื่องจากจะช่วยคุณได้ตอนไปสอบซิติเซ่น เพราะในข้อสอบซิติเซ่นใหม่คำถามจะมุ่งไปถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองหรือ”ซิวิค ดิวตี้”(คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองได้ในหนังสือ อยู่อเมริกา บทการปกครอง หรือ Government หน้า 18)สิทธิในการเลือกตั้ง ผู้ที่ถือสัญชาติอเมริกันเท่านั้นถึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ซึ่งสิทธินี้ระบุในรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล 4 บท คือ บทที่ 15, 19, 24 และ 25 เรียก “คอนสติทิ้วชั่น อเม็นด์เม๊นท์” (Constitution Amendments) เดอะ”ฟิฟทีนซ์”15th; “ไนนทีนซ์”19th; “เทว็นตี้ ฟอร์ทซ์” 24th; และ “เทว็นตี้ ฟิฟซ์” 25th (ข้อสอบซิติเซ่น) สิทธิคนผิวดำและผู้หญิง เมื่อก่อนคนผิวดำและผู้หญิงไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยใช้กฎหมายที่ว่าคนผิวดำไม่ถือเป็น”บุคคล” …